Visar 282 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

16 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Herlog Robert Linders arkiv
Herlog Robert Linders arkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Adolf Rydell: Brev
Adolf Rydell: Brev
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
Vera Almer: Kåseri om min far Bo Bergman
Vera Almer: Kåseri om min far Bo Bergman
Erik Lindegren, "Mannen utan väg" med lång dedikation till Bertil och Carin Malmberg, kopia av sidorna med dedikation
Erik Lindegren, "Mannen utan väg" med lång dedikation till Bertil och Carin Malmberg, kopia av sidorna med dedikation
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Kopia av Lev Lʹvovič Tolstoys testamente
Kopia av Lev Lʹvovič Tolstoys testamente
Ann Smiths arkiv
Ann Smiths arkiv
Mats Paulsons samling: Tillägg
Mats Paulsons samling: Tillägg
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Operans repertoarbok
Operans repertoarbok
Kopia av Birger Mörners stambok
Kopia av Birger Mörners stambok
Gustaf Lindqvist: Kopia av manuskriptfragment
Gustaf Lindqvist: Kopia av manuskriptfragment
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Olov Pehrsson: Blåbandsrörelsen
Olov Pehrsson: Blåbandsrörelsen
Johannes Paulsson: Renskrift av Petrus de Facia, Jülichmanuskriptet
Johannes Paulsson: Renskrift av Petrus de Facia, Jülichmanuskriptet
Karl Nordström: Brev till Gustaf af Geijerstam rörande August Strindberg
Karl Nordström: Brev till Gustaf af Geijerstam rörande August Strindberg
Brev till Hans Ruin från Elmer Diktonius
Brev till Hans Ruin från Elmer Diktonius
Erik Gustaf Geijer: Brev till Friederich Perthes
Erik Gustaf Geijer: Brev till Friederich Perthes
Släkten Gottlieb: Stamtavla
Släkten Gottlieb: Stamtavla
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar
Släkten Örtendahl: Släkttavlor
Släkten Örtendahl: Släkttavlor
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
UDs material rörande Raoul Wallenberg
UDs material rörande Raoul Wallenberg
Åke H. Spjelke: Svenskt epitafiekyrkoregister
Åke H. Spjelke: Svenskt epitafiekyrkoregister
Herbert Lundh: En judisk släktkrönika
Herbert Lundh: En judisk släktkrönika
Herbert Lundh: Breven berättar
Herbert Lundh: Breven berättar
Reinhard Buchwald: Manuskript
Reinhard Buchwald: Manuskript
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
The Contributor's Book of "Houshold Words"
The Contributor's Book of "Houshold Words"
Gösta Olson: Metod för härledningsbeteckningar i genealogiska handlingar
Gösta Olson: Metod för härledningsbeteckningar i genealogiska handlingar
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Magnus von Platen: Om skägg i Sverige
Magnus von Platen: Om skägg i Sverige
Irmgard Leux-Henschen: Brev och arbetsmaterial
Irmgard Leux-Henschen: Brev och arbetsmaterial
Imgard Leux-Henschen: Manuskript
Imgard Leux-Henschen: Manuskript
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stads nödhjälpskommitté
Handelsräkningen 1964
Handelsräkningen 1964
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Historiska källor rörande samer
Historiska källor rörande samer
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Svenska församlingens i Paris arkiv
Svenska församlingens i Paris arkiv
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Skellefteå fattigvårdskommittés handlingar 1894 - 1898
Skellefteå fattigvårdskommittés handlingar 1894 - 1898
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Krigsarkivets kart- och ritningssamling, valda delar
Krigsarkivets kart- och ritningssamling, valda delar
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
1919 års lappkommitté
1919 års lappkommitté
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Kopior av konseljakter rörande samer
Kopior av konseljakter rörande samer
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
Resultat 1 till 100 av 282

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.