Visar 64520 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1266 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Band 1-4
Band 1-4
Papyrus Graecus Holmiensis
Papyrus Graecus Holmiensis
Nestorianska inskriften i Hsian-Fu Kina
Nestorianska inskriften i Hsian-Fu Kina
Skellefteälven
Skellefteälven
Pergamentblad med pingstsekvens
Pergamentblad med pingstsekvens
Inkunabler
Inkunabler
Inkunabler
Inkunabler
Magnus Erikssons landslag
Magnus Erikssons landslag
Prefacio in librū qui dicitur dyalogus creaturar[um] moralizatus omni materie morali iocundo et ...
Prefacio in librū qui dicitur dyalogus creaturar[um] moralizatus omni materie morali iocundo et edificatiuo modo applicabilis. - 1483
1490-09-26
1490-09-26
Träsnitt (helgonbilder) m.m.
Träsnitt (helgonbilder) m.m.
Fragment 5
Fragment 5
Avlatsbrev 1
Avlatsbrev 1
Fragment 1
Fragment 1
1500-talstryck
1500-talstryck
Luther, M.: Luthertryck
Luther, M.: Luthertryck
Avlatsbrev 2
Avlatsbrev 2
Historiska tryck (avlatsbrev 3, kyrkliga tryck)
Historiska tryck (avlatsbrev 3, kyrkliga tryck)
Fragment 3
Fragment 3
Fragment 4
Fragment 4
Fragment 7
Fragment 7
Konung Gustafs crönica
Konung Gustafs crönica
Hamilton, stambok
Hamilton, stambok
Kalendrar
Kalendrar
Fragment 2
Fragment 2
Fragment 6
Fragment 6
1507-09-08
1507-09-08
Opusculum musices
Opusculum musices
Erik Fleming: Jordebok
Erik Fleming: Jordebok
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Tīmūrnāme
Tīmūrnāme
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Pär Larsson: Fullmakt
Pär Larsson: Fullmakt
Krister Klasson Horn af Åminne:  Jordebok
Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok
1588-09-04
1588-09-04
Lagbok om 365 blad omfattande Östgötalagens kyrkobalk, Upplandslagens kyrkobalk, Kristoffers landslag, Magnus Erikssons stadslag, Konung Gustafs gårdsrätt, Erik Sparres inlaga om arvtak, Olaus Petris Domarregler med mera
Lagbok om 365 blad omfattande Östgötalagens kyrkobalk, Upplandslagens kyrkobalk, Kristoffers landslag, Magnus Erikssons stadslag, Konung Gustafs gårdsrätt, Erik Sparres inlaga om arvtak, Olaus Petris Domarregler med mera
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Inrättningar åtskillige i Holland för fattige och sjuke jemte Ius Publicum Amsterdamense
Inrättningar åtskillige i Holland för fattige och sjuke jemte Ius Publicum Amsterdamense
Notata ex Collegio Physicae D. Olai Rudbeckii
Notata ex Collegio Physicae D. Olai Rudbeckii
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Vapen- och stamböcker m.m.: David von Krackau
Vapen- och stamböcker m.m.: David von Krackau
Kopior ur längder Ume socken 1539-1630
Kopior ur längder Ume socken 1539-1630
Esters bok i pergamentrulle
Esters bok i pergamentrulle
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Kopior ur längder Ume socken 1600-tal
Kopior ur längder Ume socken 1600-tal
Soldathistoria Västerbotten: Längder, sammanställningar ur Krigsarkivet
Soldathistoria Västerbotten: Längder, sammanställningar ur Krigsarkivet
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Suerichz Rikes Crönika som är utdragen aff gamble M. Oluff; En kort Crönika aff gamall heden hosz stelt på rim, wtdragen aff gamble Suerigis Crönika; Konung Göstaffz Crönika; Fem register över konungar med mera; Epitaphium regis Magni Ladelåås; Konung Christians dagtingan och stadsfästelsebrev; Kopia av brev från heliga Birgitta
Suerichz Rikes Crönika som är utdragen aff gamble M. Oluff; En kort Crönika aff gamall heden hosz stelt på rim, wtdragen aff gamble Suerigis Crönika; Konung Göstaffz Crönika; Fem register över konungar med mera; Epitaphium regis Magni Ladelåås; Konung Christians dagtingan och stadsfästelsebrev; Kopia av brev från heliga Birgitta
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal
Kopior arkivalier Bergbäck - Ulriksdal
Karl XI:s syn
Karl XI:s syn
Avskriftssamling omfattande 64 dokument från 1592-1603
Avskriftssamling omfattande 64 dokument från 1592-1603
Vapen- och stamböcker m.m.: Gustaf Horn
Vapen- och stamböcker m.m.: Gustaf Horn
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En liten Bönbok
En liten Bönbok
Johann Lehlins stambok
Johann Lehlins stambok
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Joachim Arnoldis stambok
Joachim Arnoldis stambok
1626-02-19
1626-02-19
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Banér, Axel, m.fl.
Banér, Axel, m.fl.
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Paul Wunderlichs stambok
Paul Wunderlichs stambok
Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"
Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"
Avskrifter av engelska verk
Avskrifter av engelska verk
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Mäss- och koralbok
Mäss- och koralbok
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Nilsson, Mauritz
Nilsson, Mauritz
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
Ritterbancks-Protocoll de anno 1620 bis 1648 sammanbundet med Die dreijmahl gehaltene Curländische Ritterbänke von anno 1620, 1631 und 1634
Ritterbancks-Protocoll de anno 1620 bis 1648 sammanbundet med Die dreijmahl gehaltene Curländische Ritterbänke von anno 1620, 1631 und 1634
Förteckning över tull Härnösand
Förteckning över tull Härnösand
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Förteckning över tull Härnösand
Förteckning över tull Härnösand
Urkunder från Trettioåriga kriget
Urkunder från Trettioåriga kriget
Friherre Karl Bonde
Friherre Karl Bonde
1674-03-05
1674-03-05
1654-07-06
1654-07-06
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Om Riksrådet hr Christer Bondes ambassade till England
Om Riksrådet hr Christer Bondes ambassade till England
Acta Sveco-Bremensia 1(1639-1653) - 2(1654-1664)
Acta Sveco-Bremensia 1(1639-1653) - 2(1654-1664)
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Drottning Kristina: Brev
Drottning Kristina: Brev
1670-04-26
1670-04-26
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
1674-03-05
1674-03-05
Rättvik sn. datalistor, kopior, kartor m.m. 1670-1674
Rättvik sn. datalistor, kopior, kartor m.m. 1670-1674
Johannes Lothigius stambok
Johannes Lothigius stambok
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
von Rosen, Otto
von Rosen, Otto
Tyska Wranglar
Tyska Wranglar
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Eric Flemings (f. 1616) levnadsbeskrivning. Xeroxkopia av 1600-talshandskrift
Eric Flemings (f. 1616) levnadsbeskrivning. Xeroxkopia av 1600-talshandskrift
Partitur för instrumentalmusik (trestämmig sättning) i tabulatur
Partitur för instrumentalmusik (trestämmig sättning) i tabulatur
1682-06-26
1682-06-26
Bygdeå, läser, byar o gårdar 1639-1682
Bygdeå, läser, byar o gårdar 1639-1682
Resultat 1 till 100 av 64520

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.