Arkiv Projektarkiv 10 - Den svenska nationalscenen

Bilden föreställer en mask av ett huvud med romersk hjälm. Den är från uppsättningen av Julius Ceasar på Dramaten 1985

Identitet

Referenskod

SE Q Projektarkiv 10

Titel

Den svenska nationalscenen

Datum

  • 1982 - 1988 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

67 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva av Lennart Forslund. Acc 2015/26, Acc 2008/15 & Acc 2007/20

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

I arkivet finns ett formulär för varje "uppsättning" på Dramaten under åren 1787-1988. Med "uppsättning" avses en unik teaterproduktion, den kan i sin tur ha spelats i ett antal "föreställningar". Utöver formulären innehåller arkivkapslarna Lennart Forslunds sammanställningar och arbetsanteckningar från systematiseringsarbetet

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Forskningsprojektet Den svenska nationalscenen leddes från Institutionen för litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet åren 1982-1988. Utöver Umeå deltog forskare från Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt personal från Dramaten. Projektet finansierades av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och projektledare var professor Sverker R. Ek. Till Dramatens 200-årsjubileum 1988 utgavs bokverket Den svenska nationalscenen. Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år.

Under projekttiden initierades ett stort arbete med kartläggning av Dramatens repertoar under 200 år. Tom J. A. Olsson och Margot Wirström på Dramaten excerperade källmaterial på den egna institutionen, på Kungliga teatern (Operan), Drottningholms teatermuseum (nuv. Sveriges teatermuseum) och Kungliga Biblioteket. Materialet var främst affischer och rollböcker, men för den allra äldsta perioden var även tidningar viktiga. De insamlade uppgifterna fördes upp på formulär som utarbetats av Lennart Forslund vid Umeå universitet. Forslund har sedan systematiserat materialet och kompletterat uppgifterna om de spelade pjäserna ur svensk och internationell teaterhistorisk litteratur.

I arkivet finns ett exemplar av detta formulär för varje "uppsättning" på Dramaten under åren 1787-1988. Med "uppsättning" avses en unik teaterproduktion, den kan i sin tur ha spelats i ett antal "föreställningar". För slutet av 1700-talet och början av 1800-talet är antalet uppsättningar mycket stort, eftersom en teaterkväll då oftast bestod av flera pjäser kombinerade till ett program, och sammansättningen kunde växla från kväll till kväll. Varje sådan kombination har behandlats som en uppsättning. Den databas som upprättats med arkivet som grund omfattar nära 24.000 poster.Utöver formulären innehåller arkivkapslarna Lennart Forslunds sammanställningar och arbetsanteckningar från systematiseringsarbetet.

Beroende på källäget kan formulären innehålla alla eller ett antal av följande uppgifter:
Scen (fr.a. De fem teaterhus Dramaten verkat i, se nedan), pjästitel, originaltitel (för översatta pjäser), genre, antal akter, författare, översättare, regissör, scenograf, kompositör, roller och skådespelare, speldatum, ev. gästspel samt uppgift om vilka andra pjäser som ingått i samma program.

Arkivet omfattar 63 kapslar i fem serier. Kartongerna är märkta med namnet på respektive teaterhus samt årtal. De fem serierna betecknas och fördelar sig på följande sätt:
Bollhuset (ursprungligen avsett för ett tennisliknande bollspel, beläget på södra sidan Slottsbacken mitt emot kungliga slottet; ett antal europeiska bollhus byggdes under 1600- och 1700-talet om till teatrar) 2 kapslar 1787-1792.
Arsenalen (f.d. slottet Makalös i nuv. Kungsträdgården vid platsen för Karl XII-statyn och almarna, en tid vapenförråd innan byggnaden apterades till teater) 17 kapslar 1792-1825.
Operahuset (Arsenalen brann ned 1825, varefter Dramatenverksamheten i nästan fyra decennier fick samsas med den lyriska verksamheten i dåvarande operahuset, rivet 1892 för att lämna plats åt det nuvarande operahuset) 16 kapslar 1825-1863.
Mindre teatern (vid Kungsträdgårdens östra sida; en tidigare privatteater som inköptes för Dramatenverksamhetens räkning) 13 kapslar 1863-1908.
Dramaten (det nuvarande huset vid Nybroplan) 8 kapslar 1908-1988

Anmärkning

Presentationsbild: ur Julius Ceasar, Dramaten 1985. Foto Sv. Teatermuseum

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2008-03-18

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.