Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 5048 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

369 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Amelie Posses samling

 • SE S-HS Acc2002/32
 • Arkiv
Samlingen innehåller en stor mängd brev, biographica, manuskript, ämnesordnade handlingar (bl.a. rörande Tisdagsklubben, Tjeckoslovakien, flyktingar m.m.), fotografier, pressklipp m.m. Det ingår även en hel del brev mellan andra personer i samlingen.

Posse, Amelie

Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne

 • SE S-HS Acc1995/31
 • Arkiv
 • 1991-1994
Axel von Heijne: Bjelkesta och ätten von Heijne I-II, 2 häften; Axel von Heijne: Anlängder för överstelöjtnant Georg Leonhard von Heijen 1772-1851 och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen 1780-1840, 1 häfte

Heijne, Axel von

Isak Collijns arkiv

 • SE S-HS Acc2012/43
 • Arkiv
 • 1890 - 1948
Arkivet innehåller bland annat brev, telegram, anteckningsböcker, dagböcker, klippböcker och fotografier

Collijn, Isak

Vilhelm Scharps efterlämnade papper

 • SE S-HS L136
 • Arkiv
 • 1917-1978
Samlingen består av 1276 brev till Vilhelm Scharp från 432 brevskrivare; 229 brevkopior från Vilhelm Scharp till 145 brevmottgare; manuskript; tidnings- och tidskriftsartiklar, utkast till föredrag och artiklar; anteckningar; arbetsmaterial; tyska och svenska pressklipp

Scharp, Vilhelm

Åtskillige conceptpapper af Emanuel Swedenborg

 • SE S-HS ES.C.IV.1.14
 • Arkiv
1. Inbundna anteckningar?
2. Bilaga: Fragment av juridisk handling från Joh. Georg Ridderbielke?
3. Bilaga: Utdrag ur register "Afledne Assessorens Herr Emanuel Swedenborgs Respective Arfwingar"

Engeström, Lars von

Anita Salomonssons arkiv

 • SE Q Handskrift 200
 • Arkiv
 • 1945-2021
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Salomonsson, Anita

Galleri Aronowitsch: Korrespondens

 • SE S-HS Acc2008/145
 • Arkiv
Galleri Aronowitsch korrespondens för åren 1966 till 2004. Korrespondensen är ordnad alfabetiskt per år.

Galleri Aronowitsch

A. L. Brems: Bericht über Polen

 • SE S-HS Acc1968/108
 • Arkiv
Bericht über Polen. An die Zentralverwaltung der Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken.
[Duplikat. Fol.]

Kerstin Thorvalls samling

 • SE S-HS Acc2010/63
 • Arkiv

Samlingen innehåller brev, manuskript, teckningar, pressklipp, fotografier, m.m.:

BREV: Acc 2010/63:1-26
• Acc 2010/63:1-22, Brev TILL Kerstin Thorvall
• Acc 2010/63:23-24, Brev FRÅN Kerstin Thorvall
• Acc 2010/63:25, Brev och minnen
• Acc 2010/63:26, Ur gamla brev och anteckningar

MANUSKRIPT: Acc 2010/63:27-61 & Acc 2010/63:67

KORREKTUR: Acc 2010/63:62-66

ANTECKNINGAR: Acc 2010/63:68-71

TECKNINGAR- OCH ILLUSTRATIONER m.m.: Acc 2010/63:72-95
• Acc 2010/63:85-87, Tidiga teckningar
• Acc 2010/63:88-90a, Teckningar och illustrationer
• Acc 2010/63:91-92, Skissblock
• Acc 2010/63:93-94, Klippdockor m.m.
• Acc 2010/63:95, Teckningar

ALMANACKOR: Acc 2010/63:96-97

BIOGRAPHICA: Acc 2010/63:98-101

PRESSKLIPP: Acc 2010/63:104-118

TRYCK: Acc 2010/63:119-132

FOTOGRAFIER: Acc 2010/63:133-136

FÖREMÅL: Acc 2010/63:137

Thorvall, Kerstin

Adolf Fredrik Lindblads papper

 • SE S-HS L48
 • Arkiv
 • 1781--1909
Samlingen innehåller brev till och från Adolf Fredrik Lindblad, brev till och från Sophie Lindblad samt brev mellan andra och olika manuskript.

