Hawaii

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Hawaii

Hawaii

Jämförbara termer

Hawaii

Associated terms

Hawaii

1 Resultat för Hawaii

1 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Hawaii and Sweden 1848-1884 : From the records of the Archives of Hawaii

  • SE S-HS ACC1993/72
  • Arkiv
  • 1848 -- 1884

Maskinskrivna avskrifter av dokument från åren 1848, 1852 och 1884, med anknytning till svenska besök i Hawaii, placerade i ett omslag med handskriven titel: Hawaii and Sweden 1848-1884, From the records of The Archives of Hawaii, Honolulu, Territ...


Kungliga biblioteket
Kontakta oss