Visar 42705 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Utan titel

Almquist, Carl Gustaf (1768-1846): avskrifter av dikter.
1796 -- 1798, utan år

Almquist, Carl Gustaf (1861-1943): arrendekontrakt.
1891

Almquist, Fridolf (1814-1886): anteckningar, bl.a. vid faderns (Carl Gustaf Almquist) dödsbädd. Bukowskis auktionskatalog över Fridolf Almquists oljemålningar. Ritad karta över Hanstavik.
1848 -- 1886, utan år

Almquist, Mina (1836-1906), f Grandin: handlingar ang Mina Almquists sterbhus, kassabok m.m.
1867 -- 1906

Almquist, Victor (1817-1872): brev från Victor Almquist till broder och syster. Brev från Berlin (brevskrivaren oidentifierad, eventuellt Fridolf Almquist). Minnesord i Ny Illustrerad Tidning m.m.
1847 -- 1872

Hammarskjöld: kopior av dokument ang olika medlemmar av släkten Hammarskjöld. Originalen inordnade i omslagen för respektive familjemedlem. Kopia av reduktionsbeslut ang Kymmenegård.

Hammarskjöld, Agathon (1848-1908): brev från Agathon Hammarskjöld ang aktieköp.
1901

Hammarskjöld, Carl (1807-1848): brev från Carl Hammarskjöld till oidentifierad mottagare.
1866

Hammarskjöld, Carl Gustaf (1838-1898): handlingar ang Carl Gustaf Hammarskjölds sterbus (bouppteckning, anteckningar, redovisningar, fullmakter m.m.), anteckningar ang tingsrättsdom och lärarinnelöner m.m.
1886-1898

Hammarskjöld, Carl Gustaf (1865-1940): anteckningar från skoltiden, minnesord i Krigsvetenskapsakademien, pressklipp m.m.
1923 -- 1940, utan år

Hammarskjöld, Hugo (1845-1937): brev från Hugo Hammarskjöld ang ölförsäljning ställt till kyrkoherden i Hvena, pressklipp m.m.
1895 -- 1937, utan år

Erik Lindorms samling

 • SE S-HS L182
 • Arkiv
 • 1906--1948

Samlingen omfattar brev och manuskript m.m.

Brev till Erik Lindorm

Brev från Erik Lindorm

Brev mellan övriga

Manuskript av Erik Lindorm
Utkast: förordet till Oscar II och hans tid. Stockholm.
1934
Kiviks marknad.
1936
Två konungar (filmmanus).
Kunglig svensk nävrätt.
På detta numera vanliga sätt (om giftermålsannonser).
Repressalier.
Magnusson dansar (korrektur).
Diktutkast.
Tryck och manuskript av andra
Key-Åberg, Hans (1886-1964), författare och chefsläkare: tryckt dikt vid Erik Axel Karlfeldts frånfälle med dedikation till Erik Lindorm.
1931
Sillanpää, Frans Emil (1888-1964), finsk författare: "Marsch. Till min son på vakt i Finlands ödestimme". (Avskrift av dikt på maskin).

Biographica
Allmän självdeklaration.
1939
Fischier, Per (1852-1934), rektor och folkbildningsman: visitkort med intyg att Erik Jonsson (Lindorm) har tillstånd att inskrivas i Borgarskolan.
1906

Fotografier
Olle Hilding och Erik Lindorm utanför Glyptoteket i Köpenhamn.
1937

Pressklipp

Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth

 • SE S-HS ACC1969/128
 • Arkiv
 • 1867
Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth (1 st., 1867). Nyblaeus var fäktmästare och gymnastiklärare i Lund. Eneroth utvecklade den svenska trädgårdskonsten och var förespråkare för en ny folkskola.

Anonym dikt

 • SE S-HS ACC1968/38
 • Arkiv
1 anonym dikt: Vid underrättelsen om demoiselle Ulrika Fredrika Hultmans dödliga frånfälle den 25 Dec. 1836 samt Dikt till mor (Johanna) 21 juli 1826 av Louise. 1 omslag.

Eva von Zweigbergks klippsamling

 • SE S-HS ACC1996/29
 • Arkiv
 • 1920-talet -- 1970-talet
Eva von Zweigbergks klippsamling innehåller klipp ur dagspressen i Stockholm av hennes egna och andras artiklar, mest kulturartiklar - i vid mening, t. ex. en hel del personhistoria m.m. Tidsspannet är från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Klippen är monterade i 40 ringpärmar. Dessutom finns en förteckning i en inledande pärm över hennes egna artiklar från åren 1936-1977. Pärmarna är onumrerade, men märkta med tidsperiod. - 41 pärmar

Märta Lindqvists efterlämnade papper

 • SE S-HS L52
 • Arkiv
 • 1916--1939
Samlingen innehåller brev, manuskript från olika författare, manus till föredrag, anteckningar, pressklipp, redaktionella meddelanden, recensioner, insändare till Svenska Dagbladet, visit- och vykort samt teater- och konsertprogram.

Koralbok

 • SE S-HS ACC1993/310
 • Arkiv
Handskriven svensk koralbok, 1 volym.

Åke Thulstrups samling

 • SE S-HS L184
 • Arkiv
 • 1928--1985
Samlingen innehåller efterlämnade brev.

Emilia Ugglas papper

 • SE S-HS ACC1993/226
 • Arkiv
Brev från bland andra Elin Lilliehöök född Uggla och Kate Bang. Fotografier, program, almanackor, inbjudningskort, pressklipp, testamente. Samt material rörande Emilia Ugglas äktenskap med Verner von Heidenstam. Även material rörande Elsa Brändström.

Torsten Renqvists samling

 • SE S-HS Acc2012/30
 • Arkiv
 • 1940-tal--ca 2005
Accessionen innehåller brev, dagböcker, manuskript, anteckningar, pressklipp, samt tryck.
Resultat 401 till 500 av 42705

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.