Visar 88 resultat

Handlingstyp
Handlingstyp term Omfattningsanmärkning
Ex LIBRIS TEST
Avdrag
Verktyg
Förgyllningsstämplar
Dekorerade papper
Bokband
Exlibris
Provböcker
Maskiner
Mallar
Klichéer
Vernissagekort
Skisser
Avhandlingar
Talmanuskript
Protokoll
Filmmanuskript
Poesimanuskript
Pjäsmanuskript
Manuskript (7)
  • Hit även utkast
Översättningar
Prosamanuskript
Predikningar
Inbjudningskort
Audiovisuellt material
  • Hit ljud och rörlig bild
Brev
  • Hit även utkast
Fotografier
  • Hit påsiktsbilder, negativ, diabilder, digitala fotografier
Föreningshandlingar
  • Hit även handlingar från sällskap
Tryck
  • Bilder se: Tryckta bilder
Tryckta bilder
  • Hit gravyrer, litografier, träsnitt, plantryck, ljustryck m.m.
Runstavar
Faksimil
Elektroniska resurser (disketter, CD-skivor m.m.)
Stamtavlor
Hushållsböcker
Mikrofilm
Företagshandlingar
Broschyrer
Pjäshäften
Minnesalbum
Menyer
Räkneböcker
Avskrifter
Korrektur
Journaler
Stamböcker
Excerpter
Pedagogiskt material
Skrivelser
Poesialbum
Organisationshandlingar
Tjänstehandlingar
Fastighetshandlingar
Föreläsningar
Ritningar
Autografer
Handböcker
Gästböcker
Matriklar
Kokböcker
Bibliografi
Kopior
Almanackor
Tal
Föredrag
Artiklar
Visitkort
Föremål
Reseskildringar
Dagböcker
Självbiografier
Biographica
Juridiska handlingar
Ekonomiska handlingar
Pressklipp
Historiker
Musikalier
Genealogiskt material
Teckningar, målningar
Anteckningar
Program
Kataloger
Kartor
Vykort
Illustrationer
Affischer
Uppsatser
Poesi

Kungliga biblioteket
Kontakta oss