Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 43413 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

315 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Öyvind Fahlströms papper

 • SE S-HS L181
 • Arkiv
Arkivet innehåller brev till och från Öyvind Fahlström, manuskript och biographica. En stor del utgörs av skrivböcker, teckningar och andra handlingar från hans barn- och ungdomstid. Ett tiotal volymer utgörs av böcker, tidskrifter och kataloger. Består av Acc1994/122.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS Acc2003/62
 • Arkiv
 • 1960-talet
Förarbeten till en artikel om Olle Ängkvists måleri för Konstrevy.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS L181:Acc2001/45
 • Arkiv
Brev, manuskript och anteckningar, biographica, teckningar, trycksaker av olika slag, pressklipp, samt pärmar med collage och teckningar på ut- och insidor.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS Acc2006/50
 • Arkiv
Två exemplar av ett maskinskrivet program till en Svisch-föreställning den 4 november (1964?) som bl.a. innehåller punkten Fahlströms Hörna. En broschyr från en utställning i Paris, på Galerie Daniel Cordier, 1959. En anteckning och skiss med en färgteckning på baksidan. Ett kuvert adresserat till Anna Lisa Kronvall, Öyvind Fahlströms moster, samt tolv pressklipp.

Öyvind Fahlström: Brev m m

 • SE S-HS L181:Acc2001/9
 • Arkiv
 • 1933-1939
Brev samt skolrelaterade handlingar från Brasilien.
7 omslag:
1. Brev från Öyvind Fahlström till morfar och moster, skrivna av Karin, 1933
2. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, 1934
3. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1935
4. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1936
5. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1937
6. Brev från Öyvind Fahlström till fadern och modern, 1939
7. Skolrelaterade handlingar från Brasilien, 1935-1937

Öyvind Fahlström: Brev m m

Brev samt skolrelaterade handlingar från Brasilien, 7 omslag:
1. Brev från Öyvind Fahlström till morfar och moster, skrivna av Karin, 1933
2. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, 1934
3. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1935
4. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1936
5. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1937
6. Brev från Öyvind Fahlström till fadern och modern, 1939
7. Skolrelaterade handlingar från Brasilien, 1935-193

Övrigt tryck

Alkohol förvildning och brott av Knut Kjellberg. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Alkohol och arbete av Knut Kjellberg. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Alkoholens inflytande på släktets utveckling av A. E. Lidström. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Avskedshyllning för generaldirektör Gjöres. Kommerskollegium. 1955
Danskeren. Tidskrift för danske i Sverige. 1944
Handbok för Nykterhets-Orden Verdandi. 1904
Kamrater! Smedjebackens Socialdemokratiska Kvinnoklubb. 1908
Programbok för Dalarnes distriktloge juli-sept. Nykterhets-Orden Verdandi. 1909
Programbok för Dalarnes distriktloge okt.-dec. Nykterhets-Orden Verdandi. 1909
Spårvägsmännens studiekurs. Lista över föreläsningar. 1921
Ungdomsberedskapens rikstävling. Program och lista över bidragsgivare. 1945
Upplysning och nykterhet. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Är du nöjd med din ställning? av K.G. Ossian-Nilsson. Socialdemokratiska Ungdomsförbundets agitationsskrift nr. 1. Odat.

Övrigt om Nelly Sachs

Meersburger Droste-Preis für Dichterinnen 1960. Text der Preis-Urkunde für Nelly Sachs, 1 blad.

Städtische Bühnen Dortmund, Blätter, 13, 1961/62. Uraufführung Nelly Sachs Eli. Program.

Der deutsche Buchhandel. Mitteilungen für die Presse, DB Nr. 166a, 3/1965, innehåll: Martens, Alexander, U.: 15 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Mit Nelly Sachs wird zum ersten Mal eine Frau geehrt; Schwedhelm, Karl: Jenseits der Qual. Die Dichtung der Nelly Sachs; Unseld, Siegfried: Begegnung mit Nelly Sachs.

Frankfurter Buchmesse 1965. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, (Beilage zum Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe Nr. 97 vom 7. Dezember 1965), (3 ex.).

Romare-Malmer, Ingela: En film om Nelly Sachs.
Anm. Se volym L90c:2:2, Bilaga till brev från Ingela Romare-Malmer till Bengt Holmqvist, 1966.

