Visar 64014 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1154 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Brev från Amelie Posse till diverse personer
Brev från Amelie Posse till diverse personer
Brev från Amelie Posse till släkt (m.fl.)
Brev från Amelie Posse till släkt (m.fl.)
Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse
Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse
Brev till Gunhild Posse från släkt
Brev till Gunhild Posse från släkt
Brev till Gunhild Posse från diverse personer
Brev till Gunhild Posse från diverse personer
Brev från Gunhild Posse till Amelie Posse
Brev från Gunhild Posse till Amelie Posse
Brev från Gunhild Posse till släkt
Brev från Gunhild Posse till släkt
Brev från Gunhild Posse till diverse personer
Brev från Gunhild Posse till diverse personer
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse
Brev till Andreas Bjerre från släkt
Brev till Andreas Bjerre från släkt
Brev till Andreas Bjerre från diverse personer
Brev till Andreas Bjerre från diverse personer
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till diverse personer
Brev från Andreas Bjerre till diverse personer
Brev från Sören Christer Bjerre till Amelie Posse
Brev från Sören Christer Bjerre till Amelie Posse
Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.
Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.
Brev till Oki Brázda från familj m.fl.
Brev till Oki Brázda från familj m.fl.
Brev till Oki Brázda från Amelie Posse
Brev till Oki Brázda från Amelie Posse
Brev till/från Oki Brázda från/till Amelie Posse
Brev till/från Oki Brázda från/till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till Amelie Posse
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från släkt (m.fl.)
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från släkt (m.fl.)
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till släkt
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till släkt
Brev mellan andra, släkt m.fl.
Brev mellan andra, släkt m.fl.
BIOGRAPHICA, AMELIE POSSE ALLMÄNT
BIOGRAPHICA, AMELIE POSSE ALLMÄNT
BIOGRAPHICA, GRATULATIONER, HYLLNINGAR M.M.
BIOGRAPHICA, GRATULATIONER, HYLLNINGAR M.M.
BIOGRAPHICA, MARYHILL
BIOGRAPHICA, MARYHILL
BIOGRAPHICA, ÖVRIGT
BIOGRAPHICA, ÖVRIGT
MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE
MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE
MANUSKRIPT, AV ANDRA
MANUSKRIPT, AV ANDRA
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, BLANDAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, BLANDAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, RÖRANDE II:A VÄRLDSKRIGET
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, RÖRANDE II:A VÄRLDSKRIGET
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TISDAGSKLUBBEN
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TISDAGSKLUBBEN
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, FÖRLAGS- OCH FÖRFATTARRELATERAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, FÖRLAGS- OCH FÖRFATTARRELATERAT
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV/OM AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV/OM AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, RECENSIONER
PRESSKLIPP, RECENSIONER
PRESSKLIPP, ÅREN KRING II:A VÄRLDSKRIGET
PRESSKLIPP, ÅREN KRING II:A VÄRLDSKRIGET
PRESSKLIPP, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
PRESSKLIPP, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
PRESSKLIPP, VARIA
PRESSKLIPP, VARIA
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
VARIA
VARIA
Brev till/från Amelie Posse från/till diverse personer
Brev till/från Amelie Posse från/till diverse personer
Brev till/från Amelie Posse från/till familj och släkt
Brev till/från Amelie Posse från/till familj och släkt
Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från tjeckiska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från tjeckiska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren, A-Z
Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren, A-Z
Brev till Amelie Posse från italienska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från italienska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö
Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö
Brev till Amelie Posse från diverse personer
Brev till Amelie Posse från diverse personer
Öppet brev om lagligt skifte och hemmansbyte för framlidna grevinnan Elisabeth Cronströms arvingar undertecknat av Gustav IV Adolf 26/10 1804
Öppet brev om lagligt skifte och hemmansbyte för framlidna grevinnan Elisabeth Cronströms arvingar undertecknat av Gustav IV Adolf 26/10 1804
Henrik Park, dansk bokbindare, (1918-1975), två brev till Astrid Sampe
Henrik Park, dansk bokbindare, (1918-1975), två brev till Astrid Sampe
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Stig Berg (regi, foto, klippning), "Jag var nyfiken [Harald] Bohrn". 8 mm:s spelfilm om 28 minuter från 14/12 1970.
Stig Berg (regi, foto, klippning), "Jag var nyfiken [Harald] Bohrn". 8 mm:s spelfilm om 28 minuter från 14/12 1970.
