Print preview Close

Showing 2241 results

Archival description
Print preview View:

152 results with digital objects Show results with digital objects

Efva Liljas samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2019/82
 • Fonds
 • 2015-2019
Samlingen innehåller korrespondens, inbjudningar till konferenser, program, manuskript, nyhetsbrev och pressklipp m.m. i samband med uppdraget som chef för Dansehallerne i Köpenhamn och övrig verksamhet

Untitled

Svenska humanistiska förbundet. Tillägg

 • SE S-HS Acc2022/47
 • Fonds
 • 2015 - 2018
Innehåller, protoll, årsberättelse, korrespondens och varia från åren 2015-2018
Sorterat under år

Untitled

Emma Kihl: A4-arket

 • SE S-HS Acc2013/17
 • Fonds
 • 2011-2013

Accessionen utgör en konstnärlig undersökning av och ett forskningsprojekt om A4-arket. Accessionen innehåller texter, brev, mötesanteckningar, kontrakt, fotografier, pappersprover samt en inventarielista över föremål i konstnärens hem. Verket är sammanställt av Emma Kihl. Forskningsprojektet har finansierats av Vetenskapsrådet och bedrivits vid Kung. Konsthögskolan.

Materialet består av 1 Kapsel (20 omslag och 1 mapp) med 19 texter, 3 fotografier, pappersprover samt 2 bilagor. Totalt 105 blad.

Untitled

Hannah Wilson: Brev till Astrid Lindgren

 • SE S-HS Acc2011/24
 • Fonds
 • 2011
Ett brev till Astrid Lindgren daterat 6/4-2011 samt kopia av manuskript av Hanna Wilson (8 år) "Pippi and her violin".

Untitled

Sven Thiessen: Brev från Bengt Anderberg m.m.

 • SE S-HS Acc2003/54
 • Fonds
 • 1996-2000
Accessionen innehåller 20 st brev från Bengt Anderberg till Sven Thiessen, boken "The Road" (1955) med dedikation av författaren Harry Martinson samt ett inbundet tryck från 1770 ("Skalde-bref til en ung herre vid des inträde i verlden").

Untitled

Mats Hagners arkiv

 • SE Q Handskrift 159
 • Fonds
 • 1996 - 2017
Arkivets omfång är ca 0.5 hyllmeter. De nio volymerna korrespondens omfattar tidsperioden 1996-2017. Korrespondensen rör bl.a. debatter kring ämnen som trakthyggesbruk respektive naturkulturmetoden, forskningsetik och tillgänglighet till forskningsmaterial.

Untitled

Svensk Fotohistorisk Förening

 • SE S-HS Acc2017/1
 • Fonds
 • 1994 - 2007
Protokoll, medlemsutskick, nyhetsbrev, korrespondens, medlemsförteckningar, stadgar, styrelseförteckningar, verksamhetsberättelser, revisionsberättelser, tryck, pressklipp, ekonomihandlingar, stämplar, disketter m m.

Untitled

Tage Lindbom: Brev och excerpter

 • SE S-HS Acc2001/31
 • Fonds
 • 1993-2001
Samlingen innehåller brev 1993-2001 samt excerpter och pressklipp

Untitled

Tom G. A. Hardt: "Nya religionsmålet"

 • SE S-HS Acc2003/36
 • Fonds
 • 1993-1997
Accessionen innehåller framför allt handlingar rörande utredningen "Befrielse från undervisning i religionskunskap".

Untitled

Tage Lindbom: Brev

 • SE S-HS Acc1997/47
 • Fonds
 • 1993-1996
Brev från Bror Jonsson, Carl Johan Ljungberg, Kristo Ivano, Claes G. Ryn, Dag Stiernspetz, m.fl. 1993-96

Untitled

Tuuli Forsgrens arkiv

 • SE Q Handskrift 193
 • Fonds
 • 1987-1999
Personarkivet efter Tuuli Forsgren består av arkivalier som berör hennes forskning tillsammans med Egil Johansson. Materialet har hämtats ur hans arkivbildning.