Liste der zum Empfang für Nelly Sachs am Dienstag, den 25. Januar 1966 eingeladenen Gäste. (Gastgeber: Botschafter von Schmoller und Frau).

Leo Baeck Institute, New York. Exhibit documenting the life and work of Nelly Sachs. April 1967. Catalog; Program från invigningen.

Akademie der Künste - Schiller-Theater. Nelly Sachs zu Ehren. Sachs, Nelly: Eli. Ein Mysterienspiel vom Leiden Israels. In Verbindung mit dem lyrischen Werk szenisch eingerichtet von Willi Schmidt, 1969. Innehåll bl.a.: Holmqvist, Bengt: Interpretation; Dischner, Gisela: Sprache, Beschwörung; Jens, Walter: Schreiben; Allemann, Beda: Musik - Mimus.

Minnesafton för Nelly Sachs 20 maj 1970. Percival, tankar om föreställningen: om Den magiske dansaren; om Vägen är en hand. 1 blad.

Än hyllar döden livet. Ett minnesprogram om Nelly Sachs 1970 [?]. Manuskript av Bengt Holmqvist, fotokopia.

Kungl. Biblioteket. Invigningen av Nelly Sachsrummet 10 december 1971, program.

Judiska bibliotekets vänner. Programblad, bl.a. Nelly Sachs-afton 8/2 1981.

[Sachs, Nelly] Vägen är en hand. "Kristofferskolan gjorde detta program". odat.

Inbjudningar, program m.m. 1961 -- 1972

Wilhelm, Kurt: Der Menschheitsgedanke im Judentum. Särtryck.
Anm. Med dedikation till Nelly Sachs från författaren.

Minckwitz, Friedrich: Dikter. Sommaren 1962 - 25 september 1968. Maskinskrift, genomslagskopia, 21 blad.
Anm. Se även L90:10:3, Manuskript från diktarvänner.

Frågor om Nelly Sachs, på tyska, av oidentifierade. 1 blad.

Upprop för Daniel Brick. Judisk krönika 35 år. Fotokopior, 2 blad.

Övrigt material (diverse, ej annorstädes specificerade papper)

Intyg, utfärdat av Firma V. I. Vallentin 1822
Insamlingslista till förmån för arbetslösa musiker 1861
Kurlista från Marienlyst havsbad 1863
Gravbrev för grosshandlare M. Vallentin 1867
Manus till tal inför Sofiaförbundet av signaturen "Ane" 1871
Räkenskapsbok för fru Mathilda Hartwig för åren 1874-1882
Kvitto å rekommendationsbrev utan avsändare 1878
Kvitto å assurerad försändelse utan avsändare 1878
2 listor över auktionsinrop 1878
PM vid direktionssammanträde, ej signerad, 1879
"Prolog" vid en välgörenhetsfest. Handstilen Charlotte eller Adolphine Valentin (troligen författaren), 1881
Fragment med årtal och påskrift 1906
Citat av Justus von Liebig, handskrivet av Karl Valentin. Odat.
Litteraturlista. Odat.
Pressklipp: Försvarsadress till Konungen. Odat.
Dikt av Johan Gustaf Strömberg (1801-1869), skrivet 1832. Troligen avskrift. Odat.
Subskriptionslista till konsert av Florentinerkvartetten. Odat.
Handling rörande Musikhistoriska Museet 1900
Anteckningslista för besök på Musikhistoriska Museet 1905
Diverse fragment

Övrigt 1980-1991

Radioprogram: "Dramatikerstudions första år". Kontrakt mellan Helge Hagerman och Sveriges Radio. 1980
Brev från Helge Hagerman till Kommittén för Stockholmsforskning. Bilaga: Synopsis till arbete om Svenska Dramatikers Studio och Parkteatern i Stockholm. 1990
Nordgaard, Jan Ole: Svenska Dramatikers Studio ett teaterexperiment. Uppsats, Stockholms universitet 1990. (Accession nr 1998/65.)
Luterkort, Ingrid och Hagerman, Helge: "Studion som försvann. Svenska Dramatikers Studio, dess tillkomst och första säsonger".
Stockholm 1991

Övrigt

Teckning av oidentifierad. [Låg i L90:11, Diverse tryck]. Jfr. L90:8:4:1 nr. 7, Klein, Olga, Fotografi av stockhus

Manuskript från andra personer, oidentifierade och anonyma

Övrigt

Ur Gullberg, Hjalmar: Fünf Brote und zwei Fische. Rembrandt: Verschwörung der Bataver. Översättning av Nelly Sachs. 1 blad, maskinskrift (genomslagskopia).

