Arkiv 288 Be 4 - Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur

Identitet

Referenskod

SE S-SBS 288 Be 4

Titel

Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur

Datum

  • 1600 - ? (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

188 hyllmeter
5480 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1897-1961)

Biografiska anmärkningar

Fil k., amanuens vid Riksheraldikerämbetet, kanslist vid Kungliga Majestäts Orden (KMO), hovkamrerare

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva genom testamentsförordnande 1962. Samlingen växer genom fortsatt förvärv

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Litteratur rörande heraldik, sfragistik, ordens- och exlibriskunskap, valspråk med mera

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Publikationsanteckning

Riksbibliotekariens ämbetsberättelser 1960-1962, s. 65

Anmärkningar

Anmärkning

Samlingen är katalogiserad i Libris. Länk till träfflista: http://libris.kb.se/hitlist?q=signum%3a%5bberghman%5d&d=libris&m=10&p=1&s=r

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Skapad 2020-01-21 av LS

Språk

Skript

Källor

Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.