Untitled

Lars Ardelius samling, tillägg 3

 • SE S-HS Acc2023/67
 • Fonds
 • 1986-1992, 1997
Brev från Lars Ardelius till författaren Carin Svensson gift Ardelius 1986-1992, 1997. Innehåller även några oskrivna vykort med Trosa-motiv samt ett odaterat manuskript till pjäsen Take Napoleon, For Instance av Lars Ardelius, i engelsk översättning av Nancy Adler

Untitled

Karin Carsten Montén: brev från Anna Rydstedt

 • SE S-HS Acc2013/4
 • Fonds
 • 1986-1987
Accessionen består av två brev från författaren Anna Rydstedt till Karin Carsten Montén. En brevbilaga består av ett pressklipp rörande Ludwig Wittgenstein (DN, 2/11 1986)

Untitled

Aina Dahlin: Brev

 • SE S-HS Acc1985/6
 • Fonds
 • 1985
Kopia av maskinskrivet brev till "Kära Aina!" från "Arne, Semesterhemmet Österåker (statlig regi), dagarna efter nyår 1974".

Untitled

Werner Aspenström: Brev m m

 • SE S-HS Acc2010/67
 • Fonds
 • 1985-1989
Brev från Werner Aspenström till Carin Sandwall 1987-1989
1. Brev 1986-02-05
2. Brev 1986-04-19, samt pressklipp: 2 artiklar av Werner Aspenström ur Pax och Expressen 1986
3. Brev 1986-05-20, samt pocketbok "Motsägelser" av Werner Aspenström
4. Brev 1987-01-14, samt pocketbok "Dikter" av Werner Aspenström
5. Brev 1987-02-23
6. Brev 1987-04-05
7. Brev 1987-05-25, samt artikel av Werner Aspenström ur Expressen 1986
8. Brev 1987-07-31
9. Brev 1989-12-25
10. C-uppsats av Carin Sandwall: "Werner Aspenström, sanningssägare i Folkhemmet", Institutionen för estetik, Uppsala universitet 1985

Untitled

Hans Harald Molander: Släkten Molander

 • SE S-HS Acc2010/46
 • Fonds
 • 1985-1989
Accessionen består av 22 kapslar (uppmärkta A-V) med släkthandlingar sammanställda och avskrivna av Hans Harald Molander

Untitled

Brev från Astrid Lindgren till Kerstin Rohdin

 • SE S-HS Acc2022/2
 • Fonds
 • 1983 - 2001
11 brev från Astrid Lindgren till Kerstin Rohdin daterade 1983-2001. Rohdin har översatt Bröderna Lejonhjärta till esperanto

Untitled

Butajira Neuroprojektet (1983-1996)

 • SE Q Projektarkiv 1
 • Fonds
 • 1983 - 1996
Arkivet innehåller korrespondens med tillhörande diarium, årsrapporter, reseberättelser, forskningsplaner, ansökningar och avtal, enkätformulär samt en stor samling tematiskt ordnade diabilder

Untitled

Heinz Hector: Brev från Helmut Ensslin och artikel

 • SE S-HS Acc1984/56
 • Fonds
 • 1982-1983
Brev från Helmut Ensslin till Heinz Hector och artikel av Heinz Hector: Die Signatur des Terroristen Baader unde die Graphologie der Selbsterkenntnis.

Untitled

Tom Ericssons arkiv

 • SE Q Handskrift 168
 • Fonds
 • 1981 - 2012
Arkivet efter Tom Ericsson innehåller korrespondens, projekthandlingar och minnesanteckningar.

Untitled

Lars-Gunnar Siklunds arkiv

 • SE Q Handskrift 83
 • Fonds
 • ca 1980 - ca 1990
Arkivet innehåller dokument som huvudsakligen är skrivna under 1980-talet och som främst omfattar hans diktsamling. Han skrev även ett antal artiklar, insändare och en novell.

Untitled

Christer Erikssons samling: Manuskript m.m.

 • SE S-HS Acc2020/61
 • Fonds
 • 1980-2020
Samlingen innehåller i huvudsak Christer Erikssons manuskript.
Dessutom material relaterat till såväl fadern, konstnären Elis Eriksson, som poeten Lars Fredin

Untitled

Per Wästberg: Brev

 • SE S-HS Acc2005/113
 • Fonds
 • 1979-1980
Privata brev till Per Wästberg. En del brev är även adresserade till Margareta Ekström.

