Visar 41586 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Minnen från Maryhill: gästbok från åren 1883-1897 (med många lösa lappar inst...

Minnen från Maryhill: gästbok från åren 1883-1897 (med många lösa lappar instuckna mellan bladen, bland annat brev).

Minnen från Maryhill: fotoalbum "Maryhill 1897", med bilder från in...

Minnen från Maryhill: fotoalbum "Maryhill 1897", med bilder från interiören på Maryhill år 1897 samt en ritning över bostaden.

Maryhill, fotografier: porträtt av Amelie Posse (från baby till vuxen), famil...

Maryhill, fotografier: porträtt av Amelie Posse (från baby till vuxen), familjeporträtt med Fredrik A., Gunhild, Arvid och Mauritz Posse, m.fl.

Maryhill, fotografier: Gunnar Wennerberg (ett med en vers på baksidan), Gunna...

Maryhill, fotografier: Gunnar Wennerberg (ett med en vers på baksidan), Gunnar G:son Wennerberg, Arvid F. Posse, Fredrik A. Posse, Gunhild Posse, familje- och släktporträtt med Fredrik A. och Gunhild Posse, Gunhild Posse med sonen Arvid respektive Anna von Krusenstjerna, Maryhill, m.m.

Maryhill, fotografier: porträtt av okända, Fredrik A. Posse, Gunhild Wennerbe...

Maryhill, fotografier: porträtt av okända, Fredrik A. Posse, Gunhild Wennerberg Posse.

Maryhill: notalbum, ritböcker och album med teckningar m.m. från Amelie Posse...

Maryhill: notalbum, ritböcker och album med teckningar m.m. från Amelie Posses barn- och ungdomstid.

Arvid Posses annotations-almanackor

Arvid Posses annotations-almanackor

Fotografier: diverse

Fotografier: diverse

Handlingar rörande Fredrik A. Posse

Handlingar rörande Fredrik A. Posse

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

Fullständigt manuskript till "När järnridån föll över Prag" (Amelie...

Fullständigt manuskript till "När järnridån föll över Prag" (Amelie Posse 1968).

Lösa anteckningar, artiklar och utkast av Amelie Posse (ingår i "När jär...

Lösa anteckningar, artiklar och utkast av Amelie Posse (ingår i "När järnridån föll över Prag" eller har någon anknytning till åren 1946-48).

Manuskriptutkast, skisser och anteckningar av Amelie Posse till: "Minnen...

Manuskriptutkast, skisser och anteckningar av Amelie Posse till: "Minnenas park", "Mellan slagen", "Kunskapens träd i blom" m.m., "I begynnelsen var ljuset", "Bygga upp, ej riva neder".

Diverse manuskriptfragment och utkast av Amelie Posse, fragment och utkast fr...

Diverse manuskriptfragment och utkast av Amelie Posse, fragment och utkast från krigsåren till föredrag och artiklar, fragment till artikel om Reader's Digest (?), utkast till förord till den tjeckiska översättningen av "Bygga upp, ej riva neder" (skrivet 1948), manuskript till diverse artiklar.

Manuskript av Amelie Posse till folkskoleboksartikel om Tjeckoslvovakien 1938...

Manuskript av Amelie Posse till folkskoleboksartikel om Tjeckoslvovakien 1938 (samt ett brev från Svenska Bokförlaget), manuskript "Epilog" (uppsatser, tal till prins Eugen, artiklar, m.m.), manuskript till artiklar i Vecko-Journalen 1946-1947 (en del ingår sedan i "När järnridån föll över Prag", en del troligen aldrig publicerade), manuskript till artiklar "Englandsbrev" (tänkta att publiceras i Vecko-Journalen, troligen refuserade, en senare publicerad i Svensk Damtidning 1955) samt en radiointervju i BBC (London 1955), manuskript och pressklipp till tal i Landskrona 2/9 1941, manuskript till tidningsartikel 1944 ("Svar till Nils Hagström"), manuskript till festskrift till Hedvig af Petersens 80-årsdag (1955), manuskript till tal eller artikel om "byråchef Poulsen" (?), manuskript till artikel på tjeckiska publicerad i tidskriften Eva (Prag) 1937 (på svenska i Vecko-Journalen).

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Handlingar rörande Amelie Posse. Brev till Jan Brázda rörande Amelie Posse oc...

Handlingar rörande Amelie Posse. Brev till Jan Brázda rörande Amelie Posse och Tisdagsklubben respektive Vilhelm Ekelund. Diverse handlingar rörande boken "När järnridån föll över Prag" (1968), framför allt korrespondens till/från Jan Brázda.

