Arkiv L179 - Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Identitet

Referenskod

SE S-HS L179

Titel

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Datum

  • 1905--1987 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 45 hyllm.
  • 265 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1905-1961)

Biografiska anmärkningar

Ämbetsman, FN:s generalsekreterare 1953-1961

Arkivhistorik

Handlingarna från FN-tiden, och även en del äldre papper, förvarades i Dag Hammarskjölds bostad och kontor i New York. Merparten av papperen från tiden före FN-tjänsten har varit omhändertagen av familjen i Sverige.

Källa för förvärv eller överlämnande


  • I sitt testamente 1959 förordnade Dag Hammarskjöld att hans arkivalier skulle överlämnas som gåva till Kungliga biblioteket. Donationen inkom till KB den 9 april 1962, inrymd i 4 arkivskåp och 19 lådor. Dag Hammarskjölds bibliotek uppdelades mellan Kungliga biblioteket och Backåkra. Böckerna i Kungliga biblioteket ingår inte i Handskriftssamlingen.
  • Gåva av Hammarskjöld, Dag (1905-1961)

Innehåll och struktur

Innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Dag Hammarskjölds samling är huvudsakligen kronologiskt ordnad, och den har behållit sin ursprungliga tudelning: tiden före respektive efter utnämningen till FN:s generalsekreterare. Den senare delen (tidigare kallad den officiella) bevarar Dag Hammarskjölds egen ämnesordning i olika dossiéer, återgivande de olika politiska frågorna och händelseförloppen. Den tidigare delen, kvantitativt liten i jämförelse med den senare, innehåller både privata papper och tjänstepapper från tiden före FN-uppdraget.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Delar av Dag Hammarskjölds samling digitaliseras för närvarande och är därmed inte tillgänglig. För mer information kontakta hkb@kb.se

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Acc 2002/112 m. fl. accessioner, dessutom Hammarskjöldska arkivet och Östen Undéns samling. Manuskriptet till "Vägmärken" har signum Vf 111a.

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

JEE 2011-03-30 (uppdaterad 2016-10-19)
Reviderad och översatt av RL 2019-10-17

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.