Utdrag ur recensioner av Nelly Sachs diktsamling "In den Wohnungen des Todes". 3 blad, maskinskrift (genomslagskopia).

Sachs, Nelly, 2 st akvareller (blomstermotiv).
odat.

Anmälan om utlännings ankomst 10/6 1940 gällande: Margarete Sachs; Nelly Sachs; Charlotte Goldstein.

Kvitton, biljetter m.m.

Övrigt

Innehåller skrifter om Karl Asplund, skrifter om "Hävringe Båk" av Karl Asplund resp. Anders Fröman, samt tonsättningar (av dikter av bl.a. Karl Asplund) av Olle Malmberg (2002)

Övrigt

Obs! Saknas
Diverse material och förarbeten kring Optaconläsning, framställning av
svällpappersbilder m.m.

Övrigt

Interiör från Richard Berghs utställning, 1 foto

Fredbärj, Margit född Lindström (1899- ), porträttfoto

Nordin, Alice Maria född Lindblom (1871-1948), skulptris. I ateljén, 1 foto

Silverbröllop: Percy, Elisabeth född Lindström (1881-1959) och Percy, Gustaf samt Percy, Gösta [sonen], 1 foto

Stockholmsvy, 1 foto

Utö [?], 1 foto

Maskerad, gruppbild, 1 foto

Maskerad, gruppbild, 1 foto

Övrigt

Andrew Peterson, svensk pionjär i Amerika
Maskinskrift (genomslagskopia) 8 bl.
Astrids undring en morgon i Furusund
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Anteckning på baksidan ”Undring” till Saltkråkebarnen (för deras tidning)
Finns det olika träd?
Maskinskrift (genomslagskopia) 7 bl.
Flickorna i barnlitteraturen… [(987)
Maskinskrift (förstorad kopia) 4 bl. + kopia av brev från Svenska ambassaden i Rom 1987-03-12
Håll inne slåsset
Maskinskrift 4 bl.
Anm.: Publicerad i Mobbning och våld i verkligheten. Partille 1998
Jag mötte Småland i Amerika.
Maskinskrift 4 bl.
Anm.: Publ. i Husmodern 1948:25. Bilaga: Särtryck ur Urshults krönika 1958
Jag skulle önska … [önskan inför 1960-talet]
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Jag tycker om Stockholm ..
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Livets mening …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Se även L 230:4:10:3 Vad livet är konstigt
Mer kärlek
Maskinskrift. 4 bl.
Anm.: Publicerad i Perspektiv 1952(3):7
Mitt bildval
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om Emil i Lönneberga
Något att glädjas åt
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Om barnafödande i Sverige
Maskinskrift (fotostatkopia) 3 bl.
Anm.: Publicerad i Barn? Författare, forskare och skolungdomar diskuterar varför det föds så få barn. Stockholm 1983
Om fred.
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Variant på berättelsen om stenen på kökshyllan (i tacktalet vid mottagandet av tyska bokhandelns fredspris 1978)
Småland
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Publicerad i Dagens Nyheter 22 juli 19??. Bilaga: pressklipp
Ständige stenhuggaren Carl David af Wirsén
Maskinskrift (genomslagskopia) 8 bl.
Anm.: Publicerad i Författarnas litteraturhistoria. Del 2 (1978)
[Vad livet är konstigt ...]
Handskrift 1 bl.
Se även L 230:4:10:3 Livets mening

Övrigt

Blad ur Arvid Posses kassabok 1955 (troligen)
Önskelista av Mauritz Posse (troligen till Anna von Krusenstjerna)
Minnen från Marsvinsholm och Madeleine Bennet
Handlingar rörande släkten Fleetwood och Odensviholm

Beställningar till trädgården på Lickov (1935),
julklappsverser från julafton på Lickov 1933,
tjeckiska "listor" från 1947 rörande Lickov (?)
Diverse handlingar rörande Oki Brázda (och Lickov)