Ekonomiska handlingar m.m. Räkningar och kvittenser (framför allt från 1905),...

Ekonomiska handlingar m.m. Räkningar och kvittenser (framför allt från 1905), affärsbrev oh liknande. Diverse handlingar beträffande olika affärsangelägenheter (brev m.m.)

Fotografier från Tjeckoslovakien: porträtt, pressbilder, vykort m.m. Hana och...

Fotografier från Tjeckoslovakien: porträtt, pressbilder, vykort m.m. Hana och Edvard Benes, Jan Masaryk (många från begravningen), oidentifierade. Några fotografier av paret Benes och Amelie Posse tillsammans, fotograferade av Jan Brázda 1946.

Handlingar rörande: British Committee for Refugees from Czecho-Slovakia, Komm...

Handlingar rörande: British Committee for Refugees from Czecho-Slovakia, Kommittén för rasförföljda barn, Tjeckoslovakiska kolonins hjälpkommitté, Arbetsföreningen för Tjeckoslovakiens barn, Svenska hjälpkommittén för Tjeckoslovakiens barn, WOWO (Women's Organisation for World Order), hemförandet av Elsa (Pusztai) Key-Åbergs barn. Amelie Posses flyktingarbete (exempel på hennes "valutafiffel" i Prag 1939). Diverse oidentifierat material om flyktingar och kriget (på tyska, en del undertecknat "Reinhold"). Uppgifter om flyktingar, brev (kopia) till Gösta Engzell från brittiska legationen, brev till Amelie Posse från Anna Helene Askanasy (ledare för WOWO).

Handlingar rörande: Danmark (under kriget), evenemang under kriget (i Sverige...

Handlingar rörande: Danmark (under kriget), evenemang under kriget (i Sverige), fredsarbete efter kriget. Diverse handlingar från efterkrigstiden, bland annat tryck. Politiska pamfletter och liknande. Holländsk parlör. Dessutom brev till Amelie Posse från flyktingar (Nansen-hjälpen ?), material från den norska motståndsrörelsen under krigsåren, handlingar rörande Amelie Posses besök i Norge 1948, samt radiotal av Ture Nerman 1951.

Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.

Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.

Handlingar rörande Tisdagsklubben: medlemslistor, närvarolistor, listor över ...

Handlingar rörande Tisdagsklubben: medlemslistor, närvarolistor, listor över "opålitliga", förteckning över "P-folk", m.m.

Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933...

Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933), handlingar rörande Topic förlag i Prag, korrespondens med Natur och Kultur (litterär kvarlåtenskap, kontrakt, m.m.). Dessutom handlingar rörande PEN-klubbens 18:e kongress i Stockholm 1946.

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: Barnens Dagblad, Juls...

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: Barnens Dagblad, Julstämning, Tidens Kvinder, Vecko-Journalen, Jultrevnad, samt en löpsedel från krigsslutet (Aftontidningen extra).

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: The National Geograph...

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: The National Geographic Magazine, Jorden Runt, Husmodern.

Tidningar, tidskrifter och lösa artiklar om Amelie Posse, samt en uppsats i l...

Tidningar, tidskrifter och lösa artiklar om Amelie Posse, samt en uppsats i litteraturvetenskap (Brifalk, Anette: Amelie Posse - Samarit, yrväder, partisan och poet, 1985).

Recensioner m.m. av "Åtskilligt kan nu sägas", "Minnenas park&...

Recensioner m.m. av "Åtskilligt kan nu sägas", "Minnenas park" samt diverse recensioner.

Diverse pressklipp: Torgny Segerstedts Idag-spalter, Torgny Segerstedt im mem...

Diverse pressklipp: Torgny Segerstedts Idag-spalter, Torgny Segerstedt im memoriam m.m., klipp om Ture Nerman, Elin Wägner, Poul Bjerre, Ebba Bonde, Emilia Fogelklou, Helena Nyblom m.fl. personer.

Pressklipp, Tjeckoslovakien: om Tjeckoslovakien på 1930-talet, under kriget, ...

Pressklipp, Tjeckoslovakien: om Tjeckoslovakien på 1930-talet, under kriget, efter freden, 1948 samt därefter. Dessutom Milada Horáková-processen 1950.

Sångtexter m.m.

Sångtexter m.m.

Tryck m.m.

Tryck m.m.

