Print preview Close

Showing 63301 results

Archival description
Print preview View:

974 results with digital objects Show results with digital objects

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

 • SE S-HS L26
 • Fonds
 • 1739--1935
Samlingen innehåller brev, manuskript, biographica, genealogica, handlingar rörande folklore m.m. ur G. O. Hyltén-Cavallius, hans hustrus och efterkommandes familjearkiv.

Untitled

Helgo Zettervalls efterlämnade papper

 • SE S-HS L25
 • Fonds
 • 1856--1907
Samlingen innehåller brev, biographica samt handlingar rörande Helgo Zettervalls arbete som arkitekt.

Untitled

Franzénska familjearkivet

 • SE S-HS L24
 • Fonds
 • ca 1781--1937
Samlingen innehåller brev och biographica rörande släkterna Franzén, Kempe och Netherwood m. fl., samt vitterhet och en engelsk resebeskrivning.

Untitled

Kristian Setterwalls samling

 • SE S-HS L23
 • Fonds
 • 1829--1925
Samlingen innehåller släktbrev, kassa- och anteckningsböcker samt biographica m.m. tillhörande Kristian Setterwall och hans hustru Birgithe Setterwall, född Aall Hanssen samt diverse handlingar rörande de Setterwallska släkten m.fl.

Untitled

Oscar Krooks samling

 • SE S-HS L22
 • Fonds
 • ca 1893--1949
Samlingen innehåller brev, biographica, manuskript om olika ämnen, pressklipp m.m.

Untitled

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

 • SE S-HS L21
 • Fonds
 • ca 1776--1940-talet
Arkivet innehåller brev, biographica, dagböcker, juridiska och ekonomiska handlingar m.m. från medlemmar av släkten Nordenfelt / Nordenfeldt.

Untitled

Släkten Wrangels samling

 • SE S-HS L20
 • Fonds
 • 1709--1925
* Samlingen innehåller brev och diverse handlingar efter följande medlemmar av släkten Wrangel af Sauss:
* Anton Johan Wrangel (1679-1763)
* Anton Johan Wrangel (1724-1798)
* Fredrik Ulrik Wrangel (1760-1853)
* Fredrik Ulrik Wrangel (1820-1858)
* Ulrika Catharina Brahe, född Koskull (1759-1805)
* Fredrik Ulrik Wrangel (1853-1929)
* Anton Magnus Herman Wrangel (1857-1934)
* Caroline Louise Ulrika König, född Wrangel (1852-1925)

Untitled

Lars August Ekmarcks samling

 • SE S-HS L19
 • Fonds
 • ca 1759--1905
Samlingen innehåller brev, dagböcker, manuskript, biographica, släktpapper m.m. Brevsamlingen omfattar även brev från andra medlemmar av den Ekmarckska familjen och den besläktade familjen Martin.

Untitled

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

 • SE S-HS L18
 • Fonds
 • 1796--1944
Samlingen innehåller brev, vitterhet på vers och prosa, reseskildringar, Edda-översättning m.m. samt biographica.

Untitled

Engelhardtska familjearkivet

 • SE S-HS L17
 • Fonds
 • ca 1781--1903
Samlingen innehåller brev, räkenskaper, biographica m.m. efter släkten Engelhardt samt de befryndade släkterna Gyllensköld och af Schmidt m.fl.

Untitled

Släkten Thyselius samling

 • SE S-HS L16
 • Fonds
 • 1790--1911
Samlingen innehåller brev, manuskript, tryck, anteckningar m.m. tillhörande fyra medlemmar av släkten Thyselius från Tysslinge i Närke.

