Showing 64014 results

Archival description
Print preview View:

1154 results with digital objects Show results with digital objects

Amelie Posses samling

  • SE S-HS Acc2002/32
  • Fonds
Samlingen innehåller en stor mängd brev, biographica, manuskript, ämnesordnade handlingar (bl.a. rörande Tisdagsklubben, Tjeckoslovakien, flyktingar m.m.), fotografier, pressklipp m.m. Det ingår även en hel del brev mellan andra personer i samlingen.

Untitled

Brev till Gunhild Posse från diverse personer

Brev till Gunhild Posse från Hedda Wennerberg: 1889, 1897-1900.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Sören Christer Bjerre: 1911, 1913-1914, 1919-1920 och 1924.
Dessutom fragment av brev från okänd.

Brev till Andreas Bjerre från diverse personer

Brev från:
Edgar Reuterskiöld,
"Grust",
tant Ida,
Gertrud Liljequist,
Vilhelm Ekelund,
Greta Cronstedt,
Holger och Valborg Nyblom,
Sophie Barth,
Mauritz Posse,
Arvid Posse,
Tonny Ewerlöf,
Vilhelm Lundstedt,
Jenny Parviainen ("Fax"),
Oskar Parviainen ("Box"),
Magnus Th. Ullman,
Herman Wildenvey,
Ernst Delaquis,
Harry Carlsson,
Ellen Fallenius,
Pauline Swensson,
moster Ferdinandine,
Jenny Flodström,
Anna von Krusenstjerna,
Augustin Beck-Friis,
Rutger Bennet,
Ulla Bjerne (troligen),
C.V.L. Charlier,
Josepha Huber,
Martin Koch,
Halvar Lagerquist,
Carl Laurin,
Franz von Liszt,
Einar Lindquist,
Elouisa Lindquist,
Karl Schlyter,
Thorsten (?).
Dessutom ett antal telegram till Andreas Bjerre från hans spanienresa 1905: Andersen, Mathiasen, "Einar", samt visitkort.

Brev från Andreas Bjerre till diverse personer

Brev från Andreas Bjerre till Poul Bjerre, Hedvig af Petersens och Gertrud Liljequist (f. Hartleben). Utkast till brev av Andreas Bjerre, diverse kort samt oidentifierat. Dessutom ett telegram till Andreas Bjerre.

Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.

Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse (med 3 fotografier, ett föreställer Sören Christer och Andreas Bjerre, ca 1915). Brev till Sören Christer Bjerre från Andreas Bjerre. Brev till Sören Christer Bjerre från: Sophie Bjerre, Anna von Krusenstjerna, Gunhild Posse (Bjerre), Louise Hamilton (samt ett brev till Louise Hamilton från Sören Christer Bjerre), Madeleine Hamilton, Hedvig af Petersens, Oki Brázda (samt några brev till Oki Brázda från Sören Christer Bjerre), Einar Lindquist.

Brev till Oki Brázda från familj m.fl.

Enstaka brev till Oki Brázda från andra än Amelie Posse samt brev till Slávo Brázda m.m. Brev till Oki Brázda från: Jan Brázda, Slávo Brázda, Olga Masaryková, Julian Wolf. Brev till Josef och Tania Brázda från Oki Brázda. Brev till Slávo Brázda från: Amelie Posse, Lotty Friis, Anna Kockum, Eduard Löwy, Vendulka Trachtová. Diverse brev: ett brev till Julia Marsálková från Yvonne Brázda, ett brev till Vladimir Vanek från Slávo Brázda, ett brev till Slávo Brázda från Rosa (?, skrivet på Zdenek Bechynes brevpapper).

Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne

  • SE S-HS Acc1995/31
  • Fonds
  • 1991-1994
Axel von Heijne: Bjelkesta och ätten von Heijne I-II, 2 häften; Axel von Heijne: Anlängder för överstelöjtnant Georg Leonhard von Heijen 1772-1851 och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen 1780-1840, 1 häfte

Untitled

Isak Collijns arkiv

  • SE S-HS Acc2012/43
  • Fonds
  • 1890 - 1948
Arkivet innehåller bland annat brev, telegram, anteckningsböcker, dagböcker, klippböcker och fotografier

Untitled

Tidnings- och tidskriftsartiklar

• Förteckning över tidnings- och tidskriftsartiklar
• Dagens Tyskland. Europas problembarn. (Stockholms Tidningen 28.04.1934)
• Skolbarnsutbytet bör ej försummas. 1936
• Den tyska kyrkogården. Recension av C. Jäderlunds bok "Hitler stänger kyrkogårdsgrinden". 1945
• Vid Goethe-husets ruiner. 1948
• Myten om Canaris. (Dagens Nyheter 1950)
• Canaris, Abwehr och Sverige. 1950
• Ironisk moralist. Erich Kästner. (Dagens Nyheter 1953)
• Hermann Göring. (Dagens Nyheter 1953)
• Hitler som fredsängel. (Dagens Nyheter 1953)
• Gäster hos diktaturen. (Dagens Nyheter 1955)
• Från fred till nyordning. (Dagens Nyheter 1955)
• Det underminerade riksbygget. (Stockholms-Tidningen 1961)
• Storgermansk släktkärlek. (Stockholms Tidningen 1961)
• Litteratur om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland och Andra världskriget. (Aktuellt från skolöverstyrelsen. 1962:45)
• Goebbels dagböcker. (Utrikespolitik. 1948:2)
• Schwedens Heldenlied. (Die Woche. 1933:36)
• Det tyska ungdomsproblemet. (Tyskland av i dag. 1946:2)
• Det tyska ungdomsproblemet. (Fortsättning, Tyskland av i dag. 1946:3)
• Jag steg av tåget i Hamburg (Vi 29.9.1947)
• En skoldag bland tyska gymnasister. (Vi 04.10.1947)
• Den förlorade generationen. (Vi 27.11.1947)
• Tyska skolan i Stockholm. (Dagens Nyheter 1944)
• De utländska språklektoraten. (Dagens Nyheter 15.07.1958)
• De svenska utlandslektorernas konferens i Jena 1931. (Upsala Nya Tidning maj 1931)
• Unescos sommarseminarier. (Svensk skoltidning. 1949:41)
• Kultur och politik. Kulturpolitik och universitetslektorat. (Dagens Nyheter 29 och 30.08.1944)
• Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker (Statens offentliga utredningar 1945:21)
• Den tysk-nordiska historiker konferensen i Braunschweig 1960. (Historielärarnas förenings årsskrift 1960/61)
• Romantikens tragedi. (Dagens Nyheter 1951)
• Ångest inför döden. Efter John Keats "Terror of the death"
• Soldatplikt och officersära. (Dagens Nyheter 1943)
• Judendomens historia i svenska läroböcker. (Dagens Nyheter 22.04.1952)
• Gisbert Klingemann in memoriam. (Dagens Nyheter 15.03.1961)
• En svensk utlandspräst. Birger Forell. 18.07.1958
• Den praktiska studentskandinavismen. (Stockholms Dagblad 23.10.1918). Med 2 handskrivna bilagor
Results 1 to 100 of 64014

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.