Showing 862 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:
Etnologiskt arkiv, klippsamling
Etnologiskt arkiv, klippsamling
Birgitta Bjurströms arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Humanistiska fakultetens fotoarkiv
Humanistiska fakultetens fotoarkiv
Diverse handlingar, bl.a. protokoll, kassabok och klippsamling 1909-1914
Diverse handlingar, bl.a. protokoll, kassabok och klippsamling 1909-1914
Inredningar, byggnadsdetaljer, ornament m m (20 blad)
Inredningar, byggnadsdetaljer, ornament m m (20 blad)
Brevskrivare L-M
Brevskrivare L-M
Eric Holmströms levnadsteckningar angående Lycksele lappmarkssocken
Eric Holmströms levnadsteckningar angående Lycksele lappmarkssocken
Harald Hagendahls bildsamling
Harald Hagendahls bildsamling
Akademiska föreningen i Umeås arkiv
Akademiska föreningen i Umeås arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Johan Ulrik Bjurbergs arkiv
Johan Ulrik Bjurbergs arkiv
Karl Örngrims arkiv
Karl Örngrims arkiv
Olof Bæckströms arkiv
Olof Bæckströms arkiv
Thor Christofferssons arkiv
Thor Christofferssons arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Korrespondens: Familjebrev inbunden serie
Korrespondens: Familjebrev inbunden serie
Diverse ritningar
Diverse ritningar
Minnen från gymnasium i Härnösand
Minnen från gymnasium i Härnösand
Theodor Linders d.y. arkiv
Theodor Linders d.y. arkiv
Fredrica Göthilda och Sophia Johanna Linders arkiv
Fredrica Göthilda och Sophia Johanna Linders arkiv
Lennart Anderssons arkiv
Lennart Anderssons arkiv
Umeåbygdens knektar 1620-1695
Umeåbygdens knektar 1620-1695
Umeåbygdens soldater 1695-1895
Umeåbygdens soldater 1695-1895
Sigurd Fries arkiv
Sigurd Fries arkiv
Rolf Nilséns arkiv
Rolf Nilséns arkiv
Axel Bergenholtz arkiv
Axel Bergenholtz arkiv
Resan 1910 Korrespondens
Resan 1910 Korrespondens
Dagbok 12 juli - 15 juli 1915 (handskrift)
Dagbok 12 juli - 15 juli 1915 (handskrift)
Dagbok 22 mars - 25 april 1926 (renskrift) (Vårresan)
Dagbok 22 mars - 25 april 1926 (renskrift) (Vårresan)
Phebe Fjellströms arkiv
Phebe Fjellströms arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Elsi Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Jan Ekstedts arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Claes-Christian Elerts arkiv
Birgitta Holms arkiv
Birgitta Holms arkiv
Sten Henryssons arkiv
Sten Henryssons arkiv
Bild av en sida ur Gustaf Hallströms handskrivna resedagbok från 1907 med länk till den digitiserade versionen hos Umeå universitetsbibliotek
Resedagbok 16 juni - 24 september 1907 (Handskrift)
Ritningar Resan 1907
Ritningar Resan 1907
Arkeologiska och etnologiska anteckningar under resan 1907
Arkeologiska och etnologiska anteckningar under resan 1907
Dagbok 25 maj - 26 juni 1908 (renskrift)
Dagbok 25 maj - 26 juni 1908 (renskrift)
Dagbok 25 oktober - 15 december 1908 (renskrift)
Dagbok 25 oktober - 15 december 1908 (renskrift)
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Tom Ericssons arkiv
Tom Ericssons arkiv
Sverker R Eks arkiv
Sverker R Eks arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Tuuli Forsgrens arkiv
Tuuli Forsgrens arkiv
Gösta Erikssons arkiv
Gösta Erikssons arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Kassabok, fonder 1875-1896
Kassabok, fonder 1875-1896
Protokoll 1880-1888
Protokoll 1880-1888
Henning Larssons arkiv
Henning Larssons arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Sara Lidmans arkiv
Sara Lidmans arkiv
Dagbok 1868-1871
Dagbok 1868-1871
Svenska missionssällskapets arkiv
Svenska missionssällskapets arkiv
Betygsliggare, missionsskolan, Laxsjö 1846-1883
Betygsliggare, missionsskolan, Laxsjö 1846-1883
Sven Hallströms arkiv
Sven Hallströms arkiv
Protokoll 1885-1931
Protokoll 1885-1931
Huvudbok 1878-1887 Del 1
Huvudbok 1878-1887 Del 1
Utrikespolitiska institutets kalendarium
Utrikespolitiska institutets kalendarium
Kalendarium 1941
Kalendarium 1941
Kalendarium 1942
Kalendarium 1942
Kalendarium 1945
Kalendarium 1945
Handlingar efter Munthe
Handlingar efter Munthe
Resa genom länets lappmarksförsamlingar 1864
Resa genom länets lappmarksförsamlingar 1864
Angående Västerbottens läns lappmarker
Angående Västerbottens läns lappmarker
Brev från Carl Johan Cygnaeus 1865
Brev från Carl Johan Cygnaeus 1865
Karl Müllers arkiv
Karl Müllers arkiv
Rolf Victorins arkiv
Rolf Victorins arkiv
Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997
Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997
Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv
Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Torgny Lindgrens arkiv
Torgny Lindgrens arkiv
Bilden föreställer en mask av ett huvud med romersk hjälm. Den är från uppsättningen av Julius Ceasar på Dramaten 1985
Den svenska nationalscenen
Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur
Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur
Karin Sjödins arkiv
Karin Sjödins arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Fredrik Burgmans arkiv
Rut Berggrens arkiv
Rut Berggrens arkiv
Excerpter, Tingsprotokoll
Excerpter, Tingsprotokoll
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Nils Nordiens arkiv
Nils Nordiens arkiv
Almanackor och dagböcker
Almanackor och dagböcker
Folke Nordströms arkiv
Folke Nordströms arkiv
Olof Erik Nygren
Olof Erik Nygren
Birgit Peterssons arkiv
Birgit Peterssons arkiv
Sjö – och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980
Sjö – och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Otto Nordenfors arkiv
Otto Nordenfors arkiv
Prosten Olaus Stephani Graan i Piteå. Lapska böcker
Prosten Olaus Stephani Graan i Piteå. Lapska böcker
Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673
Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673
Pastoraten i Torne lappmark
Pastoraten i Torne lappmark
Kapellanen Olof Sirma i Enontekis
Kapellanen Olof Sirma i Enontekis
Prosten Nils Grubb. Visitationer i Lycksele
Prosten Nils Grubb. Visitationer i Lycksele
Präster i Lule lappmark
Präster i Lule lappmark
Lapparnas skolavgift
Lapparnas skolavgift
Daniel Djurberg om lapparnas undervisning
Daniel Djurberg om lapparnas undervisning
Lapska böcker
Lapska böcker
Kollekter
Kollekter
Results 1 to 100 of 862

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.