Arkiv Handskrift 159 - Mats Hagners arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 159

Titel

Mats Hagners arkiv

Datum

  • 1996 - 2017 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

9 volymer, 0.5 hyllmeter.

Sammanhang

Arkivbildare

(1934-)

Biografiska anmärkningar

Professor i skoglig produktionslära

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2011/21

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivets omfång är ca 0.5 hyllmeter. De nio volymerna korrespondens omfattar tidsperioden 1996-2017. Korrespondensen rör bl.a. debatter kring ämnen som trakthyggesbruk respektive naturkulturmetoden, forskningsetik och tillgänglighet till forskningsmaterial.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Mats Hagner blev civiljägmästare 1960, skoglig licentiat 1964 och filosofie doktor 1970. Skogsgenetik var det stora intresset från början och det ledde honom att emigrera till Kanada. Från 1970 arbetade han i två decennier som professor i skoglig produktionslära vid Umeå universitet. Det sista decenniet före pensioneringen 1999 verkade han som professor vid institutionen för skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Intresse och forskning ledde honom successivt från att vara entusiastisk för kalhyggesbruk och utbyte av naturliga arter mot exoter, till att uppskatta det enkla och ekonomiska i att anpassa skogsskötseln till ekosystemets naturliga dynamik. Intresset för ett naturnära skogsbruk ledde också till tolv års forskning om skonsam avverkningsteknik i Ost-Asien och Sydamerika. Under senare år har Hagner således pläderat för naturkulturmetoden i skogsbruket. Han har bl.a. skrivit en lärobok i ämnet.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2019-11-15

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.