Arkiv L248 - Mörnerska samlingen

Identitet

Referenskod

SE S-HS L248

Titel

Mörnerska samlingen

Datum

  • 1669--1954 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 0,92 hyllm.
* 11 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

* Samlingen deponerades 1963 av grevinnan Wivan Mörner född Cedergren (1878-1975) och den donerades till Kungl. Biblioteket 1980 av dödsboet efter henne.
* Arkivet härrör sig till viss del från den tid då maken, greve Claes Mörner (1873-1958), ägde och avyttrade släktgodset Sya gård (1908-1928). Till största delen härrör det dock från äldre tid, dvs. från greve Mörners föräldrar och andra släktingar inom ätten Mörner, vilken grevinnan Wivan Mörner även genom sin moder Nadescha Cedergren, född Mörner (1847-1943), var nära knuten till.
* Claes Mörners moder Matilda Mörner var född Palmqvist, och från denna släkt kommer en stor del av det gårds- och bygdehistoriska materialet i form av fastighetshandlingar, rättegångshandlingar m.m., dels gällande egendomar i Småland och Skåne tillhörande de s.k. stora Lillienbergska fideikommisset, dels gällande Sya med omgivning i Vifolka härad, Östergötland. Dessa handlingar är främst från 1700- och 1800-talen.
* Det mest omfattande personhistoriska materialet gäller dock Claes Mörners föräldrar Claes Gustaf Ernst (1829-1895) och Matilda Mörner (1841-1920) samt deras föräldrar och syskon. Detta innefattar vissa dagboksanteckningar och en större samling korrespondenser.

Förvärvsinformation

Gåva.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

* Personarkiv innehållande brev, bouppteckningar, ekonomiska handlingar, biographica med mera.
* Handlingar rörande det Stora Lillienbergska fideikommisset (instiftat 1751) såsom korrespondens, bouppteckningar, köpebrev etc. I viss mån berörs i materialet även egendom som ej ingått i fideikommisset, men tillhört släkten. Dokumenten härrör från tiden 1684-1931.
* Handlingar rörande Sya socken och Vifolka härad bestående av fastighetshandlingar, stämningar, lagsökningar, tvistemålshandlingar och dyl. Vidare innehåller samlingen genealogiskt material och släkthistoria, fotografier, musikalier och tryck.
* Material med anknytning till det s.k. Stora Lillienbergska fideikommisset, instiftat 1751. I viss mån berörs i materialet även egendom som ej ingått i fideikommisset, men tillhört släkten. Dokumenten härrör från tiden 1684-1931. Annat material rörande det Lillienbergska fideikommisset finns i Landsarkivet i Lund. Det är en betydligt större samling av likartat material från samma källor, inklusive exempelvis gårdsarkivet från säteriet Ågerup.
* Under 1700-talet och fram till 1843 hörde släkten Gripenwaldt på Mantorp (Veta socken) till de betydande jordägarna i Vifolka härad. Även i Sya socken ägdes flera fastigheter av den siste ägaren inom ätten, Johan Göran Gripenwaldt (1758-1843). Godset Mantorp köptes 1844 av friherre Carl Magnus N. Palmqvist (1804-1882). På frälsegården Sya Södergård satt släkten Drake under 1700-talet och fram till 1849, då gården såldes och, då eller senare, köptes av friherre Carl M. N. Palmqvist. Dennes dotter Matilda och hennes make greve Claes G. E. Mörner (1829-1895) tog sedermera över och efter dem deras son greve Claes Mörner (1873-1958), som sålde Sya gård 1928.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

* Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.
* Samlingen består av fyra stora avdelningar. Det första (L248:1) är en rad personarkiv knutna till medlemmar av den Mörnerska släkten. Det andra (L248:2) är ett arkiv bestående av handlingar rörande det Lillienbergska fideikommisset. Del tre (L248:3) innehåller handlingar rörande Sya socken och Vifolka härad. Den sista avdelningen (L248:4-8) innehåller handlingar rörande genealogi och släkthistoria, övriga dokument, fotografier, tryck samt musikalier och teateraffischer.
* Kronologiskt ordnade efter födelseår

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Annat material rörande det Lillienbergska fideikommisset finns i Landsarkivet i Lund. Det är en betydligt större samling av likartat material från samma källor, inklusive exempelvis gårdsarkivet från säteriet Ågerup.

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Mörnerska släktföreningen,
c/o Fredric Mörner,
Box 7135,
103 87 Stockholm.
e-post: morner.hallberg@chello.se

Anmärkningar

Anmärkning

Sya socken och Vifolka härad: Under 1700-talet och fram till 1843 hörde släkten Gripenwaldt på Mantorp (Veta socken) till de betydande jordägarna i Vifolka härad. Även i Sya socken ägdes flera fastigheter av den siste ägaren inom ätten, Johan Göran Gripenwaldt (1758-1843). Godset Mantorp köptes 1844 av friherre Carl Magnus N. Palmqvist (1804-1882). På frälsegården Sya Södergård satt släkten Drake under 1700-talet och fram till 1849, då gården såldes och senare köptes av friherre Carl M. N. Palmqvist. Dennes dotter Matilda och hennes make greve Claes G. E. Mörner (1829-1895) tog sedermera över, och efter dem deras son greve Claes Mörner (1873-1958), som sålde Sya gård 1928.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:367599:1416312002

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-11-18
Reviderad av 2018-02-28

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.