Visar 41574 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Olof Eneroth: Manuskript m.m.

 • SE S-HS Acc2003/3
 • Arkiv
 • 1845-1881

Accessionen innehåller manuskript, anteckningar, brev och biographica.

Eneroth, Olof

Nils Gustaf och Ulla Kjellberg: Brev och biographica

 • SE S-HS Acc2011/14
 • Arkiv
 • 1850-1880-tal

Maria Ulrika "Ulla" Dorothea Kjellberg f. LagerlöfNils Gustaf KjellbergAnders Johan "A.J" "Jonas" Lagerlöf (Ullas far)Johanna Maria Elisabeth Lagerlöf f. Bom (Ullas mor)Lennart Kjellberg (N.G:s och Ullas son)Nils Kjel...

Kjellberg, Nils Gustaf

Släkten Collijn: Brev

 • SE S-HS Acc1986/60
 • Arkiv
 • 1850-1925

Brev från/till: Siri Agrell, Alfred Collijn, Gabriel Collijn, John Collijn, Ludvig Collijn, Mathilda Collijn, Per Adolf Collijn, Sophie Collijn, Ulla Thilda Collijn, Wilhelm Collijn, Jenny Collijn (f. Agrell), Ragnhild Collijn-Billig, Axel Murray,...

Collijn (släkt)

Lorentz Benjamin Bagges samling

 • SE S-HS Acc2010/14
 • Arkiv
 • 1851-1935

1. Brev till Lorentz Benjamin Bagge 18952. Brev till Jacob Bagge 1872, brev från Jacob Bagge till Henriette 1872, inbjudan till bröllop 18633. Intyg, betyg och utnämningar 1851-19004. Handlingar rörande bouppteckning efter Lorentz Benjamin Bagge 1...

Bagge, Lorenz Benjamin

Tryckta böcker på kinesiska, med anteckningar

1. Bok på kinesiska med anteckningar i marginalen, samt 2 mindre häften på kinesiska och arabiska instuckna mellan bladen, odat.2. Bok på kinesiska med anteckningar i marginalen och försättsblad med inskriften "A. Elgqvist. Hong Kong den 21 N...

Axel Salmson: Ritningar

 • SE S-HS Acc1990/62
 • Arkiv
 • 1853

Ritningar af Axel. 1853. Akvarellerade tuschteckningar. 1 vol. i pappbd, liten 8:o.

Eric Angermans släkttavla

 • SE S-HS 2018/29
 • Arkiv
 • 1854

Släkttavla uppfodrad på väv med upphängningsanordning i trä.Papper, överdrag av fernissa.J T H Spongberg, 1854.Mycket hårt rullad.Mått inkl. upphängningsanordning 71x80 cm.Mått exkl. upphängningsanordning 66x76 cm.

"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"

 • SE S-HS Acc1971/147
 • Arkiv
 • 1855

Handskriven engelsk översättning av Sir Francis Vincent av en ursprungligen på tyska utgiven bok om Gustav II Adolf. 3 bundna volymer.

Gfrörer, A. F.

Brev och dikter av Wilhelmina Stålberg

 • SE S-HS Acc2000/93
 • Arkiv
 • 1856-1871

Brev till: "Välborne Herr Hammarherre", 1 st.,1856 + bil. (1 dikt); "Goda Ulla", 1 st., 1864; "Högädle Herr Hodell", 1 st., 1871. Dikter: "Boyan", "En evig Romarinna" och "Till den Danske skal...

Stålberg, Wilhelmina

Almanackor

Innehåller 39 almanackor med anteckningar

Linder, Nils

Diverse

1. Brev till och från Anders Elgqvist och mellan andra, samt brevkoncept, 1864?-1896, 19492. Anteckningar bl a på kinesiska, samt vers, odat.3. Sonen Axel Elgqvists predikningar 1893-18954. Sonen Arthur Elgqvists anteckningar och brevkoncept 1939-...

Minnesalbum 1850-tal

 • SE S-HS Acc2005/30
 • Arkiv
 • 1858-1859

Ett minnesalbum med text på franska, tyska och svenska, daterat 1858-1859 bl. a. Lausanne och Säfstaholm, med illustrationer.

Sjögrens släktarkiv

 • SE S-HS Acc2017/11
 • Arkiv
 • 1858 - 1992

Brev, manuskript, anteckningsböcker, teckningar, biographica, pressklipp, tryck och fotografier från familjen Sjögren: Otto, hustrun Lydia, barnen Una, Gustaf och Dagmar m fl.