Untitled

D'Albedyhllska samlingen

 • SE S-HS L15
 • Fonds
 • ca 1735--1937
* 1855 kom en samling papper rörande friherre Gustaf D'Albedyhll (1758-1819) till KB och som katalogiserades under signum D 972 (d'Albedyhlliana).
* 1951 överlämnades ytterligare papper rörande släkten D'Albedyhll och med dem befryndade familjer, accession 1951/38, som är uppdelad i 4 förteckningar: fragment av Gustaf D'Albedyhlls diplomatiska korrespondens m.m. (signum D 972a, Gustaf D'Albedyhlls litterära kvarlåtenskap); ett manuskript av Eleonora Charlotta D'Albedyhll (signum Vr 44); själva D'Albedyhllska samlingen (signum L15, denna förteckning); samt en serie brev och handlingar efter Gustaf Fredrik Wirsén (1779-1827) som också har ordnats under ett eget signum, EpV 23c 1-2 (kallad Wirsénska korrespondensen).
* Till samlingen är också fogad en serie excerpter, avskrifter, vapenbeskrivningar och släktöversikter rörande ätten D'Albedyhll och med den befryndade tyska och baltiska familjer.

Untitled

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

 • SE S-HS L13
 • Fonds
 • 1821--1927
Samlingen omfattar brev till och från Fredrik August Dahlgren samt släktbrev, vittra arbeten i original och översättning, biographica m.m. samt brev, kompositioner och biograpica ur Uno Troilis efterlämnade papper.

Untitled

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

 • SE S-HS L12
 • Fonds
 • 1911--1942
Samlingen innehåller brev, dagboksanteckningar, affärshandlingar m.m. ur Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper.

Untitled

Herman Brulins efterlämnade papper

 • SE S-HS L42
 • Fonds
 • 1830-talet--1938
Samlingen innehåller brev till och från Herman Brulin, dagboksanteckningar, identitetshandlingar, visitkort, fotografier, autografer, räkningar, tryck och pressklipp.

Untitled

Ellen Keys samling

 • SE S-HS L41
 • Fonds
 • ca 1846--1926
* Samlingen innehåller brev och en mängd annat material. Brevserierna är utspridda i förteckningen och finns i nummer: 51-64, 66-67, 70, 76-77, 79, 88 m.fl. Brev har i vissa fall flyttats från sin ursprungliga placering till de olika brevserierna, därför finns ett antal hänvisningar i förteckningen. I samlingen finns även handlingar efter bl. a. Alta Dahlgren, Malin Blomsterberg, Urban von Feilitzen, Gesine (Sissy) Frerichs (Naef), Emil Key (Ellen Keys far) och Louise Nyström-Hamilton.
* Ett flertal anteckningsböcker och liknande har blad utskurna (som därmed saknas). "Titlarna" är till en början Ellen Keys egna. Samlingen består av en mängd accessioner. Observera att samlingen innehåller en del mycket skört material som inte lånas ut.

Untitled

Diverse uppsatser, dikter, excerpter m. m. av Ellen Key

1. Italiensk temabok [överstruket] för Ellen Key oktober 1901. Inledning: "Det nationella i vår litteratur har samma gemensamma orsaker som i Tyskland... ". Blått häfte, 4:o.

2. Barn och religionen. 1 blad, 4:o.

3. Vid guldbröllopet på Helgerum 1892 den tredje juli. 1 ark folio.

4. Vid Iduns julfest 13/1 1894. På begäran ur minnet upptecknat. 3 blad, 8:o.

5. Korrektur till okänt arbete, Ellen Keys handstil. 2 blad, 4:o.

6. [En nyårsbetraktelse]. 3 blad, 8:o.

7. Ellen Keys "Förklaring" angående den mot hennes tal vid Ibsenfesten riktade protesten, daterad 17/5 [1898]. Hektografi, 2 blad folio.

8. Ett block excerpter och anteckningar om böcker. 8:o.

9. "Nietzsche och Rilke". En anteckningsbok, 16:o, med inneliggande lösa anteckningar.

10. Ett Rilkereferat av Ellen Key. 1 blad, 4:o.

11. Ett kuvert med påskrift: Ellen Keys föredrag. 1, Anteckningar till mitt föredrag om kvinnan och kriget. 2, Det hos frisinnad ungdom. 3, Det i damklubben. 4, Utkast om de litterära lögnerna (E. Norling och andra). 22 blad och lappar.

