Arkiv Handskrift 146 - Kjell Lundholms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 146

Titel

Kjell Lundholms arkiv

Datum

  • 1930 - 2010 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

12.5 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1938-2022)

Biografiska anmärkningar

Arkeolog, författare, f.d. landsantikvarie i Norrbottens län

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2010/17
Gåva Acc 2011/18
Gåva Acc 2012/16
Gåva Acc 2016/12
Gåva Acc 2022/27

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

ARKIVBESKRIVNING
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Undantaget är manuskript till artiklar som har ordnats alfabetiskt.
Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar, rör handlingar från studietiden, ekonomiska handlingar och övriga personliga handlingar. Den största kategorin, B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till Lundholms böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen. C Korrespondens har indelats i familjebrev, korrespondens rörande arkeologi och övrig korrespondens. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller bl.a. underlagsmaterial till Lundholms kulturhistoriska skriftställande. E Samlingar innehåller fotografier, film, kassettband och tidningsurklipp. F Övrigt innehåller Professor Knut Lundmarks handlingar.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Kjell Lundholm, född i Piteå 1938 är en svensk museiman. Lundholm blev filosofie kandidat i Uppsala 1960 och filosofie magister 1963. 1969 blev han filosofie licentiat på en avhandling i arkeologi om Dragbyfältet. Han tjänstgjorde vid Uppsala universitet och olika museer under åren 1962-1967. 1968 blev han förste antikvarie på Norrbottens museum och tillförordnad landsantikvarie där 1975. Landsantikvarietjänsten vid Norrbottens museum innehade han åren
1981-1987. 1988-1993 verkade han som förlagsredaktör.

Lundholm har författat en rad skrifter och tidningsartiklar i kulturhistoriska ämnen. Några som kan nämnas är: Norrbotten (1985), Norrbotten i den svenska historien (1993) och Elektriciteten i Luleå 100 år (1996).

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2021-09-04, 2023-01-27

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.