Visar 129 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Key, Ellen
Förhandsgranska utskrift Visa:

96 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Hilda Carlings papper

Hilda Carlings papper

Ellen Key: Gårdagen gav tre starka intryck.

Ellen Key: Gårdagen gav tre starka intryck.

Julia Kjellberg-von Vollmers papper

Julia Kjellberg-von Vollmers papper

Ellen Key: Brev till Sigge Almén

Ellen Key: Brev till Sigge Almén

Ellen Key: 2 brevkort m.m.

Ellen Key: 2 brevkort m.m.

Brev mellan Poul Bjerre och Ellen Key

Brev mellan Poul Bjerre och Ellen Key

Amelie Posse. Tillägg: Korrespondens med mera

Amelie Posse. Tillägg: Korrespondens med mera

Ellen Key: Manuskript och brev

Ellen Key: Manuskript och brev

J.A.G. Ackes samling

J.A.G. Ackes samling

Ellen Key: Brev till "Bäste Herr Doktor"

Ellen Key: Brev till "Bäste Herr Doktor"

Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling

Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling

Ellen Key: Brev till Paul Geheeb

Ellen Key: Brev till Paul Geheeb

Ellen Key: brev till Anna Wahlenberg

Ellen Key: brev till Anna Wahlenberg

Ellen Key: Brev

Ellen Key: Brev

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Brev från Ellen Key

Brev från Ellen Key

Brev mellan Ellen Key och Theodor Oppermann

Brev mellan Ellen Key och Theodor Oppermann

Stiftelsen Ellen Keys Strands arkiv

Stiftelsen Ellen Keys Strands arkiv

Brev från Ellen Key till Ester Brisman

Brev från Ellen Key till Ester Brisman

Familjen Gyldéns brevsamling

Familjen Gyldéns brevsamling

Ellen Keys brev till Karlstadstidningen m.m.

Ellen Keys brev till Karlstadstidningen m.m.

Gösta Westmans klippsamling

Gösta Westmans klippsamling

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

MANUSKRIPT: Ellen Key. Iduns pristagarinna för året

MANUSKRIPT: Ellen Key. Iduns pristagarinna för året

MANUSKRIPT: Ellen Key

MANUSKRIPT: Ellen Key

MANUSKRIPT: Ellen Keys fosterson (Till Redaktionen av Göteborgs-tidningen)

MANUSKRIPT: Ellen Keys fosterson (Till Redaktionen av Göteborgs-tidningen)