12. Ett kuvert med påskrift: Angående norska frågan. Upplysningar om vensterns kulturfråga. Innehåller: sju brev och kort (därav ett från Lisen Bonnier 30/5 1899, överfört till Brev till Ellen Key från svenskar); 2 ark folio med titeln "Om de bildande konsternas officiella representation og om de forskjellige stipendiekomiteer"

13. Ett 8:o-konvolut med påskrift: Fullförda eller outförda artikelplaner. 2 blad och ett konvolut, på vilket anteckningar nedkastats.

14. 8:o-kuvert med påskrift: Lista öfver mina föredragsmedlemmar, det vill säga: De gifta och ogifta damer hvilka deltagit i mina föredrag. 4 ark folio.

15. Ett citat från tyskan, med en tillagd reflexion av Ellen Key, hänförande sig till "Unga viljor". 1 blad, 4:o.

16. Några reseanteckningar med blyerts av Ellen Key. Fragment, 10 blad, liten 8:o.

17. 1, Ett par manuskriptsidor. Fragment, 2 blad, 4:o. 2, Efterskrift till verk om judarna, daterat jan 1903. 9 sidor. (Nummer 2 består av accession 1972/14.)

18. Ett uttalande av Ellen Key om dialogerna "På jaktslottet" i Tankebilder. Avskriften fanns på Strand 1926, obekant adressat. 1 blad, 4:o.

19. Falsariet med usle Joseph Bertorieux's... och med Verhaerens brev... . Bildts interview och brev, Maury's brev. Ett kuvert innehållande: ur Social-Demokraten 27/5 1916, 2 folioblad; Sanningen, Ett öppet ord af en fransman om kriget och dess förhistoria, Stockholms Dagblad 1916; Sanningen om sanningen, Hvad en schweizisk tidning har att säga, Stockholms Dagblad 1916; Klipp ur Giornale d'Italia 12 sept 1917; Une prétendue déclaration de lassitude du poéte Émile Verhaeren, 1917; Ett amatörfoto av armeniska soldater. Diverse anteckningar och fragment, angående bl. a. Verhaeren (Två brev från Lucien Maury 1917 är förda till Brev från franska korrespondenter. Ett brev från Harald Bildt 15/9 1917, förd till Brev från svenskar.)

20. Koncept till uppsats om hembygden av Ellen Key. 3 blad, 4:o. (Accession 1961/56.)

Utkast till studien öfver C. J. L. Almquist 1897

1-2. Två exemplar av Ellen Keys Sveriges modernaste diktare, 1897, med rättelser. (Skrifter utgivna av Ord och bild, 2).

3. Om Carl Jonas Ludwig Almquist. Förstudier till en essay, daterad 23/1 1893. Anteckningsbok, 8:o.

4. [Anteckningsbok rörande C. J. L. Almquist]. Inledning: Karl Jonas Ludwig Almquist, en upplandsbondes son, blev kyrkoherde i Täby... . 8:o. Även några lösa blad.

5. [Anteckningsbok]. Inledning: Törnrosens bok 1832. 16:o.