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne
Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, publikationer nr 17:3 tab 5, 23, 24; nr 11 tab 4; nr 101 tab 25
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, publikationer nr 17:3 tab 5, 23, 24; nr 11 tab 4; nr 101 tab 25
Isak Collijns arkiv
Isak Collijns arkiv
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Släkten Eneroth från Böke, Dannäs socen, Västbo härad, Jönköpings län
Släkten Eneroth från Böke, Dannäs socen, Västbo härad, Jönköpings län
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Henrik Cornell, Stilriktningarna i det uppsvenska muralmåleriet under 1400-talet. Manuskript och illustrationer
Henrik Cornell, Stilriktningarna i det uppsvenska muralmåleriet under 1400-talet. Manuskript och illustrationer
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Manuskript och brev av Albert Engström
Manuskript och brev av Albert Engström
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Uthräcknings Book öfwer Ickeuircke på Platfoth i Pommersch Mynt
Uthräcknings Book öfwer Ickeuircke på Platfoth i Pommersch Mynt
Bartholomaeus Pitiscus, Trigonometriae libri quinque (1600) med anteckningar av Johannes Bothvidi
Bartholomaeus Pitiscus, Trigonometriae libri quinque (1600) med anteckningar av Johannes Bothvidi
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Otto Wilhelm von Knorring och hans familj. En släkthistorisk skildring med anknytning till den svenska historien under tiden 1700-1790 av Gösta von Knorring
Otto Wilhelm von Knorring och hans familj. En släkthistorisk skildring med anknytning till den svenska historien under tiden 1700-1790 av Gösta von Knorring
Brev till Ernst Nathorst-Böös
Brev till Ernst Nathorst-Böös
Frans Michael Franzén, anteckningsbok i kopia
Frans Michael Franzén, anteckningsbok i kopia
Emmabodabygdens historia
Emmabodabygdens historia
Dagboksanteckningar (kopior) av Carl Fredrik Lilevalch i Pool´s Elegant Pocket Album for 1825
Dagboksanteckningar (kopior) av Carl Fredrik Lilevalch i Pool´s Elegant Pocket Album for 1825
Smålandssläkten Hahn från Söderåkra av järnvägstjänsteman Axel Hahn (d. 1937)
Smålandssläkten Hahn från Söderåkra av järnvägstjänsteman Axel Hahn (d. 1937)
Joh. Fredr. Sacklén, böcker och skrifter i medicin, naturalhistorie, kemi, fysik, ekonomi och teknologi till och med år 1841 (kopior)
Joh. Fredr. Sacklén, böcker och skrifter i medicin, naturalhistorie, kemi, fysik, ekonomi och teknologi till och med år 1841 (kopior)
Familjen Jakobson-Gjötterbergs brevsamling
Familjen Jakobson-Gjötterbergs brevsamling
Utan titel
Utan titel
Utan titel
Utan titel
Utan titel
Utan titel
Galerie Aronowitsch, tillägg
Galerie Aronowitsch, tillägg
Diverse memorial från Lappveri socken i Finland, bouppteckning efter bonden Wilhelm Johansson Hanska från Haapajärvi i Lappveri socken 1856 med flera handlingar
Diverse memorial från Lappveri socken i Finland, bouppteckning efter bonden Wilhelm Johansson Hanska från Haapajärvi i Lappveri socken 1856 med flera handlingar
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
S:t Nicolai dopbok 1688-1700 respektive 1701-1717 (avskrifter). Har tillhört Fredrik Ulrik Wrangel
S:t Nicolai dopbok 1688-1700 respektive 1701-1717 (avskrifter). Har tillhört Fredrik Ulrik Wrangel
Metodistkyrkan i Sverige i internationellt perspektiv. Om metodismens internationella utveckling idag och dess konsekvenser för Metodistkyrkan i Sverige
Metodistkyrkan i Sverige i internationellt perspektiv. Om metodismens internationella utveckling idag och dess konsekvenser för Metodistkyrkan i Sverige
Kinesisk bibel från senare delen av 1800-talet med marginalanteckningar av missionären Fritjof Sjölund (1865-1946)
Kinesisk bibel från senare delen av 1800-talet med marginalanteckningar av missionären Fritjof Sjölund (1865-1946)
Avkomlingarna i Sverige av Lars Jacobsson, bonde av svensk härkomst på bondstället nr 24 Siffers Hannas i Borby under godset Magnushof på ön Wormsö (Worms, Ormsö) i kejsardömet Rysslands estländska guvernement. Redogörelsen sammanställd i oktober 1977av Svante Jakobsson
Avkomlingarna i Sverige av Lars Jacobsson, bonde av svensk härkomst på bondstället nr 24 Siffers Hannas i Borby under godset Magnushof på ön Wormsö (Worms, Ormsö) i kejsardömet Rysslands estländska guvernement. Redogörelsen sammanställd i oktober 1977av Svante Jakobsson
Biblioteket på Haga. Kungliga bibliotekets deposition utplockad i oktober 1945. Xerox i februari 1979 tillklippt och tillklistrat A4-format av den alfabetiska originalförteckningen i folio.
Biblioteket på Haga. Kungliga bibliotekets deposition utplockad i oktober 1945. Xerox i februari 1979 tillklippt och tillklistrat A4-format av den alfabetiska originalförteckningen i folio.
Maria Lovisa Neovius (1834-1926), dagboksanteckningar; Theodor Fabian Neovius (1833-1886), levnadssaga; Theodor Neovius (1861-1911) d.y.:s levnadssaga. Avskrifter av Elin Fris-Neovius
Maria Lovisa Neovius (1834-1926), dagboksanteckningar; Theodor Fabian Neovius (1833-1886), levnadssaga; Theodor Neovius (1861-1911) d.y.:s levnadssaga. Avskrifter av Elin Fris-Neovius
Das Geslecht der Grafen Stenbock von Reinhold Stenbock (kopia av original)
Das Geslecht der Grafen Stenbock von Reinhold Stenbock (kopia av original)
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (Stockholm 1866). Interfolierat exemplar med anteckningar i 2 volymer, som har tillhört Nils Personne, Oscar Wieselgren och Stig Torsslow. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (Stockholm 1901). Scenbearbetning av Nils Personne. Exemplaret har tillhört Nils Personne, Erik Strandmark och Stig Torsslow
Manuskript, anteckningar och tonsättningar av Eric Danell
Manuskript, anteckningar och tonsättningar av Eric Danell
Tidnings- och tidskriftsartiklar
Tidnings- och tidskriftsartiklar
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Resultat 1 till 100 av 64014

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.