Visar 5053 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

369 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Tillägg till disp. Edvard Rosenbergs papper
Tillägg till disp. Edvard Rosenbergs papper
Professorn (i Uppsala) och biskopen (i Växjö) Henrik Gustaf Hultmans anteckningar samt ett tal av biskop Ludvig Mörner på ett synodalmöte
Professorn (i Uppsala) och biskopen (i Växjö) Henrik Gustaf Hultmans anteckningar samt ett tal av biskop Ludvig Mörner på ett synodalmöte
Anteckningar uti Medeltidens Historia utgifne af Lars Daniel Theolander (1783-1874). Uppfattade av S[ven] Gust[af] Colleen, Växjö 1829[-30]
Anteckningar uti Medeltidens Historia utgifne af Lars Daniel Theolander (1783-1874). Uppfattade av S[ven] Gust[af] Colleen, Växjö 1829[-30]
Kurt Salomonsons arkiv
Kurt Salomonsons arkiv
Justitierådet Hjalmar Karlgren, utlåtanden samt brev till advokaten Sten Cedervall
Justitierådet Hjalmar Karlgren, utlåtanden samt brev till advokaten Sten Cedervall
Gulnade släkt- och värdehandlingar samlade och arkiverade av Anna Ling. Borlänge nådens år 1979. Kopior i reproduktion från originalhandlingar
Gulnade släkt- och värdehandlingar samlade och arkiverade av Anna Ling. Borlänge nådens år 1979. Kopior i reproduktion från originalhandlingar
Sten Selander, pressklipp
Sten Selander, pressklipp
Bo Nilsson, partitur "Amatista per madre Tua Maria" samt tillägg till brevsamlingen
Bo Nilsson, partitur "Amatista per madre Tua Maria" samt tillägg till brevsamlingen
Utdrag ur protokoll fört vid Södra Gotlands laga tingsrätt den 28 maj 1695 angående åtskilliga personer som förorsakat oljud och förargelse i Levide kyrka nästledne annandag påsk
Utdrag ur protokoll fört vid Södra Gotlands laga tingsrätt den 28 maj 1695 angående åtskilliga personer som förorsakat oljud och förargelse i Levide kyrka nästledne annandag påsk
Ragnar Petré (1892-1943), biographica
Ragnar Petré (1892-1943), biographica
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Brev till Hilma och Victor Westerholm från Eva och J.A.G. Acke samt 3 stycken akvareller av JAG Acke, pressklipp och 2 brev undertecknade tant Anna
Brev till Hilma och Victor Westerholm från Eva och J.A.G. Acke samt 3 stycken akvareller av JAG Acke, pressklipp och 2 brev undertecknade tant Anna
Fältläkaren Arthur Söderbergs (1861-1935) i Halmstad kassaböcker
Fältläkaren Arthur Söderbergs (1861-1935) i Halmstad kassaböcker
Litografen Johan Friedrich Meyers memoarer
Litografen Johan Friedrich Meyers memoarer
Harald Blomstrand, Yngve Brilioth - Ett porträttförsök
Harald Blomstrand, Yngve Brilioth - Ett porträttförsök
Lagfartsbevis på gård i Nora för Karl Ersson 1879
Lagfartsbevis på gård i Nora för Karl Ersson 1879
Erich Abers autografsamling
Erich Abers autografsamling
Brev från Martin Lamm till Märta Tigerschiöld
Brev från Martin Lamm till Märta Tigerschiöld
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Tillägg till Sven Rinmans brevsamling
Tillägg till Sven Rinmans brevsamling