6. Ett kuvert med påskrift: Utkast o. d. till studien öfver Almquist (utlofvad i hans nya "Samlade skrifter").

7. Ett kuvert innehållande tidningsurklipp med anteckningar.

8. Särtryck ur Nordisk familjebok

9. Ellen Key: Sveriges modernaste diktare. Särtryck ur Ord och bild, årgång 3, sid 417-528.

10. R G:son Berg: särtryck ur Almquists "Om svenska rim", 1905.

11. Ruben G:son Berg: särtryck "Sinnesanalogier hos Almquist", 1901.

Angående Rainer Maria Rilke

1. Autograf av Ellen Key ang. Rilke. 1 blad 4:o

2. Ett brevfragment på tyska 1904 och ett brev signerat "Mia" 1904, båda till Ellen Key.

3. Avskrift ur ett odaterat brev från Émile Verhaeren till Rilke.

4. Diverse avskrifter. 3 blad, 8:o.

5. Klipp, särtryck m. m.

Resebrev från Sverige

1. Bref från Sverige 1885 (till mina läsare i Finland).

2. Anteckningar om sådant, som annars hade kommit i Bref till en filosof. Börjad 22 juni 1897.

Malin Blomsterberg

1. 39 st identifierade brev till Malin Blomsterberg. Avsändare: Gerda Bergh, Harald Bildt, Anna Lenah Elgström, Ingrid Engström, Hans Gerhard Gräf, Stina Hedberg, Viktoria Heikel, Betty Hirsch, Klara Johansson, Ellen Key, O. W. Mac Key, Helena Nyblom, Ada Pettersson (f Key), Marie Louise Raab, Elsa Wideblom, Beatrice Zade.

2. 32 st oidentifierade brev och lappar.

3. 2 st anteckningsböcker, innehållande matrecept och litteraturförteckningar.

4. Ett konvolut med diverse urklipp och annat tryck

5. Ett konvolut med porträtt m. m.

6. Ellen Keys klipp om Malin Blomsterberg

Brev till och från Urban von Feilitzen m. fl., samt skrifter

1. Brev från Ellen Key till U. v. Feilitzen. Ett från år 1871, två från 1881 och ett från 1890. (Anteckning i den ursprungliga arkivförteckningen: "1949 14/4 saknas i brevet 18/7 81 ark 9, 10, 13, 14, 16; i brevet 30/7 81 ark 8,9. L. T.".)

2. Brev från U. v. Feilitzen till Ellen Key. Ett från år 1902.

3. Brev från Edvard Henrik Casparsson till Ellen Key. Ett från år 1913 och ett från 1915.

4. Ett odaterat brev från Sophia Casparsson (f von Feilitzen) till Ellen Key.

5. Brev från Per Klas Urban von Feilitzen till Ellen Key. Ett från år 1914.

6. Brev från Magdalena Thoresen till U. v. Feilitzen. Ett från 1887.

7. Några skrifter av Urban von Feilitzen: Behöfver Sverige arrendelag (1897); Fru Marianne (1887, avskrift ur Nyt Norskt tidsskrift av Ellen Key); Till sjuttioåringen Magdalena Thoresen; George Sand og George Eliot; Om symboliken i "Frun från havet".

Tillägg

Med samma accession (1954/21) kom även 21 volymer av Ellen Keys tryckta skrifter (varav 10 med dedikation till Maria Larsen). Dessa står uppställda sist i Ellen Key-samlingen. Se pdf med lista över dessa böcker.

