Arkiv Handskrift 219 - Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 219

Titel

Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv

Datum

  • 1925 - 2021 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

2 volymer.

Sammanhang

Arkivbildare

(1934-2021)

Biografiska anmärkningar

Ambassadör. Ämne: samer, utrikespolitik, juridik

Arkivbildare

(1903-1994)

Biografiska anmärkningar

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2022/2

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar 2 volymer. Volym 219:1 I handlingar rörande Lars Norberg återfinner man manuskript, brev fotografier, böcker, ett filmklipp med Norberg (USB) och fotografier.
Volym 219:2 innehåller Karin Norbergs dagböcker och diktböcker.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Norberg var uppväxt i Varjisträsk inom Udtja samebys område i Jokkmokks kommun. Som författare antog han pseudonymen Udtja Lasse. Norberg tog juris kandidatexamen i Uppsala 1961 och genomförde tingstjänstgöring 1961–1964. Norberg blev attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1964 och var konsul i New York 1966–1968. Han var ambassadsekreterare i Tunis 1968–1971, departementssekreterare vid UD 1971–1976, ambassadråd vid nedrustningsdelegationen i Genève 1977–1981 och kansliråd vid UD:s politiska avdelning 1981–1984. Norberg var ambassadör i Harare 1984–1988 och tjänstgjorde vid UD:s politiska avdelning från 1990. Norberg var ambassadör i Genève till 1998.
Norberg var chef för Europeiska unionens övervakningsstyrka på Balkan under det svenska EU-ordförandeskapet 2001. Han blev senare kontaktperson i Makedonien mellan landets regering och den albanska milisen. I januari 2003 utsågs han till ordförande i den svenska delegation, Renbetesförhandlingsdelegationen, som skulle förhandla med den norska regeringen om renbetesfrågor i gränsområdet mellan de två länderna. En huvuduppgift var en omförhandling av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning som upphörde att gälla 2002 men förlängdes till 2005. Dessa förhandlingar avslutades våren 2005 utan att enighet hade uppnåtts, varvid Norberg tvingades lämna sitt uppdrag. Nya förhandlingar påbörjades i december 2005 och avslutades i februari 2009 med en förnyad konvention om den gränsöverskridande renskötseln mellan länderna. Den nya konventionen ansågs till exempel av Norberg ha kvar många av de brister angående samiska rättigheter som fanns i konventionen från 1972.
Norberg uttryckte därefter på olika sätt kritik mot attityder och förhållningssätt från svenska såväl som norska staten mot den samiska ursprungsbefolkningen, till exempel i förhandlingarna om renbetesfrågor under 00-talet. Han framförde detta bland annat i boken Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure (2007), samt vid anföranden i olika sammanhang.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

AJ 2022-03-31

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.