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Nils Granlund (1787-1850), kyrkoherde i Kristvalla, diverse manuskript; kompendium från skoltiden i Kalmar, föreläsningsanteckningar från studenttiden i Lund 1810-1812; häfte med predikoämnen; ett par uppbyggligaberättelser; ett par predikningar från 1764 och 1766
Nils Granlund (1787-1850), kyrkoherde i Kristvalla, diverse manuskript; kompendium från skoltiden i Kalmar, föreläsningsanteckningar från studenttiden i Lund 1810-1812; häfte med predikoämnen; ett par uppbyggligaberättelser; ett par predikningar från 1764 och 1766
Elin Fris-Neovius, Mormor Lydia. Lydia Nygrens (1840-1925) levnadsteckning
Elin Fris-Neovius, Mormor Lydia. Lydia Nygrens (1840-1925) levnadsteckning
Prest-rättigheter af Åhs och Kållerstads socknar från år 1826, fortsatt år 1848 af Johan Christian Hesselgren (1785-1862)
Prest-rättigheter af Åhs och Kållerstads socknar från år 1826, fortsatt år 1848 af Johan Christian Hesselgren (1785-1862)
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
Öppet brev om lagligt skifte och hemmansbyte för framlidna grevinnan Elisabeth Cronströms arvingar undertecknat av Gustav IV Adolf 26/10 1804
Öppet brev om lagligt skifte och hemmansbyte för framlidna grevinnan Elisabeth Cronströms arvingar undertecknat av Gustav IV Adolf 26/10 1804
Henrik Park, dansk bokbindare, (1918-1975), två brev till Astrid Sampe
Henrik Park, dansk bokbindare, (1918-1975), två brev till Astrid Sampe
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Stig Berg (regi, foto, klippning), "Jag var nyfiken [Harald] Bohrn". 8 mm:s spelfilm om 28 minuter från 14/12 1970.
Stig Berg (regi, foto, klippning), "Jag var nyfiken [Harald] Bohrn". 8 mm:s spelfilm om 28 minuter från 14/12 1970.
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne
Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, publikationer nr 17:3 tab 5, 23, 24; nr 11 tab 4; nr 101 tab 25
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, publikationer nr 17:3 tab 5, 23, 24; nr 11 tab 4; nr 101 tab 25
Isak Collijns arkiv
Isak Collijns arkiv
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Släkten Eneroth från Böke, Dannäs socen, Västbo härad, Jönköpings län
Släkten Eneroth från Böke, Dannäs socen, Västbo härad, Jönköpings län
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Henrik Cornell, Stilriktningarna i det uppsvenska muralmåleriet under 1400-talet. Manuskript och illustrationer
Henrik Cornell, Stilriktningarna i det uppsvenska muralmåleriet under 1400-talet. Manuskript och illustrationer
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Manuskript och brev av Albert Engström
Manuskript och brev av Albert Engström
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Uthräcknings Book öfwer Ickeuircke på Platfoth i Pommersch Mynt
Uthräcknings Book öfwer Ickeuircke på Platfoth i Pommersch Mynt
Bartholomaeus Pitiscus, Trigonometriae libri quinque (1600) med anteckningar av Johannes Bothvidi
Bartholomaeus Pitiscus, Trigonometriae libri quinque (1600) med anteckningar av Johannes Bothvidi
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Otto Wilhelm von Knorring och hans familj. En släkthistorisk skildring med anknytning till den svenska historien under tiden 1700-1790 av Gösta von Knorring