L 41:25:7 Tillägg:1
”Om eganderätt och myndighet”, 1 vol.
Om eganderätt och myndighet för den gifta kvinnan : tvänne föredrag hållna i Helsingfors
den 16:de och 17:de september 1887. Helsingfors : Finsk Kvinnoförenings förlag, 1888.
L 41:25:7 Tillägg:2
”7 st. Verdandiskrifter”, 1 vol.
• Från människosläktets barndom. Stockholm : Bonnier, 1888. (Studentföreningen
Verdandis småskrifter, Nr. 10)
• Moralens utveckling : Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: L’evolution de la morale.
Stockholm : Bonnier, 1891. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, Nr. 35)
• Individualism och socialism : några tankar om de få och de många. Stockholm :
Bonnier, 1901. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, Nr. 55)
• Bildning : några synpunkter. Stockholm : Bonnier, 1897. (Studentföreningen
Verdandis småskrifter, Nr. 67)
• Skönhet för alla : Fyra uppsatser. 3., tillökade, omarb. uppl. Stockholm : Bonnier,
1904. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, Nr. 77)
• Fredstanken : fredsrörelsen och försvarsrörelsen, fredens förverkligande : två
uppsatser. Stockholm : Bonnier, 1899. (Småskrifter utgifna af Sveriges kvinnliga
fredsförening, Nr 2)
• Fredsrörelsen och kulturen. Stockholm : Bonnier, 1908. (Studentföreningen
Verdandis småskrifter, Nr. 162)
L 41:25:7 Tillägg:3
”4 st. Verdandiskrifter”, 1 vol.
• Moralens utveckling : Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: L’evolution de la morale.
3., tillökade uppl. Stockholm : Bonnier, 1911. (Studentföreningen Verdandis
småskrifter; 35)
• Kvinnornas del i moralens utveckling. 1, Återblick. Stockholm : Bonnier, 1920.
(Studentföreningen Verdandis småskrifter, Nr. 231)
• Kvinnornas del i moralens utveckling. 2, Framtidsblick. Stockholm : Bonnier, 1920.
(Studentföreningen Verdandis småskrifter, Nr. 232)
• Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. Stockholm : Bonnier, 1918.
(Studentföreningen Verdandis småskrifter, Nr. 217). Innehåll: Florence Nightingale,
Bertha von Suttner
L 41:25:7 Tillägg:4
”Tankebilder”, 1 vol.
Tankebilder. 1-2. Stockholm : Bonnier, 1898. (1: Kvinnorna - lifsbehof – individualitet. 2:
Patriotism - själens evolution)
L 41:25:7 Tillägg:5
”Människor”, 1 vol.
Människor. Stockholm : Bonnier, 1899.
L 41:25:7 Tillägg:6
”Reaktioner/Storsvensk patriotism/Skandinavism”, 1 vol.
• Några tankar om huru reaktioner uppstå, om yttrande- och tryckfrihet samt slutord.
2., med slutord tillökade uppl. Stockholm : Bonnier, 1909
• Svensk eller storsvensk patriotism? Stockholm : Bonnier, 1899.
• Några tankar om skandinavismens framtid. Stockholm : Bonnier, 1906
L 41:25:7 Tillägg:7
”Barnets århundrade”, 1 vol.
Barnets århundrade. 1-2. Stockholm : Bonnier, 1900.
L 41:25:7 Tillägg:8
”I Finland och Ryssland” / ”Tankar”, 1 vol.
• I Finland och i Ryssland : några intryck. Stockholm : Bonnier, 1900
• Tankar : utdrag ur författarinnans "Lifslinjer". Stockholm : Bonnier, 1907
L 41:25:7 Tillägg:9
”Artiklar”, 1 vol.
Artiklar i Nutid : tidskrift för samhällsfrågor och hemmets intressen : organ för
Kvinnosaksförbundet Unionen. Helsingfors. Bland annat Ellen Keys artiklar
• ’Björnstjerne Björnsons kvinnoideal’. I: Nutid 1902, s. 353-354.
• ’In memoriam. Alta Dahlgren’. I: Nutid Julnummer 1908, s. 400-424.
L 41:25:7 Tillägg:10-12
”Lifslinjer I-III”, 3 vol.
• L 41:25:7 Tillägg:10: Lifslinjer. 1. Stockholm : Bonnier, 1903
• L 41:25:7 Tillägg:11: Lifslinjer. Andra delen. Stockholm : Bonnier, 1905
• L 41:25:7 Tillägg:12: Lifslinjer. Tredje delen. Stockholm : Bonnier, 1906
L 41:25:7 Tillägg:13
”Missbrauchte Frauenkraft”, 1 vol.
Missbrauchte Frauenkraft. 2. Aufl. Berlin : Fischer, 1904.
L 41:25:7 Tillägg:14
”Folkbildningsarbetet”, 1 vol.
Folkbildningsarbetet : särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick och
några framtidsönskningar. Uppsala : Appelberg i distr., 1906
L 41:25:7 Tillägg:15
”Folkbildningsarbetet”, 1 vol.
• Folkbildningsarbetet : särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick
och några framtidsönskningar. 1. Stockholm : Tidens förlag, 1915. 2., genomsedda
och tillökade uppl.
• Folkbildningsarbetet : särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick
och några framtidsönskningar. 2. Stockholm : 3. Uppl. Tidens förlag, 1916
L 41:25:7 Tillägg:16
”Rahel Varnhagen”, 1 vol.
Rahel Varnhagen tecknad af Ellen Key. Andra uppl. Stockholm : Bonnier, 1908.
L 41:25:7 Tillägg:17
”Kvinnorörelsen”, 1 vol.
Kvinnorörelsen . Stockholm : Bonnier, 1909.
L 41:25:7 Tillägg:18
”Tal till Sverges ungdom”, 1 vol.
Tal till Sverges ungdom. Stockholm : Fram, 1910
L 41:25:7 Tillägg:19
”Verk och människor”, 1 vol.
Verk och människor. Stockholm : Bonnier, 1910.
L 41:25:7 Tillägg:20
”Fredsskrifter”, 1 vol.
• Kriget, freden och framtiden. Stockholm : Bonnier, 1914
• Själarnas neutralitet. Stockholm : Bonnier, 1914
• Segern som övervinner världen : julottan 1916. Stockholm : Svenska freds- och
skiljedomsfören., [1916?]
L 41:25:7 Tillägg:21
”Allsegraren”, 1 vol.
• Allsegraren. 1, Kvinnorna under världskriget. Stockholm : Bonnier, 1918.
• Allsegraren. 2, Framtidens ungdom. Stockholm : Bonnier, 1924.
Ovanstående 21 volymer innehåller Ellen Keys tryckta skrifter. Tio av volymerna har
dedikation av Ellen Key till Maria Larsen, en till Ellen Anckarsvärd och en till Alta Dahlgren.
Materialet inkom till KB under 1954, samtidigt med Maria Larsens Tankar om dig. En gyllene
bok, L 41:25:7 (Acc. 1954/21). I samband med katalogiseringen har volymerna fått signum L
41:25:7: Tillägg:1-21. Vidare har de i möjligaste mån ordnats kronologiskt, men i de fall flera
volymer har samma eller liknande titel, har dessa hållits ihop oberoende av år.