Övrigt

Dedikation i kungaparets Emil-böcker under Eriksgata i Vimmerby
Maskinskrift 1 bl.
Emil i Lönneberga
Maskinskrift (genomslagskopia) 3 bl.
Anm.: Textunderlag för eventuell produktion av View-Master för Gaf (se korrespondens). På baksidan med ALs hand: ”Emil för Gaf (ointressant)”.
[Förord till ”Jag drömmer om fred” (1994) ].
Storstilskopia. 1 bl.
Förord till Lova Herren, Sol och måne”, utg. av Dalarnas museum 1984
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl. + brevkopia
Lillebror und Karlsson vom Dach.
Tryck volym, s. 56-67 redigerad med egen hand av AL..
Anm. Strykningar och sammanhållande tillägg av ALs hand. Troligen redigerad i samband med en publik uppläsning
Rätt körning utomlands
Maskinskrift (genomslagskopia) 4 bl.
Samvetsfrågan
Maskinskrift 2 bl. + bilaga
Anm.: Svar på konstruerat moraliskt dilemma
[Skrållandockan].
Maskinskrift. 1 bl.
Anm.: Förslag till repliker till talande dockan
Trafikpropaganda med Rasmus
Maskinskrift 2 bl.
Anm.: Troligen för upplysningsfilm e.d. Inkomplett?
Vår vänliga butik
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Bilaga till brev från Astrid Lindgren till Sigfrid Fjellander 1950

Övrigt

1. Avhandling rörande Bodil Malmsten av Yvonne K. Andersson
2. Material som Stefania Malmsten gett till B.M. ( teckningar, texter, brev, fotografier m.m.)
3. Sångbok med handskrivna sångtexter på insidan av omslaget

Övrigt

Dessutom löst i kartong V, fyra plastreliefer över antika byggnadsstilar. Beledsagande text på
italienska i punktskrift. Utan år. Dessa är uppenbarligen inköpta från Federazione Naz.
Istituzioni pro Ciechi i Rom. Polly Edman hade många kontakter med blindorganisationer i
utlandet.

Övrigt

Bokförteckningar, högskoleuppsats i historia, gipsprofil av I.L., önskelistor, pressklipp m.m.

Övrigt

1. Signerade vykort med porträtt på skådespelare (Frida Winnerstrand, Oscar Ralf, Anders de Wahl, Signe Kolthoff, Tyra Zanderholm, Magda von Dolcke)
2. Brev 5 st (1927-1938 och odat.) (Brevskrivare bl.a. August Hallner, Gunnar Tideström)
3. Gustaf Rune Eriks: manuskript "Vingården"
4. Daniel Fallström: manuskript "Giovanni"
5. Artur Möller: manuskript "Adagio"

Övrigt

Författarpenning för Erik Hedén.
1962, 1985

Hedén, Eva, Rundskrivelse angående insamling av Erik Hedén brev.
oktober 1951

Foto, Folkets Husföreningarnas centralorganisations supé på Stallmästargården.
22 febr. 1941

Den arbetslöses vädjan. Dikt. Tryckt. Örebro 1934, 4 s.
1934

Övrigt

I samlingen finns en mindre del med material från UP:s verksamhet, t ex. brev och myndighetspapper. Det finns också div. affischer och flygblad tryckta för UP samt uppsatser och andra texter om graffiti.

Övrigt

Tryck rörande andra sällskap. Tryck rörande bland annat sällskapen Heimdall, Gnistan, Concordia, Selskabet for historie, litteratur och konst, Nya Idun m.fl.

Övrigt

Diverse tryck samt handlingar som tillhört Iduns sekreterare Nils Forssell.

Övrigt

Ritning över Brembergs våning
Vers
Begravningsbrev m.m.
Övrigt, diverse oidentifierat

Övrigt

Kontrollkort för lämnad hemsjukvårdshjälp.
1969 -- 1970

Folkpensionsbrev

Sachs, Nelly, Brev till Pensionsnämnden, Stockholm, 1 st.
1959

Sachs, Nelly, Brev till Riksförsäkringsverket, Stockholm, 1 st.
1963

Sjukkassan; läkarintyg; hemförsäkring; garantibevis m.m.

Inramad gouache-målning (18 x 23 cm) med blomstermotiv med initialerna N.S. På baksidan påskrift Nelly Sachs. Inslagen i blått tygbokfodral med abstrakta broderier på. Hittad juni 2008 vid förteckningsarbetet till Uno Willers samling (L99). Inga uppgifter om proveniens.

Resultat 1 till 100 av 43413

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.