Arkiv Handskrift 44 - Yngve Bohmans klipparkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 44

Titel

Yngve Bohmans klipparkiv

Datum

  • 1936-1993 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3 volymer, 0,3 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1910-1995)

Biografiska anmärkningar

Kyrkoherde, skribent, debattör

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Arkivet donerades till Forskningsarkivet i januari 1997 av Yngve Bohmans efterlevande maka Fru Karin Bohman, Hammerdal. I januari 1998 överlämnades ett par mindre kompletteringar. Initiativtagare till gåvan var kontraktsadjunkten i Ströms kontrakt Erik-Oscar Oscarsson, Hoting.

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1997/10

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Tidningsklipp

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Yngve Karl Erik Bohman var född 1910 i Älvsbyn, Norrbottens län, som son till kyrkoherden Erik Gustaf Bohman. Fadern avslutade sin prästtjänst 1948 som kyrkoherde i Hammerdal och tillika kontraktsprost i Ströms kontrakt i Jämtlands län. Sonen Yngve studerade i Östersund och avlade studentexamen i Uppsala 1929. Efter teologiska studier vid Uppsala universitet prästvigdes han i Härnösand 1935. Han tjänstgjorde i bl. a. Härnösand, Alnö och Arnäs innan han 1942 utnämndes till komminister i Älvros och sedermera i Åsarne 1951. Till Hammerdal kom han som kyrkoherde 1961 liksom sin far och 1969 utnämndes även han till kontraktsprost i Ströms kontrakt. Efter sin pensionering 1975 bodde Yngve Bohman kvar i Hammerdal ytterligare tjugo år som aktiv pensionär.

Yngve Bohman var en uppskattad skribent och debattör i ett stort antal tidningar och tidskrifter alltsedan ungdomsåren. Det klipparkiv, som här förtecknas, innehåller hans publicerade bidrag i kronologisk ordning alltifrån 1936 - 1993. De nio klippböckerna har han själv ordnat och artiklarna är noggrant lokaliserade och daterade. Samlingen kan därför med stor sannolikhet sägas vara helt komplett.

Yngve Bohman medarbetade i ett stort antal tidningar. Hans artiklar spänner över ett vitt fält från rent skönlitterära bidrag och bokrecensioner till inlägg i den kyrkliga debatten och aktuell dagspolitik. Hans språkrör från ungdomsåren var Reformatorn och Polstjärnan, båda med anknytning till nykterhetsrörelsen. Efterhand öppnade också bl.a. Vår Kyrka, Svenska Kyrkans Missionstidning, Svensk Kyrkotidning, Svenska Journalen och Församlingsbladet, (utg. av Svenska Kyrkans Diakonistyrelse), sina spalter. I Östersunds-Posten och Länstidningen (Östersund) var han också en flitig skribent. Hans huvudorgan kan dock sägas vara Härnösands stiftstidning, Vårt stift, där han i varje nummer under en lång följd av år hade en egen stående krönika. Han gjorde även inlägg och kommentarer i Stockholmspressen när han fann det vara befogat.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 1998-04-20

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.