Strödda papper

1. Ett par dikter m. m. av Ellen Keys bror Otto Washington Mac Key: Qväde påsken 1904; En gåta 11/12 1904; Manu forti 11/12 1904. 2 blad, 8:o.
Titel
1. Ett par dikter av Amalia Fahlstedt: Morgon och afton (undertecknad Rafael); Vid Anna Almkvists stoft. Även ett par strofer på italienska. 5 blad, 8:o.

3. Ellen Landberg: Utveckling - fullkomning. 11 blad folio

4. Onni Granholm: Europas döda lem. 1 ark folio.

5. Helsning från Goethe. (Rhapsodi, efter tyska källor från år 1830). 6 blad folio.

6. Ett kuvert med påskrift: Adéle Schmitz Broschyr och föredrag. Dessutom "Brief eines Mediums an seinen Hypnotiseur", daterat Budapest 13 dec 1920 (maskinskrift).

7. Maria Larsen: Tankar om Dig. En gyllene bok. 1900-18. Med radanmärkningar av Ellen Key. 1 band.

8. Bibliografi över Ellen Key, jämte tillägg 1924-30. Ellen Key och moralens utveckling (1926). Lifvet själft är lifvets mening (utan år). Diverse minnen av Ellen Key (okat). 2 dikter av Verhaeren (okat). 1 folioportfölj.

Svenskt vett och ovett om Ellen Key m. m.

1. Svenskt vett och ovett om Ellen Key. Innehåller tidningsurklipp.

2. Ett kuvert med påskrift: Anonyma fräckheter. 15 st anonyma brev samt diverse tidningsurklipp m. m.:
Härur har utbrutits ett kuvert "Ellen Keys hedersledamotskap i Östgöta nation" (se 47:7). Följande brev har förenats med respektive brevsamling - Svenska: Per G. Friman 5/8 1901; A. Lundgren (odaterat). Engelska: Anna Molander 1/12 1918. Finland: Ida Hemmer 1919; Aug. Em. Kymeen 5/4 1903.