Östen Undéns samling

Östen Undéns samling

Tidskriften Idun: Brev och manuskript

Tidskriften Idun: Brev och manuskript

Ludvig Nordströms samling

Ludvig Nordströms samling

Linder, släkten

Linder, släkten

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling
Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för att blifva af med dem. Skrifna under de sista 3 åren, men här inskrifna våren 1868... .
Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för att blifva af med dem. Skrifna under de sista 3 åren, men här inskrifna våren 1868... .
Tankar i religiösa frågor. September 1878. 124 blad och bilaga: Mes confidences 1907. 4 blad, 16:o.
Tankar i religiösa frågor. September 1878. 124 blad och bilaga: Mes confidences 1907. 4 blad, 16:o.
1898. Det följande handlar helt och hållet om Nietzsche... . 6 blad, brevpapper 8:o.
1898. Det följande handlar helt och hållet om Nietzsche... . 6 blad, brevpapper 8:o.
Tankar eller rättare tankefrön ur vilka jag hoppas att åtminstone en blomma en gång skall uppspira... . Skrifna 1868; samlade under de sista 3 åren.
Tankar eller rättare tankefrön ur vilka jag hoppas att åtminstone en blomma en gång skall uppspira... . Skrifna 1868; samlade under de sista 3 åren.
Tankebok N:o III för i år, börjad den 25te oktober 1868.
Tankebok N:o III för i år, börjad den 25te oktober 1868.
Tankebok IV. Den 21 augusti 1869.
Tankebok IV. Den 21 augusti 1869.
Tankebok V. Den 10 oktober 1869.
Tankebok V. Den 10 oktober 1869.
Tankebok VI. Februari 1870.
Tankebok VI. Februari 1870.
Tankebok oktober 1870. N:o VII.
Tankebok oktober 1870. N:o VII.
Tankebok N:o VIII. Maj 1873.
Tankebok N:o VIII. Maj 1873.
Strödda tankar åren 1875-1876. Innehåller bl. a.: Religion och vetande i allmänhet; Uppfostran; Samhället; Litteratur och konst; Kvinnan och äktenskapet m. m.; Historia.
Strödda tankar åren 1875-1876. Innehåller bl. a.: Religion och vetande i allmänhet; Uppfostran; Samhället; Litteratur och konst; Kvinnan och äktenskapet m. m.; Historia.
Samlingar ur folklivet
Samlingar ur folklivet
Under resan med far 1873.
Under resan med far 1873.
Lästa böcker (från 15/10 1891) [m. m.].
Lästa böcker (från 15/10 1891) [m. m.].
Litteraturhistorieanteckningar 1893.
Litteraturhistorieanteckningar 1893.
Föredrag 5 och 6 februari 1894: Spinoza. Med ett löst tillägg.
Föredrag 5 och 6 februari 1894: Spinoza. Med ett löst tillägg.
Lästa böcker. Anteckningar om nya böcker. Utdrag ur böcker. Augusti 1894. Jämte några lösa anteckningar och klipp, i ett konvolut.
Lästa böcker. Anteckningar om nya böcker. Utdrag ur böcker. Augusti 1894. Jämte några lösa anteckningar och klipp, i ett konvolut.
Bok-katalog 1896.
Bok-katalog 1896.
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 1.
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 1.
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 2.
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 2.
Några blyertsanteckningar om Jämtland och Dalarna 1897.
Några blyertsanteckningar om Jämtland och Dalarna 1897.
Anteckningar om böcker som jag läst (utom de till arbetet hörande) från september 1897.
Anteckningar om böcker som jag läst (utom de till arbetet hörande) från september 1897.
Material till föredragen 1897-98 om Idéer och salonger under 1700-talet.
Material till föredragen 1897-98 om Idéer och salonger under 1700-talet.
Lästa böcker 15/1 1878 - 80-talet.
Lästa böcker 15/1 1878 - 80-talet.
[Anteckningar från en resa maj 1899]. Blad i början och slutet utskurna.
[Anteckningar från en resa maj 1899]. Blad i början och slutet utskurna.
[Resedagbok 1898].
[Resedagbok 1898].
[Dagbok 1 juni 1899 - ].
[Dagbok 1 juni 1899 - ].
Oanvänd anteckningsbok med några noteringar i första pärmen. Ett blad utrivet och marg.-registr. förstört.
Oanvänd anteckningsbok med några noteringar i första pärmen. Ett blad utrivet och marg.-registr. förstört.
Edinburgh 23 juni 1900.
Edinburgh 23 juni 1900.
Kassabok 18 maj 1900. En del blad i början utskurna.
Kassabok 18 maj 1900. En del blad i början utskurna.
Resan 1900. 1 maj - .
Resan 1900. 1 maj - .
[Kassabok, 1901, 2 april - ].
[Kassabok, 1901, 2 april - ].
[Anteckningsbok daterad 16 april 1902]. En del blad utskurna strax efter början.
[Anteckningsbok daterad 16 april 1902]. En del blad utskurna strax efter början.
[Kassa- och anteckningsbok]. Inledning: "Hade med mig på resan 15 juni [1902] till Båstad-Norge... ".
[Kassa- och anteckningsbok]. Inledning: "Hade med mig på resan 15 juni [1902] till Båstad-Norge... ".
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 1.
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 1.
[Diverse anteckningar daterad 18/8 1902- ].
[Diverse anteckningar daterad 18/8 1902- ].
Lästa böcker 1903 (jämte referat, avskrifter, klipp m. m.).
Lästa böcker 1903 (jämte referat, avskrifter, klipp m. m.).
[Reseanteckningar m. m. 1905-06]. De första bladen utskurna.
[Reseanteckningar m. m. 1905-06]. De första bladen utskurna.
[Reseanteckningar 1906]. Inledning: "Munchen sommaren 1906... ".
[Reseanteckningar 1906]. Inledning: "Munchen sommaren 1906... ".
Anteckningar öfver Rahel [Varnhagen] i Biblioteket i Munchen juli 1906.
Anteckningar öfver Rahel [Varnhagen] i Biblioteket i Munchen juli 1906.
[Dagboksanteckningar m. m. började april 1908].
[Dagboksanteckningar m. m. började april 1908].
[Dagboksanteckningar m. m.]. Inledning: "Ems, juli 1908 - ".
[Dagboksanteckningar m. m.]. Inledning: "Ems, juli 1908 - ".
[Dagboksanteckningar m. m.] Inledning: "Vägen från Geneve till Nizza... " [1909].
[Dagboksanteckningar m. m.] Inledning: "Vägen från Geneve till Nizza... " [1909].
[Dagboksanteckningar m. m., 1910]. Pärmanteckning: "Här som i de tidigare har jag under dessa resetider mäst skrifvit upp endast de böcker, jag lånat och läst, icke alla mina egna, som jag småningom fått och läst".
[Dagboksanteckningar m. m., 1910]. Pärmanteckning: "Här som i de tidigare har jag under dessa resetider mäst skrifvit upp endast de böcker, jag lånat och läst, icke alla mina egna, som jag småningom fått och läst".
Almanacka 1918, med anteckningar.
Almanacka 1918, med anteckningar.
Almanacka 1916, med anteckningar.
Almanacka 1916, med anteckningar.
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 2.
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 2.
[Resa i Frankrike].
[Resa i Frankrike].
[Från London till Paris].
[Från London till Paris].
[Resa i Italien, 1].
[Resa i Italien, 1].
[Resa i Italien, 2].
[Resa i Italien, 2].
[Resa i Italien, 3].
[Resa i Italien, 3].
[Resa i Italien, 4].
[Resa i Italien, 4].
[Resa i Schweiz].
[Resa i Schweiz].
[Resa i Tyskland].
[Resa i Tyskland].
[Om Carlyle].
[Om Carlyle].
Madame du Deffand och Duchesse de Choiseul [m. m.].
Madame du Deffand och Duchesse de Choiseul [m. m.].
Utan titel. 1883-84.
Utan titel. 1883-84.
K. A. Ehrensvärd.
K. A. Ehrensvärd.
Lasalle. Byron [m. fl.].
Lasalle. Byron [m. fl.].
Lermontoff [m. fl.].
Lermontoff [m. fl.].
G. E. Lessing.
G. E. Lessing.
Marie Antoinette.
Marie Antoinette.
Montequieu.
Montequieu.
Pascal.
Pascal.
Anteckningar om och af M:me Stael.
Anteckningar om och af M:me Stael.
Herbert Spencer.
Herbert Spencer.
Kulturhistoria.
Kulturhistoria.
Utan titel. 1888-89.
Utan titel. 1888-89.
Resultat 1till100av129

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.