Arkiv Handskrift 54 - Lennart Berggrens arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 54

Titel

Lennart Berggrens arkiv

Datum

  • 1979 - 2015 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1941-)

Biografiska anmärkningar

Musikdirektör, sångare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2012/8

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

I volymerna D1:1 och D1:2 återfinns handlingar som rör Lennart Berggrens utredningsverksamhet. Tidningsurklipp återfinns i volym E1:1. I volym E1:1 finner man en utförligare förteckning av Lennart Berggrens verksamhet.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Handskrift 54. Musikdirektör Lennart Berggren (1941-) ACC. 2012:8.Lennart Berggren född i Dvärsätt 1941. Lennart Berggren växte upp i Tulleråsen, Offerdals församling i Jämtlands län tillsammans med föräldrarna Hugo Berggren och Anny Berggren samt brodern Torsten. Gift 1965 med Inger Berggren (född Johansson).
Efter 7-årig folkskola började Berggren bedriva korrespondensstudier i syfte att avlägga realexamen. Parallellt med realexamensstudier inleddes musikstudier främst på piano och efter ett par år även på cello. Från 1960 och fem år framåt tillbringades på Folkliga Musikskolan, Ingesund. Slutresultatet blev en musikinstruktörsexamen. Huvudinstrumentet var cello. Redan under studietiden på Ingesund genomfördes lyckade inträdesprov till musikhögskolan i Stockholm. Inträdesproven resulterade i elevplats på cello i 3-åriga musikerlinjen. I kombination med sin musiklärartjänst i Motala studerade han även cello för professor Gustav Gröndahl vid musikhögskolan i Stockholm. Nya inträdesprov vid musikhögskolan våren 1967 resulterade i vardera 3-åriga cello- och sångpedagogklasserna. Sång studerades för Hans Wihlborg. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet verkade Berggren som studierektor vid Birka folkhögskola och musikkonsulent vid Jämtlands läns bildningsförbund.Under 1970- och 1980-talen var Berggren verksam vid ett flertal institutioner. Här kan nämnas Regionintendent vid Rikskonserter med ansvar för verksamheten i övre Norrland. Under 1980-talet innehade han en chefsproducent tjänst i Västsvensk musikverksamhet, vilket bl.a. innebar att leda uppbyggnaden av den regionala musikstiftelen Musik i Väst. Verksamheten startade formellt 1998 och Berggren utsågs till dess direktör. 1991 fick Berggren ett erbjudande från Håkan Hagegård om att bli VD på Hagegårdens musikcenter i Brunskog utanför Arvika.
Under 1970- och 1980-talen hade Lennart Berggren ett flertal större sångsolistuppgifter. Här kan bl.a. nämnas Händels Messias, Evangeliepartier i Bachs Johannespassion och densammes Jul- och påskoratorier. Brahms Ein Deutsches Requiem och Bachs Matteuspassion. Vid förlaget Proprius verkade han som producent vid inspelningar och redigeringsarbeten med bl.a. Arne Domnerus, Putte Wickman, Kjell Lönnå, Monica Zetterlund och Peter Mattei.Vid fyra olika perioder, 1982-2000, var Lennart Berggren knuten till Statens kulturråd som utredare och byrådirektör. Efter nästan två decenniers verksamhet som administratör och utredare inom musik- och kultursektorn återvände Berggren till det praktiska muciserandet.Under 2000-talet har Berggren ägnat sig åt bl.a. sångpedagogisk verksamhet och som förtroendevald revisor i Rödöns kyrkliga samfällighet.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2019-12-05

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.