Lösa pressklipp m. m.

33. Obstfelder m. m.
34. Den heliga Birgitta.
35. Almquist, von Ola Hansson.
36. Birgittadagens Ellen Key-firande. Ellen Keys tack därför.
37. Malvida von Meysenbug
38. Anmälningar om böcker av Ellen Key och verk om henne.
39. "Artiklar, som lovprisa ting, vilka varit dåliga, när jag sagt
40. Erik Norlings m. fl. fräckheter mot Ellen Key, samt om Hans Larsson.
41. Klipp angående boken "Minnen af och om Emil Key"

Biographica

Verser av Ellen Key till familjemedlemmar och övriga, 20 st och kopior.
Manuskript av Ellen Key om Karl XII, 1 st.
Ellen Keys almanacka 1923 med dagboksanteckningar
"Sundsholms Allehanda", 4 nummer 1875. Handskriven av Karl och Ellen Key ("Stadgar för Sundsholms croquet-klubb").
Gerda Hellberg (f Lundberg): Anteckningar om Ellen Key.
Gerda Hellberg: Anteckningar om Sophie Adlersparre och Ellen Key
Mauritz (Maggan) Hellberg: Anteckningar om Ellen Key
Ellen Keys och Ada Key-Petterssons teckningsböcker, 3 st.
Ellen Keys "Minnesord om Carl Magnus Stenbock", i manuskript och tryck

Fotografier från Sundsholm med flera platser. Porträtt.

1. Kallernäs:
5 lösa bilder

2. Sundsholm [I]:
8 lösa fotografier, 4 reproduktioner

3. Sundsholm [II]:
4 teckningar, 10 fotografiska vykort, 13 lösa fotografier

4. Björnö (Sophie Keys, f. Posse, barndomshem):
3 lösa fotografier, 1 fotografiskt vykort, 1 litografi

5. Övriga fotografier m.m.:
6 lösa fotografier, bl.a. Västervik, Stadhammar och Marielund, 4 fotografiska vykort, Strand, Hjo och Ryssbylund, 3 st. objekt diverse, Ryssbylund och Eds gamla kyrka (reproduktioner), samt Gamla Vindö (ritning), 2 teckningar, Emil Keys grav i Västervik, samt Gladhammars kyrka

6. Oidentifierade fotografier (ej porträtt):
10 st., alla utom 1 st. monterade

Skrifter

Av och om Ellen Key, 14 st.
Dedikations-exemplar, 10 st.
Övriga, 9 st.

Ulla Isakssons arkiv

 • SE S-HS Acc2016/30
 • Fonds
 • 1940--1998
Arkivet innehåller brev, anteckningar, manuskript, pressklipp och tryck efter Ulla Isaksson samt manuskript efter Erik Hjalmar Linder och Hans Isaksson.

Untitled

Ellen Keys Folkbildningsarbetet, 1906

Ett exemplar av Ellen Keys Folkbildningsarbetet, särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling, 1906. Med egenhändiga anteckningar och tillägg. Därjämte klipp ur svenska och utländska tidningar, särtryck m. m. Förvaras i en portfölj, 4:o.

"Sundsholm den 13 augusti 1868"

Ellen Key: "Sundsholm den 13 augusti 1868". Egenhändig anteckning. Inledning: I dag har liksom ur höjden en stämma talat till mig... nedslagit mitt gamla lif och befallt mig föra ett nytt... . 8 blad i en folio-portfölj

Svenska uppsatser av Ellen Key

Innehåller:
När man är med vargarna måste man tjuta med vargarna;
Några tankar om fosterlandskärlek;
Några tankar om vår tid;
Om Agatha Danckwardt;
Om Sveriges allmoge;
Om vår tids ungdom;
Om kyrkomötets förslag till ändring av vigselformuläret 1874 (?);
Om Ibsens "Dukkehjem", 1880.
Dessutom strödda dagboksartade anteckningar.

