Gotland

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Gotland

BT Sverige

Gotland

Jämförbara termer

Gotland

Associated terms

Gotland

4 Resultat för Gotland

3 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Hallberg: Visbok

  • SE S-HS ACC1992/56
  • Arkiv

Visbok med spänne. Visor av skilda författare (G. Wennerberg, Geijer m.fl.) med musiknnotation. 1800-talets andra hälft. 12:o liggande tvärformat.

Hallberg (släkt)

Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia

  • SE S-HS ACC1989/47
  • Arkiv
  • 1736--1746

Avskrifter av yngre och äldre handlingar rörande Gotland, excerpter av genomgången litteratur, avskrifter av jordeböcker, förteckningar över gårdar och jordar, avskrifter av inskriptioner på runstenar m.m., förteckningar över gårdsnamn och framstå...

Wallin, Georg


Kungliga biblioteket
Kontakta oss