Showing 58954 results

Archival description
Print preview View:

848 results with digital objects Show results with digital objects

Skellefteälven
Skellefteälven
Pergamentblad med pingstsekvens
Pergamentblad med pingstsekvens
Inkunabler
Inkunabler
Inkunabler
Inkunabler
Magnus Erikssons landslag
Magnus Erikssons landslag
Prefacio in librū qui dicitur dyalogus creaturar[um] moralizatus omni materie morali iocundo et ...
Prefacio in librū qui dicitur dyalogus creaturar[um] moralizatus omni materie morali iocundo et edificatiuo modo applicabilis. - 1483
1490-09-26
1490-09-26
Ettbladstryck och fragment
Ettbladstryck och fragment
Träsnitt (helgonbilder) m.m.
Träsnitt (helgonbilder) m.m.
Fragment 5
Fragment 5
1500-talstryck
1500-talstryck
Avlatsbrev 1
Avlatsbrev 1
Fragment 1
Fragment 1
Avlatsbrev 2
Avlatsbrev 2
Historiska tryck (avlatsbrev 3, kyrkliga tryck)
Historiska tryck (avlatsbrev 3, kyrkliga tryck)
Fragment 3
Fragment 3
Fragment 4
Fragment 4
Fragment 7
Fragment 7
Kalendrar
Kalendrar
Fragment 2
Fragment 2
Fragment 6
Fragment 6
1507-09-08
1507-09-08
Opusculum musices
Opusculum musices
Erik Fleming: Jordebok
Erik Fleming: Jordebok
Pär Larsson: Fullmakt
Pär Larsson: Fullmakt
Krister Klasson Horn af Åminne:  Jordebok
Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok
1588-09-04
1588-09-04
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Inrättningar åtskillige i Holland för fattige och sjuke jemte Ius Publicum Amsterdamense
Inrättningar åtskillige i Holland för fattige och sjuke jemte Ius Publicum Amsterdamense
Notata ex Collegio Physicae D. Olai Rudbeckii
Notata ex Collegio Physicae D. Olai Rudbeckii
Vapen- och stamböcker m.m.: David von Krackau
Vapen- och stamböcker m.m.: David von Krackau
Kopior ur längder Ume socken 1539-1630
Kopior ur längder Ume socken 1539-1630
Esters bok i pergamentrulle
Esters bok i pergamentrulle
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Kopior ur längder Ume socken 1600-tal
Kopior ur längder Ume socken 1600-tal
Soldathistoria Västerbotten: Längder, sammanställningar ur Krigsarkivet
Soldathistoria Västerbotten: Längder, sammanställningar ur Krigsarkivet
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal
Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal
Vapen- och stamböcker m.m.: Gustaf Horn
Vapen- och stamböcker m.m.: Gustaf Horn
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En liten Bönbok
En liten Bönbok
Johann Lehlins stambok
Johann Lehlins stambok
Joachim Arnoldis stambok
Joachim Arnoldis stambok
1626-02-19
1626-02-19
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Banér, Axel, m.fl.
Banér, Axel, m.fl.
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Paul Wunderlichs stambok
Paul Wunderlichs stambok
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Nilsson, Mauritz
Nilsson, Mauritz
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
Förteckning över tull Härnösand
Förteckning över tull Härnösand
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Förteckning över tull Härnösand
Förteckning över tull Härnösand
Urkunder från Trettioåriga kriget
Urkunder från Trettioåriga kriget
Friherre Karl Bonde
Friherre Karl Bonde
1674-03-05
1674-03-05
1654-07-06
1654-07-06
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Om Riksrådet hr Christer Bondes ambassade till England
Om Riksrådet hr Christer Bondes ambassade till England
Acta Sveco-Bremensia 1(1639-1653) - 2(1654-1664)
Acta Sveco-Bremensia 1(1639-1653) - 2(1654-1664)
Drottning Kristina: Brev
Drottning Kristina: Brev
1670-04-26
1670-04-26
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
1674-03-05
1674-03-05
Rättvik sn. datalistor, kopior, kartor m.m. 1670-1674
Rättvik sn. datalistor, kopior, kartor m.m. 1670-1674
Johannes Lothigius stambok
Johannes Lothigius stambok
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
von Rosen, Otto
von Rosen, Otto
Tyska Wranglar
Tyska Wranglar
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
1682-06-26
1682-06-26
Bygdeå, läser, byar o gårdar 1639-1682
Bygdeå, läser, byar o gårdar 1639-1682
Angående Norrby ägendom
Angående Norrby ägendom
1686-09-16/22
1686-09-16/22
Vapen- och stamböcker m.m.: Olof Lilliesparre af Fylleskogs stambok
Vapen- och stamböcker m.m.: Olof Lilliesparre af Fylleskogs stambok
Mora sn. datalistor m.m 1667-1687
Mora sn. datalistor m.m 1667-1687
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Hedvig Sofia: Autograf
Hedvig Sofia: Autograf
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Erik Dahlberg: Brev
Erik Dahlberg: Brev
Karl XII:s dagbok
Karl XII:s dagbok
Sköldebrev
Sköldebrev
Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
Rålambska dräktboken
Rålambska dräktboken
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Vapen- och stamböcker m.m.: Sköldebrev för Gille-François le Cartel
Vapen- och stamböcker m.m.: Sköldebrev för Gille-François le Cartel
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok
Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Pappersprover
Pappersprover
Gustaf Rålambs samling av suecana
Gustaf Rålambs samling av suecana
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Visbok från 1700-talet
Visbok från 1700-talet
Inventarier
Inventarier
Excerpter rörande marknad
Excerpter rörande marknad
Results 1 to 100 of 58954

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.