Visar 282 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

16 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Wilho Ollikainen: Dikter
Wilho Ollikainen: Dikter
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vera Almer: Kåseri om min far Bo Bergman
Vera Almer: Kåseri om min far Bo Bergman
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Våra förfäders Lif. Bondedagbok från Brattjärn/Holmsvattnet, Skellefteå, Lövånger, 1847 - 1891 efter Erik Pehrsson med familj
Våra förfäders Lif. Bondedagbok från Brattjärn/Holmsvattnet, Skellefteå, Lövånger, 1847 - 1891 efter Erik Pehrsson med familj
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3..
Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3..
Uno Willers samling: tillägg
Uno Willers samling: tillägg
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
UDs material rörande Raoul Wallenberg
UDs material rörande Raoul Wallenberg
Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
The revolutionary foreign policy of Mexico towards central american revolutionary governments.
The revolutionary foreign policy of Mexico towards central american revolutionary governments.
The Contributor's Book of "Houshold Words"
The Contributor's Book of "Houshold Words"
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Svenska församlingens i Paris arkiv
Svenska församlingens i Paris arkiv
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Strindberg, August (1849-1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Observationer av en valfisk
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824) Observationer av en valfisk
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824): Dagböcker
Stamtavla över släkten Piculell
Stamtavla över släkten Piculell
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Släkten Theander: Släkttavla
Släkten Theander: Släkttavla
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Örtendahl: Släkttavlor
Släkten Örtendahl: Släkttavlor
Släkten Gottlieb: Stamtavla
Släkten Gottlieb: Stamtavla
Släkten Collijn: kort historik
Släkten Collijn: kort historik
Släkten Berghems samling
Släkten Berghems samling
Släkten Ålunds historia
Släkten Ålunds historia
Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå fattigvårdskommittés handlingar 1894 - 1898
Skellefteå fattigvårdskommittés handlingar 1894 - 1898
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Rutviks byarkiv
Rutviks byarkiv
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
Robert Murrays samling: tillägg
Robert Murrays samling: tillägg
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Reinhard Buchwald: Manuskript
Reinhard Buchwald: Manuskript
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Piranesis rapporter
Piranesis rapporter
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Resultat 1 till 100 av 282

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.