Lindblad, Adolf Fredrik

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2012/103
 • Arkiv
 • 1901--1979

Tillägget innehåller brev, manuskript, anteckningar, biographica, pressklipp, samt material rörande Kerstin Thorvalls föräldrar och släktingar. Tyngdpunkten ligger på ungdomsåren, i synnerhet 1940-talet, men här finns även material från 50-, 60- och 70-talet.

Materialet rör främst perioden innan Thorvall hade etablerat sig som konstnär. Det omfattar handlingar från hennes uppväxt och skolgång i Sollefteå, Eskilstuna och Uppsala. Det speglar även tiden i Stockholm, dit hon flyttade efter studentexamen för att utbilda sig till modetecknare på Beckmans skola 1945-1947. Under 1940-talets senare hälft förde modetecknandet henne även till Vingåker och Paris. Dessa olika perioder har lämnat sina spår i brevens fysiska ordning (se rubriken -Arkivets struktur-). Breven till Kerstin Thorvall är till antalet ca 430 och kommer huvudsakligen från ungdomsvänner, familj och släktingar. Här finns bland annat brev från Thora Thorvall, Lars-Erik Falk och ett odaterat brev från Astrid Lindgren.

Tillägget innehåller material från fler arkivbildare än Kerstin Thorvall, bland annat brev och manuskript efter fadern Åke Thorvall (1889-1936) och brev till modern Thora Thorvall (1898-1980, född Christianson) och fastern Dagny Thorvall (1883-1933).

Thorvall, Kerstin

Frida Åslunds arkiv

 • SE Q Handskrift 41
 • Arkiv
 • 1910 - 1936
Arkivet består av manuskript, brev och fotografier
Digitiserat material

Åslund, Frida

Axel och Jeanie Lundegårds papper

 • SE S-HS L47
 • Arkiv
 • ca 1880 - 1908
Samlingen innehåller huvudsakligen brev till Axel & Jeanie Lundgård: ca 2330 st

Lundegård, Axel

Tor-Ivan Odulfs samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2024/36
 • Arkiv
 • 1960-tal

Accessionen innehåller en pärm med fotografier från Kungsträdgården i Stockholm under 1960-talet. (Visande olika aspekter på folkliv). 63 blad, paginerade 1 - 116. Inne i pärmen finns en lista över ”kuverten”, där numren påförts olika sidor i albumet:

MOTIV
1. Promenaden
2. Montrarna
3. Dammarna
4. Tourist Center
5. ”7 sekel”
6. Hamngatssidan
7. Konstverken
8. Sandplanen (sep) (OBS! Fler blad med fotografier från kuvert 8 nederst i listan)
9. Lyktallén
10. Lantmäteribacken
11. Scen – framträdanden
12. Scen – publik
13. Öl-taverna
14. Jacobs kyrka
15. Molins fontän
16. Arsenalsgatan
17. Tetley [Tehuset?]
18. Karl XII
19. Strömkajen
• 8. Sofforna (sep)
• 8. Sandlådorna (sep)
• 8. Karl XIII m. fot (sep)
• 8. Blomsterlådorna (sep)

KATEGORIER:
• Helbild
• Halvbild
• Närbild
• Gående
• Stående
• Sittande
• Barn
• Ungdomar
• Äldre
• Djur
• Bilar
• Bussar, spårvagnar
• Öken
• Vatten
• Park
• Människor

DESSUTOM:
1 st. pressklipp ur DN 1999-07-06. Gunilla Eldh & Thomas Lerner:"Från toppen ner i helvetet", publicerat på avdelningen "Insidan". (Om "Adams bok" av Åsa Moberg och Adam Inczeèdy-Gombos).

Odulf, Tor-Ivan

Resultat 1 till 100 av 5048

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.