Samlingar ur folklivet

Samlingar ur och om folklivet, juni 1873. Egenhändigt manuskript, innehållande: Samma berättelser; Anförda uttryck; Skrock; Seder och åsigter.

Sagor samt verskludder

"Sagor, men sann-sagor ! samt verskludder. Sundsholm 3je aug 1873". Innehåller: Vårens saga (aug 1873); Om eken, som ej ville blifva gammal (sept 1868); Wid aftonbrasan, kria på kursen (jan 1871); En skolbok berättar sin historia (april 1872); Till bror Karl på hans 20de födelsedag 4 juli 1875; Du ström, som så rik har varit (juli 1875); Septembersippan (sept 1875); Till mamma julafton 1875; Till morbror [Anton Hugo] Beijer på hans 40de födelsedag 29 jan 1876; Till Kaulbachs "Adam och Eva" som Cecilia Raab fick på sin födelsedag den 31sta mars 1876; Till Hedda på hennes 20de födelsedag 11 augusti 1876; Till mamma 3je aug 1875; Hösten 1875.

Diverse manuskript, ej av Ellen Key

Burlik, Wera: Das Dohlenei.
Caesar, Isidor: Let the Masses make up the Map.
Duvall, Sven: Elsa. En sångarsaga.
Hübner, Bertha Marie-Louise: Tal för Nya Iduns stiftarinnor, februari 1910.
Svendsen, Gunvor: Avskedet. Skådespel i 2 akter. Maj 1921 - juli 1922.
Religionsundervisning.
Le Jardin du Dimanche; Le Silence des Jardins.
Ett manuskript, anonymt och utan titel.

Diverse manuskript, ej av Ellen Key

Voss, E. Ch.: Philosophy of Christianity.
Yolland, Emil: Baby. Lustspiel in drei Akten.
Yolland, Emil: Frauen. Mysterium in einem Akt.
Yolland, Emil: Die Operation. Satire in einem Akt.
Yolland, Emil: Das Ziel. Drama in einem Akt.
Finlandsfrågan.
Kvinnornas resning mot anfallskriget.
Montan, Doris. [Bilaga till brev från Signe Montan till Ellen Key, se L41:79].
För Saren och Freden.
Durch Schweden und Lappland. Sommer 1919.
Bref från Rom.
Två st anonyma manuskript utan titel.

Almanackor och anteckningsböcker

Almanackor och anteckningsböcker 1903, 1908, 1916, 1919-1921, 1925-1926. 4 st antecknings- och adressböcker. Väderleksanteckningar 1918-1920 (lösa blad i en pärm)

Diverse manuskript och utkast till artiklar, föredrag m. m.

"Det värsta jag vet".
Dödens tempel. Om uppförandet av ett krematorium i Hälsingborg.
Enquêten om kärleken.
Den ideala dockan. Manuskript till Die Zeit.
Det femte nordiske studentermöte, Eidsvold 1915.
Kvinnorna och den sociala striden (Diskussionsmöte).
Om Björnsons diktning.
Om Johan Bojers diktning.
Om Georg Brandes.
Om Fröding.
Om judendomen.
Om religion.
Om Strindberg.
Svar på Freie Bühne's fråga om arten af Ibsens geni och inflytande.
Svar på idrottstidningen Vårsparkens fråga: "Hvad kräfver Ni främst af en idrottsman ?".
Svar på Smålandsjournalisternas jultidning Actas (1921) rundfråga: "Vilken är Eder uppfattning om pressen och tidningsmännen ?".
Svar på Södra Sunnerbo hembygds- och fornminnesförenings fråga om vad man väntar sig av deras tillfällighetstidning 1923.
Svar på frågan: "när kände Ni Er mäst svensk ?". Veckojournalens julnummer 1918.
Anteckningar från diskussionen om äktenskapslag, 12 februari 1908 (Radikala klubben).
En artikel från 30 juni 1914.
Självbiografiska anteckningar.
Minneslistor och diverse anteckningar och utkast.
Results 1 to 100 of 63301

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.