Print preview Close

Showing 280 results

Archival description
Författare
Print preview View:

50 results with digital objects Show results with digital objects

Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Frida Åslunds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Brev från Kerstin Thorvall till Per Engström
Brev från Kerstin Thorvall till Per Engström
Brev och vykort från Tora Dahl och Knut Jaensson till Börje och Ulla Cronholm
Brev och vykort från Tora Dahl och Knut Jaensson till Börje och Ulla Cronholm
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper
Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Ulla Isakssons arkiv
Ulla Isakssons arkiv
Mia Leche Löfgrens papper
Mia Leche Löfgrens papper
Anne-Marie Berglund: brev till Hans Boij
Anne-Marie Berglund: brev till Hans Boij
Stieg Trenters papper
Stieg Trenters papper
Stig Dagermans arkiv
Stig Dagermans arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Tage Lindboms samling
Tage Lindboms samling
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Edward Ringborgs arkiv
Edward Ringborgs arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv
Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv
Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling
Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling
Erik Lindorm: Brev, manuskript och korrektur m.m.
Erik Lindorm: Brev, manuskript och korrektur m.m.
AV-material m.m.
AV-material m.m.
Bodil Malmstens samling
Bodil Malmstens samling
Sigrid Leijonhufvuds papper
Sigrid Leijonhufvuds papper
Selma Lagerlöf-samlingen
Selma Lagerlöf-samlingen
Ellen Keys samling, tillägg
Ellen Keys samling, tillägg
Sophie Elkans papper
Sophie Elkans papper
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Gösta Oswald: Översättning av "Hyperion" av F. Hölderlin
Gösta Oswald: Översättning av "Hyperion" av F. Hölderlin
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Lars Ardelius samling, tillägg 3
Lars Ardelius samling, tillägg 3
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Marcel Prousts "På spaning efter det svunna", med Gunnel Vallquists kommentarer
Marcel Prousts "På spaning efter det svunna", med Gunnel Vallquists kommentarer
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Berta Hanssons arkiv
Berta Hanssons arkiv
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Arne Forsbergs efterlämnade papper
Arne Forsbergs efterlämnade papper
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Karl Örngrims arkiv
Karl Örngrims arkiv
Frithjof Örngrims arkiv
Frithjof Örngrims arkiv
Torgny Lindgrens arkiv
Torgny Lindgrens arkiv
Sun Axelssons samling
Sun Axelssons samling
Lennart Anderssons arkiv
Lennart Anderssons arkiv
Anders Ekbergs korrespondens med Henning Mankell
Anders Ekbergs korrespondens med Henning Mankell
Henning Mankells arkiv, tillägg
Henning Mankells arkiv, tillägg
Henning Mankells arkiv
Henning Mankells arkiv
Rydbergska samlingen
Rydbergska samlingen
Yngve Bohmans klipparkiv
Yngve Bohmans klipparkiv
Pelle Molins arkiv
Pelle Molins arkiv
Beate Grimsruds arkiv
Beate Grimsruds arkiv
August Strindberg: "Dödsdansen", maskinskrivet manus för uppsättning regisserad av Lars Norén, Dramaten, 1993
August Strindberg: "Dödsdansen", maskinskrivet manus för uppsättning regisserad av Lars Norén, Dramaten, 1993
Anne Charlotte Lefflers papper
Anne Charlotte Lefflers papper
Valdemar och Nina Langlets samling
Valdemar och Nina Langlets samling
Gunnar Balgårds arkiv
Gunnar Balgårds arkiv
Lars Ardelius: Tillägg 2
Lars Ardelius: Tillägg 2
Ester Blenda Nordström: familjebrev
Ester Blenda Nordström: familjebrev
Ellen Keys brev till Karlstadstidningen m.m.
Ellen Keys brev till Karlstadstidningen m.m.
Nonny von Schulzenheim: barndomsminnen och dikter
Nonny von Schulzenheim: barndomsminnen och dikter
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Poul Knudsen: Brev
Poul Knudsen: Brev
Bogoljub J. Krejčik: Kopia av manuskript
Bogoljub J. Krejčik: Kopia av manuskript
Rut Hillarp: Tillägg
Rut Hillarp: Tillägg
Mats Paulsons samling
Mats Paulsons samling
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Fredrik Burgmans arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Gunnar Brusewitz: Tillägg
Gunnar Brusewitz: Tillägg
Alexander Weiss efterlämnade papper
Alexander Weiss efterlämnade papper
Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Kerstin Strandbergs samling
Kerstin Strandbergs samling
Harald Fröderströms papper
Harald Fröderströms papper
Walter Ljungquists samling
Walter Ljungquists samling
Ragnar Oldbergs samling
Ragnar Oldbergs samling
Svenska PENs arkiv
Svenska PENs arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Astrid Värings arkiv
Astrid Värings arkiv
Birgitta Trotzigs samling
Birgitta Trotzigs samling
Gunde Johanssons arkiv
Gunde Johanssons arkiv
Albin Neanders arkiv
Albin Neanders arkiv
Per Fjellströms arkiv
Per Fjellströms arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Elfred Berggrens arkiv
Loka Enmarks arkiv
Loka Enmarks arkiv
Lotten von Kraemers samling
Lotten von Kraemers samling
Results 1 to 100 of 280

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.