Untitled

Olof Redin: Brev från Sten Karling

 • SE S-HS Acc1988/80
 • Fonds
 • 1979
Brev, 1 st. till Olof Redin från Sten Karling. Elstatkopia av orig. hos adressaten.

Untitled

Sissel Ahrnstedt: Brev från Birgit Tengroth

 • SE S-HS Acc2019/140
 • Fonds
 • 1979-1981
Accessionen innehåller brev från Birgit Tengroth till Sissel Ahrnstedt (1979-1981), några brev mellan Sissel Ahrnstedt och Gustaf von Platen (1996, odat.) samt lite pressklipp

Untitled

Johan Nordlander-sällskapets arkiv

 • SE Q Handskrift 97
 • Fonds
 • 1979 - 2015
Arkivet omfattar ffa protokoll, medlemsförteckningar, korrespondens, konferensplaneringar, räkenskapshandlingar, verksamhetsberättelser, Oknytt.

Untitled

Maria Adlercreutz samling

 • SE S-HS Acc2016/60
 • Fonds
 • 1978 - 2013
Innehåller dagboksanteckningar i lösblad för åren 1978-2013 samt fotografier och tryck

Untitled

Sven Rinman: Mottagna brev

 • SE S-HS Acc1983/26
 • Fonds
 • 1977 - 1981
Breven är sorterade i bokstavsordning A-V
Se även: Ep R 12

Untitled

Anne-Marie Berglund: brev till Hans Boij

 • SE S-HS Acc2023/164
 • Fonds
 • 1977-2019
Arkivet innehåller främst brev från Anne-Marie Berglund till Hans Boij men även diverse biographica,
anteckningar och manuskript.

Untitled

Einar Forseth: Tillägg

 • SE S-HS Acc1986/21
 • Fonds
 • 1974-1986
Brev till och från Einar Forseth. Avskrift av protokollsutdrag. Kvitto.

Untitled

Örjan Lindbergers arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2021/27
 • Fonds
 • 1974
Accessionen innehåller:
1) Brev till Örjan Lindberger från okänd, 14/5 1974, 4 sidor, maskinskrift
2) Betygsutlåtande av Ö.L.: Louise Ekelunds gradualavhandling rörande Rabbe Enckell. 4/6 1974, 3 blad, maskinskrift
3) Betygsutlåtande av Ö.L.: Gunnar Eidevalls gradualavhandling rörande Vilhelm Moberg. 5/6 1974, 2 blad, maskinskrift
4) Anteckningar, 8 sidor, oktavformat, bläckskrift

Untitled

Svenska PENs arkiv

 • SE S-HS Acc2016/8
 • Fonds
 • 1973-2010

Korrespondens, styrelsemötes- och årsmötesprotokoll, stadgar, handlingar rörande medlemmar, handlingar rörande stipendier, verksamhetsberättelser/ årsredovisningar.

Handlingarna kommer från flera medlemmar av styrelsen genom tidperioden vilket medförde att det var åtskilligt med dubbletter. Det har inte varit möjligt att rensa dubbletterna i korrespondensen.

Untitled

Sven Rinman: Mottagna brev tillägg

 • SE S-HS Acc1986/7
 • Fonds
 • 1972-1985
Brev till Sven Rinman. 1 st. från 1972, 1 st. från 1974 och ett flertal brev från 1982-1985.

Untitled

Kerstin Bergströms arkiv

 • SE Q Handskrift 187
 • Fonds
 • 1972 - 2014
Arkivet efter Kerstin Bergström består av 10 volymer med manuskript, korrespondens och en klippsamling kring hennes författarverksamhet

Untitled

Sabine Engström: Brev från Vilhelm Moberg

 • SE S-HS Acc1998/51
 • Fonds
 • 1971
Brevkopior, tre stycken samt följebrev från Sabine Engström. Korrespondens mellan Sabine Engström och Vilhelm Moberg mars-maj 1971. Ämnet är en tysk översättning av romanen "Rid i natt" där översättaren själv lagt till text.

