Manuscripts

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Equivalent terms

Manuscripts

Associated terms

Manuscripts

4 Results for Manuscripts

Margareta Lagerman: Manuskript

  • SE S-HS ACC2008/121
  • Fonds
  • 2008

Accessionen innehåller manuskriptet till en artikel om Reinhold Galle Rückersköld, barnbarn till Christopher Polhem, 14 sidor.

Lagerman, Margareta

Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907

  • SE S-HS ACC1965/40
  • Fonds
  • 1907

Historiska anteckningar angående Stora Kopparbergs Bergsslags Aktiebolags förvärv av aktierna i Söderfors Bruks Aktiebolag. Stencilerat exemplar, 1956, med författarens dedikation till professor Gösta Bodman. Ett brev, daterat den 9 december 1956,...

Quennerstedt, Thorsten

Poesialbum

  • SE S-HS ACC1992/65
  • Fonds
  • 1860-tal

Tillfällighetsverser och dikter. Häfte utan omslag.


The National Library of Sweden
Contact us