Otto Wilhelm von Knorring och hans familj. En släkthistorisk skildring med anknytning till den svenska historien under tiden 1700-1790 av Gösta von Knorring
Brev till Ernst Nathorst-Böös
Brev till Ernst Nathorst-Böös
Frans Michael Franzén, anteckningsbok i kopia
Frans Michael Franzén, anteckningsbok i kopia
Emmabodabygdens historia
Emmabodabygdens historia
Dagboksanteckningar (kopior) av Carl Fredrik Lilevalch i Pool´s Elegant Pocket Album for 1825
Dagboksanteckningar (kopior) av Carl Fredrik Lilevalch i Pool´s Elegant Pocket Album for 1825
Smålandssläkten Hahn från Söderåkra av järnvägstjänsteman Axel Hahn (d. 1937)
Smålandssläkten Hahn från Söderåkra av järnvägstjänsteman Axel Hahn (d. 1937)
Joh. Fredr. Sacklén, böcker och skrifter i medicin, naturalhistorie, kemi, fysik, ekonomi och teknologi till och med år 1841 (kopior)
Joh. Fredr. Sacklén, böcker och skrifter i medicin, naturalhistorie, kemi, fysik, ekonomi och teknologi till och med år 1841 (kopior)
Familjen Jakobson-Gjötterbergs brevsamling
Familjen Jakobson-Gjötterbergs brevsamling
Galerie Aronowitsch, tillägg
Galerie Aronowitsch, tillägg
Diverse memorial från Lappveri socken i Finland, bouppteckning efter bonden Wilhelm Johansson Hanska från Haapajärvi i Lappveri socken 1856 med flera handlingar
Diverse memorial från Lappveri socken i Finland, bouppteckning efter bonden Wilhelm Johansson Hanska från Haapajärvi i Lappveri socken 1856 med flera handlingar
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
S:t Nicolai dopbok 1688-1700 respektive 1701-1717 (avskrifter). Har tillhört Fredrik Ulrik Wrangel
S:t Nicolai dopbok 1688-1700 respektive 1701-1717 (avskrifter). Har tillhört Fredrik Ulrik Wrangel
Metodistkyrkan i Sverige i internationellt perspektiv. Om metodismens internationella utveckling idag och dess konsekvenser för Metodistkyrkan i Sverige
Metodistkyrkan i Sverige i internationellt perspektiv. Om metodismens internationella utveckling idag och dess konsekvenser för Metodistkyrkan i Sverige
Kinesisk bibel från senare delen av 1800-talet med marginalanteckningar av missionären Fritjof Sjölund (1865-1946)
Kinesisk bibel från senare delen av 1800-talet med marginalanteckningar av missionären Fritjof Sjölund (1865-1946)
Avkomlingarna i Sverige av Lars Jacobsson, bonde av svensk härkomst på bondstället nr 24 Siffers Hannas i Borby under godset Magnushof på ön Wormsö (Worms, Ormsö) i kejsardömet Rysslands estländska guvernement. Redogörelsen sammanställd i oktober 1977av Svante Jakobsson
Avkomlingarna i Sverige av Lars Jacobsson, bonde av svensk härkomst på bondstället nr 24 Siffers Hannas i Borby under godset Magnushof på ön Wormsö (Worms, Ormsö) i kejsardömet Rysslands estländska guvernement. Redogörelsen sammanställd i oktober 1977av Svante Jakobsson
Biblioteket på Haga. Kungliga bibliotekets deposition utplockad i oktober 1945. Xerox i februari 1979 tillklippt och tillklistrat A4-format av den alfabetiska originalförteckningen i folio.
Biblioteket på Haga. Kungliga bibliotekets deposition utplockad i oktober 1945. Xerox i februari 1979 tillklippt och tillklistrat A4-format av den alfabetiska originalförteckningen i folio.