Untitled

Annika Elmqvist, Pål Rydberg m.fl.: Underlag till flera böcker

 • SE S-HS Acc2022/36
 • Fonds
 • 1970-1990-tal
Innehåller underlag till böcker i form av teckningar, skisser, arbetsmaterial, brev, recensioner m.m. Skrivna gemensamt eller individuellt av Annika Elmqvist, Pål Rydberg, Annmari Langemar och Gittan Jönsson
Böcker som ingår i samlingen:
Historieboken
Sprätten-böckerna
Sveriges historia
Tryckfrihetens historia
Farliga tankar
Sundsvall brinner

Untitled

Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson

 • SE S-HS Acc1986/93
 • Fonds
 • 1969-1975
Två brev till Arne Isacsson 1969. Ett brev från Arne Isacsson 1969. Pressklipp Svenska Dagbladet 1975. Brevväxling rörande Isacssons porträtt av Moberg som ingår i Nationalmuseums samling.

Untitled

Lars O. Ericssons arkiv

 • SE S-HS Acc2016/36
 • Fonds
 • 1969-2016
Brev, dagböcker, manuskript till artiklar, utställningskataloger och böcker, egna utställningar, undervisningsmaterial, pressklipp, tryck, biographica, fotografier samt audiovisuellt material

Untitled

Jacques Outins arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2013/54
 • Fonds
 • 1968-2012
Jacques Outins arkiv: brev, manuskript, projekthandlingar, översättningar, pressklipp, biographica mm. Materialet är från tidsperioden 1960-tal fram till 2012 med tyngdpunkten på tiden 2000-2012

Untitled

Brev från Nils Åke Nilsson till Birgitta Ingemanson

 • SE S-HS Acc2011/36
 • Fonds
 • 1968-1988
Brev från Nils Åke Nilsson (professor vid slaviska institutionen vid Stockholms universitet) till Birgitta Ingemanson (senare professor i ryska på Washington State University).

Untitled

Pär Lagerkvist: Brev till Christian och Gertrud Elling

 • SE S-HS EpL41
 • Fonds
 • 1968-1972

Brev från Pär Lagerkvist till:

Elling, Christian (1901-1974), Dansk konsthistoriker
&
Elling, Gertrud

10 st., 1968-1972

(Kopior av original i Det Kongelige Bibliothek, Köpenhamn)

Untitled

Svante Wolds arkiv

 • SE Q Handskrift 141
 • Fonds
 • 1967 - 2002
Arkivet rymmer två hyllmeter och består främst av forskningsmaterial i form av manuskript och anteckningar, undervisnings-och kursmaterial samt konferenshandlingar. Tre volymer innehåller korrespondens med forskare, däribland med fadern Herman Wold. Till arkivet finns också en nästan komplett samling särtryck av Svante Wolds produktion med tillhörande korrespondens och anteckningar.

Untitled

Walter A Berendsohn: Brev till Dora Heger

 • SE S-HS Acc1983/99
 • Fonds
 • 1966 - 1977
67 brev från Walter A Berendsohn till Dora Heger samt kopior av 5 brev från Heger till Berendsohn

Untitled

Läsarbrev till Gun-Britt Sundström

 • SE S-HS Acc2023/128
 • Fonds
 • 1965 - 2020
Samlingen innehåller brev till författaren och journalisten Gun-Britt Sundström från hennes läsare.
Arkivbildarens egen sortering har behållits. Breven är i huvudsak kronologiskt ordnade, men ett omslag med brev från offentliga personer förekommer också. OBS! enstaka brev från offentliga personer finns även i den kronologiska sviten.

Untitled

Olle Hägers samling

 • SE S-HS Acc2016/43
 • Fonds
 • Ca 1964-2014
Brev, vykort, biographica, pressklipp, böcker och tryck, en stor mängd fotografier samt arbetsmaterial kring olika film- och bokprojekt, föreläsningar m m

Untitled

Claes-Christian Elerts arkiv

 • SE Q Handskrift 124
 • Fonds
 • 1964 - 2008
Arkivet efter Claes-Christian Elert består av 14 volymer och innehåller främst Elerts manuskript till föreläsningar och vetenskapliga artiklar samt korrespondens

Untitled

Staffan Beckmans arkiv

 • SE S-HS Acc2012/95
 • Fonds
 • 1964-2012
Accessionen innehåller framför allt manuskript, men även korrespondens, tryck och pressklipp

Untitled

Torgny Lindgrens arkiv

 • SE Q Handskrift 144
 • Fonds
 • 1964 - 2017
Handlingarna består till största delen av manuskript och utkast till delar av Torgny Lindgrens litterära produktion. Arkivet rymmer även korrespondens och samlade tidningsklipp om Torgny Lindgren och recensioner av hans böcker.

