Visar 71 resultat

Arkivbeskrivning
Sverige
Förhandsgranska utskrift Visa:

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Ivar Dahlberg: Efterlämnade papper

Ivar Dahlberg: Efterlämnade papper

Ruben G:son Bergs samling

Ruben G:son Bergs samling

Pehr Reinhold Bergmans samling

Pehr Reinhold Bergmans samling

Sällskapet Idun

Sällskapet Idun

Rut Hillarps samling

Rut Hillarps samling

Ellen Keys samling, tillägg

Ellen Keys samling, tillägg

Arne Sands arkiv

Arne Sands arkiv

Bianca Wallin-Tolnais arkiv

Bianca Wallin-Tolnais arkiv

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Eli Heckschers efterlämnade papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Släkten Wrangels samling

Släkten Wrangels samling

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Tomas Tranströmers arkiv

Tomas Tranströmers arkiv

Olle Hägers samling

Olle Hägers samling

Hugo Segerdahls samling

Hugo Segerdahls samling

Sjögrens släktarkiv

Sjögrens släktarkiv

Lars Olssons samling

Lars Olssons samling

Anna-Clara Romanus-Alfvén: Brev m m

Anna-Clara Romanus-Alfvén: Brev m m

Sivar Arnérs samling

Sivar Arnérs samling

Hugo Kamras samling

Hugo Kamras samling

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Gustaf och Maja Fjaestads samling

Gustaf och Maja Fjaestads samling

Ellen Hagens samling

Ellen Hagens samling

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Olof Lagercrantz pressklippsamling

Olof Lagercrantz pressklippsamling

Gösta Oswald: Tillägg

Gösta Oswald: Tillägg

Felix Körling: Tillägg

Felix Körling: Tillägg

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Curmans villor i Lysekils arkiv

Curmans villor i Lysekils arkiv

Öyvind Fahlström: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Erland Josephsons samling

Erland Josephsons samling

Erik Lindegren: Tillägg

Erik Lindegren: Tillägg

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Biographica rörande August Strindberg

Biographica rörande August Strindberg

Arvid Ulrichs strindbergssamling

Arvid Ulrichs strindbergssamling

Per Anders Fogelströms samling

Per Anders Fogelströms samling

Gustaf Abraham Granströms arkiv

Gustaf Abraham Granströms arkiv

Ven Nybergs samling

Ven Nybergs samling

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Handlingar rörande släkten Roth

Handlingar rörande släkten Roth

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Karl Nordströms papper

Karl Nordströms papper

Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv

Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv

Sigfrid Siwertz papper

Sigfrid Siwertz papper

Gustaf Lilliehööks papper

Gustaf Lilliehööks papper

Gustaf Frödings brevväxling med Astrid Carlesohn

Gustaf Frödings brevväxling med Astrid Carlesohn

Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg

Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg

Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)

Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)

Diverse bildmaterial

Diverse bildmaterial

Rydbergska samlingen

Rydbergska samlingen

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Jonas Simas arkiv

Jonas Simas arkiv

Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla

Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla

Sällskapet Februarigubbarnas arkiv

Sällskapet Februarigubbarnas arkiv

Högforssamlingen

Högforssamlingen

Vilhelm Holmgrens samling

Vilhelm Holmgrens samling

Helge Hagermans samling

Helge Hagermans samling

Tor Bjurströms samling

Tor Bjurströms samling

Anna Rydstedts samling

Anna Rydstedts samling

Bertil Malmbergs papper

Bertil Malmbergs papper

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.

Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.

Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar

Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar

Klippsamling: Om Oscar Levertin och Verner von Heidenstam

Klippsamling: Om Oscar Levertin och Verner von Heidenstam

Sjögestabro släktarkiv

Sjögestabro släktarkiv

Tilläggskartong fol.

Tilläggskartong fol.

Fritz Boltensterns samling

Fritz Boltensterns samling

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Wermländska sällskapets arkiv

Wermländska sällskapets arkiv

Elise Adelskölds papper

Elise Adelskölds papper

Kungliga biblioteket
Kontakta oss