Sjögren, Otto

Manuskript

1. Diverse manuskript samt klippbok, odat.2. Manuskript till verser, 1858-1870, odat.

Gustaf Edvard Klemming: Försäkringsbrev

 • SE S-HS Acc1990/57
 • Arkiv
 • 1859-1974

3 försäkringsbrev från Försäkrings Aktiebolaget Skandia i Stockholm, två utfärdade för G.E. Klemming (det ena hans livförsäkring) ett för andra medlemmar av hans familj.

Klemming, Gustaf Edvard

Handlingar rörande enskilda medlemmar

Autografalbum 1860-tal-1920-tal, minnesord, gratulationer, tackkort, karikatyrteckningar av medlemmar, skisser, handlingar rörande Iduns sekreterare Harald Wieselgren och Knut Kjellberg.

"Svenskt författarelif 16"

 • SE S-HS Acc2000/65
 • Arkiv
 • 1860-tal-1880-tal

Innehåller en inbunden volym ("Svenskt författarelif 16") med tryck som är interfolierat med anteckningar, pressklipp, brev, autografer, visitkort, fotografier, m.m. På försättsbladet Börje Börjessons exlibris. De flesta breven är undert...

Fotografier

Porträttalbum med fotografier av sällskapets medlemmar, vissa porträtt med autografer.

Oscar Mannströms papper

 • SE S-HS Acc2018/37
 • Arkiv
 • 1861-1925

Innehåller brev till Oscar Mannström, manuskript, bl.a. ett av Lydia Wahlström och ett av Pontus Wikner, fotografier, negativ och en ferrotyp

Mannström, Oscar

Nils C. Mörners handlingar

 • SE S-HS Acc2001/6
 • Arkiv
 • 1862-1925

Dagböcker och anteckningsböcker samt handlingar rörande släkten Mörner, resor, ekonomi och föreningar.

Mörner, Nils C.

Tryck: Tidskrifter

1. Illustrerad tidning och Ny illustrerad tidning, 1862-18952. Veckojournalen, 1914-19213. Julnummer, olika tidskrifter, 1902-19134. Julrosor, ca 1905-19095. Olika tidskrifter, 1871-1930

Anna-Clara Romanus-Alfvén: Brev m m

 • SE S-HS Acc2014/62
 • Arkiv
 • 1862-1947

Huvudsakligen brev till och från Anna-Clara Romanus-Alfvén, framför allt till sonen Hannes Alfvén, samt mellan andra släktingar. Därutöver dagböcker, manuskript, diverse biographica, tryck, pressklipp och fotografier, samt handlingar som rör henne...

Romanus-Alfvén, Anna-Clara

Olle och Gurli Nystedts brev m m

 • SE S-HS Acc2004/7
 • Arkiv
 • 1862 - 2001

Huvudsakligen brev till och från Olle och Gurli Nystedt eller till och från andra familjemedlemmar, samt lite anteckningar, biographica, pressklipp, teckningar, tryck, fotografier m m.

Nystedt, Olle

Handlingar rörande sällskapet och dess verksamhet

Innehåller historik rörande sällskapet, handlingar rörandet grundandet, stadgar, minnesanteckningar, sändlistor, arbetsordning, förteckning över föredrag 1862-1895. Tryckta stadgar 1870-2000. PM gällande arbetsuppgifter m.m. Handlingar rörande fon...

Handlingar angående familjen Romanus

1. Handlingar angående Maria Romanus Pettersson: Brev m m 1866-19262. Handlingar angående Landskrona Fruntimmersförenings asyl för små barn: Stadgar, brev m m 1871-1903, odat.3. Handlingar angående skola och undervisning 1878-18874. Testamenten fö...

Brev

Brev till Akke Kumlien, privata och arbetsrelaterade.Brev till Axel Kumlien (Akke Kumlien far) samt brev mellan andra.

Sällskapet Idun

 • SE S-HS L307
 • Arkiv
 • 1862-

Sällskapet Idun är ett sällskap för herrar i Stockholm. Det grundades på Hotel Phoenix lördagen 22 november 1862. Initiativtagare var konstnärerna och professorerna vid Kungliga Akademien för de fria konsterna Edvard Bergh och Johan Fredrik Höcker...

Sällskapet Idun

Korrespondens

Till största delen inkomna brev samt 1 st odaterat brev från Iduns sekreterare Harald Wieselgren.