Untitled

Gunnar Tilander: Brev till Gustaf Fredrik Gadde

 • SE S-HS Acc1974/8
 • Fonds
 • 1964 - 1971
Innehåller 2 omslag med brev till Gustaf Fredrik Gadde (1882-1975), lektor, från Gunnar Tilander (1894-1973) åren 1964-1971

Untitled

Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector

 • SE S-HS Acc1971/21
 • Fonds
 • 1963-1977
5 brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector samt ettbladstrycket "Zur Vorgeschichte des Buches VOM SEIN" av Ulla Kadin (1971).

Untitled

Brev från Gunnar Ekelöf

 • SE S-HS Acc2003/76
 • Fonds
 • 1963
Ett brev (och kuvert) från Gunnar Ekelöf till Sven Thiessen, 1963.

Untitled

Karin Andersson: Brev från Lars Norén

 • SE S-HS Acc1986/30
 • Fonds
 • 1963-1964
Brev från Lars Norén till Karin Andersson, 1 st., 1964.
Dessutom ett bifogat fotografi av Lars Norén, från hösten 1963

Untitled

Gerhard Staufenbiels brev till Nelly Sachs (kopior)

 • SE S-HS Acc2020/26
 • Fonds
 • 1963-1965
Kopior av 11st brev till Nelly Sachs från den tyske konstnären och författaren Gerhard Staufenbiel.
Dessutom lista över den kompletta korrespondensen mellan Staufenbiel och Sachs,
samt en akvarell (porträtt av G.S.)

Untitled

Nelly Sachs brev till Gerhard Staufenbiel

 • SE S-HS Acc2020/25
 • Fonds
 • 1963-1969
Accessionen innehåller 28 brev från Nelly Sachs till den tyske konstnären och författaren Gerhard Staufenbiel (samt kuvert)

Untitled

Eva Lindstdt: Brev från Tora Dahl

 • SE S-HS Acc2020/18
 • Fonds
 • 1962-1973
Innehåller brev från Tora Dahl till Eva Lindstedt (breven är numrerade 1-54, nr 36 och 45 finns ej), samt ett brev från Tora Dahl till Elisabeth Uhr 1934.

Untitled

Tor Englunds arkiv

Handlingar rörande Nils Ferlin-sällskapet: korrespondens, diverse handlingar, Ferlinstipendiet m.m. 1962-1994, 2002, 2005. Internationella bokklubben 1962-1969. Handlingar rörande folkkampanjen mot kärnkraft, Järfälla lokalavdelning 1980-1988

Untitled

Gunnar Sundwalls arkiv

 • SE Q Handskrift 86
 • Fonds
 • 1962-2002
Arkivet, som är fritt tillgängligt för forskning, består av fem volymer och omfattar tidsperioden från ca 1960 till 2002. Innehållet utgörs av handlingar, som främst anknyter till Sundwalls intresse för näringslivet i Skellefteå. Hans engagemang kommer fram i manuskript till föredrag och artiklar som ägnas en volym. Här kan man spåra samhällskritik. Ett genomgående tema, för flera av artiklarna och föredragen, är att Skellefteåregionen i många fall har fått stå tillbaka när det har satsats på något i Norrland. Sundwalls intresse för
utveckling och tillväxt i Skellefteå visar sig tydligt i den omfattande artikelsamling, som består av hundratals större och mindre artiklar, från både lokal och rikstäckande press. Samlingen spänner över ca 40 år, vilket bidrar till att man kan följa utvecklingen från början av 1960-talet fram till nutid. Även i volymen som berör utbildning visar sig Sundwalls artikelsamlande spela en viktig roll. Förutom artiklar består denna volym av handlingar rörande olika projekt inom träteknologi och IT. Till detta skall även läggas att det finns korrespondens både till och från Sundwall i de olika volymerna. I respektive volym finns en förteckning över samtliga ingående dokument.

Untitled

Brev från Signe och Ulf Boye

 • SE S-HS Acc2013/85
 • Fonds
 • 1961-1962
2 brev och 1 kort från Signe Boye samt 1 brev från Ulf Boye till Kerstin Pharmanson
Results 1 to 100 of 2241

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.