Maria Lovisa Neovius (1834-1926), dagboksanteckningar; Theodor Fabian Neovius (1833-1886), levnadssaga; Theodor Neovius (1861-1911) d.y.:s levnadssaga. Avskrifter av Elin Fris-Neovius
Maria Lovisa Neovius (1834-1926), dagboksanteckningar; Theodor Fabian Neovius (1833-1886), levnadssaga; Theodor Neovius (1861-1911) d.y.:s levnadssaga. Avskrifter av Elin Fris-Neovius
Das Geslecht der Grafen Stenbock von Reinhold Stenbock (kopia av original)
Das Geslecht der Grafen Stenbock von Reinhold Stenbock (kopia av original)
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
Manuskript, anteckningar och tonsättningar av Eric Danell
Manuskript, anteckningar och tonsättningar av Eric Danell
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Åminnelsetal över Carl Gustaf Bergström av L. Wollin 1798. Kopia med transkription, noter och biografiska data av Gustaf Adolf Wolin
Åminnelsetal över Carl Gustaf Bergström av L. Wollin 1798. Kopia med transkription, noter och biografiska data av Gustaf Adolf Wolin
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Brev från Gerda Meyerson till Agnes Lidén samt almanackor, pressklipp och sångtext
Brev från Gerda Meyerson till Agnes Lidén samt almanackor, pressklipp och sångtext
Släkttavla över två Dalslandssläkter (Barkerud och Bäckström) upprättad av Ivar Löfgren och Jonathan Julén
Släkttavla över två Dalslandssläkter (Barkerud och Bäckström) upprättad av Ivar Löfgren och Jonathan Julén
Förteckning över brev till Carl G Laurin 1892-1940 i Stockholms stadsarkiv
Förteckning över brev till Carl G Laurin 1892-1940 i Stockholms stadsarkiv
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Ruth Westerlund, dagbok 1906-1924 med senare anteckningar samt bilagda brev och urklipp
Ruth Westerlund, dagbok 1906-1924 med senare anteckningar samt bilagda brev och urklipp
Engquistska familjebrev och fotografier
Engquistska familjebrev och fotografier
Brev från John Ericsson till släktingar i Sverige
Brev från John Ericsson till släktingar i Sverige
Victor Örnbergs utredning om Gösta och Marianne Wolffelts härstamning från Karl den store
Victor Örnbergs utredning om Gösta och Marianne Wolffelts härstamning från Karl den store
Brev till och tryck dedikerade till Tyra Linder
Brev till och tryck dedikerade till Tyra Linder
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Tre avhandlingar av Filip Andersson: The Laws of Density, Pressure and Temperature within a heat-producing and gravitating spherical Mass of Gases; The consequenses of the law of Boyle; Determination of the absolute temperature
Tre avhandlingar av Filip Andersson: The Laws of Density, Pressure and Temperature within a heat-producing and gravitating spherical Mass of Gases; The consequenses of the law of Boyle; Determination of the absolute temperature
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Åtskillige conceptpapper af Emanuel Swedenborg
Åtskillige conceptpapper af Emanuel Swedenborg
Almanack Stockholm 1825 med anteckningar av Henric Falkenberg
Almanack Stockholm 1825 med anteckningar av Henric Falkenberg
Brev till kung Gustaf V från kronprins Gustaf Adolf 4/10 1909
Brev till kung Gustaf V från kronprins Gustaf Adolf 4/10 1909
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Suerichz Rikes Crönika som är utdragen aff gamble M. Oluff; En kort Crönika aff gamall heden hosz stelt på rim, wtdragen aff gamble Suerigis Crönika; Konung Göstaffz Crönika; Fem register över konungar med mera; Epitaphium regis Magni Ladelåås; Konung Christians dagtingan och stadsfästelsebrev; Kopia av brev från heliga Birgitta
Suerichz Rikes Crönika som är utdragen aff gamble M. Oluff; En kort Crönika aff gamall heden hosz stelt på rim, wtdragen aff gamble Suerigis Crönika; Konung Göstaffz Crönika; Fem register över konungar med mera; Epitaphium regis Magni Ladelåås; Konung Christians dagtingan och stadsfästelsebrev; Kopia av brev från heliga Birgitta
Galleri Aronowitsch: Korrespondens
Galleri Aronowitsch: Korrespondens
Konung Gustafs crönica
Konung Gustafs crönica
Skämt och allvar 1901:1; Myggan 1901:1; Den lille hornblåsaren. Hektograferade tidningar med bidrag av Arvid Fougstedt
Skämt och allvar 1901:1; Myggan 1901:1; Den lille hornblåsaren. Hektograferade tidningar med bidrag av Arvid Fougstedt
A. L. Brems: Bericht über Polen
A. L. Brems: Bericht über Polen
Clemens Hebbes papper
Clemens Hebbes papper
Kerstin Thorvalls samling
Kerstin Thorvalls samling
Adolf Fredrik Lindblads papper
Adolf Fredrik Lindblads papper
Resultat 1 till 100 av 5053

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.