Mathiasen, Wictor Wiggo: Foto och kopior av teckningar

 • SE S-HS Acc2001/72
 • Arkiv
 • 1863-1888

Kopia av fotografi av Wictor Wiggo Mathiasen samt kopior av teckningar gjorda av Mathiasen och en levnadsbeskrivning gjord av hans barnbarn. Wictor Wiggo Mathiasen var far till konstnären Emma Matthiasen.

Mathiasen, Wictor Wiggo

Handlingar rörande inval

Diverse medlemsförteckningar, föreslagna och invalda ledamöter, avlidna, deltagande gäster m.m.

Poesialbum

5 st poesialbum och 1 st tryckt bok "M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam" av Joh. Ruhe med anteckningar.

Gustaf D'Albedyhll (1835-1905)

1. Brev i genealogiska frågor från Carl Arvid Klingspor (1884) och Anders Thiset (1891), m.fl. Utdrag ur minnesanteckningar (1920) av Claes Bratt rörande Skaraborgs regemente 1897-1901 och D'Albedyhlls chefstid.2. Köpekontrakt mellan Gustaf D...

Handlingar

Handlingar ang. släkten Mörner, återblickar 1866-1868, handlingar från en resa 1872, ekonomiska handlingar 1876, föreningen Skogkultur i Norrland 1883-1889, föreningen Plogen 1885-1905, anteckningar från en liten rundresa 1896, från Herrborum 1897...

Manuskript

1. Manuskript: "Genealogica" "Den hädangångna landsmodern", "Stockholmsminnen (Litterärt)", "Versmakeri", diverse manuskript och anteckningar, 1866-1908, odat.2. Manuskript: "Norges historia", &quo...

Handlingar rörande inval

Förslag på medlemmar, meritförteckningar, visitkort, gästanmälningar och listor över föreslagna och invalda medlemmar samt gäster vid sammankomster.

Tryck

1. "Riksdagsmannaredogörelse för åren 1867-1869 af Carl J. Grafström", 18692. "Apoteksvarors behandling i Tullen. Några ord till belysning af frågan om ändring af rubriken "apoteksvaror" och andra dermed i sammanhang ståen...

Kassaböcker och övriga ekonomiska handlingar

Kassaböcker för C A Petterssons donationsfond (1958-1998) och Anders Zorns fond (1970-1998) samt verifikationer från 1869-1930-tal (2 st omslag) och ekonomiska handlingar rörande värdepapper m.m. 1962-1994 (2 st omslag).

Brevsamling

 • SE S-HS Acc1998/13
 • Arkiv
 • 1870-1960-tal

Fotografier

Porträttbilder. Fem visitkortsbilder från 1800-talet samt porträttbilder 1970-tal-2000-tal i bokstavsordning, A-Ö.

Fotografier

Visit- och kabinettsfotografier, studioporträtt, amatörfotografier av familj och vänner samt amatörfotografier från resor. Innehåller dessutom ett inramat porträtt av Agnes von Krusenstjerna, signum L145:48a

Anteckningsböcker 1-19

Anteckningar om ekonomi:1. Anteckningsbok 1: 1870-18722. Anteckningsbok 2: 1872-18743. Anteckningsbok 3: 1874-18754. Anteckningsbok 4: 1875-18775. Anteckningsbok 5: 18776. Anteckningsbok 6: 1877-18787. Anteckningsbok 7: 18788. Anteckningsbok 8: 18...

Biographica, pressklipp, tryck, fotografier

1. Biographica: Betyg, låneblankett, notor för medicin och likkista, resepass, kvitton för betald skolavgift, kvitton för kursavgift, beslut om tjänstledighet, vaccinationsintyg, dödsbo, testamente; 1871-19072. Kompletterande biographica tillagd a...

Carl Broberg: Inbunden brevsamling

 • SE S-HS Acc2019/58
 • Arkiv
 • 1872-1899

Brev till Carl Broberg i inbunden volymInnehållsbeskrivning av Thulins antikvariat:"Volymen innehåller 88 st originalbrev, enstaka visitkort och brevkort etc. från Olof Agrell, Fredrika Bremer, P. Wieselgren, Rudolf Wall, K.F. Werner, Carl Si...

Broberg, Carl August

Gunhild Engholms papper

 • SE S-HS Acc2018/14
 • Arkiv
 • 1873-2013

Samlingen innehåller Gunhild Engholms forskningshandlingar rörande Märta Måås-Fjetterström: brev, manuskript och anteckningar, Märta Måås-Fjetterströms mönster, pressklipp, teckningar och tryck samt fotografier

Engholm, Gunhild

Resultat 201till300av41574

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.