Svenska humanistiska förbundet: årsberättelser

Svenska humanistiska förbundet: årsberättelser

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Åbo Akademis bibliotek. Stencilserie nr 16--33, 39, 41--45

Åbo Akademis bibliotek. Stencilserie nr 16--33, 39, 41--45

Släktpapper

Släktpapper

Utkast till skrivelser och protokoll m.m. (1 portfölj, folio)

Utkast till skrivelser och protokoll m.m. (1 portfölj, folio)

Berättelse över en utrikes resa som Letterstedsk stipendiat 1864-65. [Danmark...

Berättelse över en utrikes resa som Letterstedsk stipendiat 1864-65. [Danmark, Tyskland, Österrike, Grekland, Italien, Spanien]. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.

Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.

Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.

Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)

Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)

Signhild Claëson: Brev

Signhild Claëson: Brev

Ossian Elgström: 2 brev

Ossian Elgström: 2 brev

Tryck

Tryck

Brev från Werner Aspenström till Hans Isaksson

Brev från Werner Aspenström till Hans Isaksson

Konung Carl XI:s syn

Konung Carl XI:s syn

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

F.

F.

L.

L.

S.

S.

C-D.

C-D.

M-N.

M-N.

T-U.

T-U.

V-Ö.

V-Ö.

Danmark.

Danmark.

Storbritannien.

Storbritannien.

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Koncept till "Bevingade ord"

Leo Tolstoys öppna brev om Nobelpriset, dikterat på tyska till V. Langlet / A...

Leo Tolstoys öppna brev om Nobelpriset, dikterat på tyska till V. Langlet / Anteckningar om Tolstoy / "Föredrag"

Särtryck artiklar - V. Langlet / Program, inbjudningskort m.m. / Esperanto

Särtryck artiklar - V. Langlet / Program, inbjudningskort m.m. / Esperanto

Släktutredningar

Släktutredningar

"Valmi 75-80-85-86 år"

"Valmi 75-80-85-86 år"

Visitkort

Visitkort

Fotografier

Fotografier

Fotografier, osorterade (2 lådor)

Fotografier, osorterade (2 lådor)

Biographica

Biographica

RK:s förtjänstmedalj / "Viktig berättelse: Nina Langlet i Istanbul 1945&...

RK:s förtjänstmedalj / "Viktig berättelse: Nina Langlet i Istanbul 1945" / "Judarnas beskyddarinna på Matzoba" / "Bröllop, 50, 60, 65, 70, 75 födelsedagar"

2 Diplomrullar

2 Diplomrullar

Anteckningar, manus

Anteckningar, manus

Diverse

Diverse

Bertil och Rosa Lagers efterlämnade papper

Bertil och Rosa Lagers efterlämnade papper

August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)

August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)

Brevsamling

Brevsamling

Lars August Ekmarcks dagböcker

Lars August Ekmarcks dagböcker

Brev till Lisa Berg Ortman, bl a brev från hennes verksamhet i PEN-klubben.

Brev till Lisa Berg Ortman, bl a brev från hennes verksamhet i PEN-klubben.

Manuskript, texter och handlingar rörande utställningar

Manuskript, texter och handlingar rörande utställningar

Studiehandledningar, tryck med artiklar av Lisa Berg samt CD där Johannes Edf...

Studiehandledningar, tryck med artiklar av Lisa Berg samt CD där Johannes Edfeldt läser egna dikter.

Pressklipp, teater- och litteraturrecensioner

Pressklipp, teater- och litteraturrecensioner

Pressklipp, teater- och litteraturrecensioner

Pressklipp, teater- och litteraturrecensioner

Affischer

Affischer

Strindbergs fädernesläkt. Fadern Carl Oscar Strindberg

Strindbergs fädernesläkt. Fadern Carl Oscar Strindberg

Strindbergs fädernesläkt. Fadern Carl Oscar Strindberg

Strindbergs fädernesläkt. Fadern Carl Oscar Strindberg

Fastern Johanna Magdalena Elisabeth (Lisette) Strindberg, gift Owen

Fastern Johanna Magdalena Elisabeth (Lisette) Strindberg, gift Owen

Modern Ulrica Eleonora Norling

Modern Ulrica Eleonora Norling

Mormorsfar Johan Bergström

Mormorsfar Johan Bergström

Strindbergs hustrur. Frida Uhl

Strindbergs hustrur. Frida Uhl

Strindbergs hustrur. Harriet Bosse

Strindbergs hustrur. Harriet Bosse

Strindbergs bostäder. Födelsehuset. Sundhetskollegii hus

Strindbergs bostäder. Födelsehuset. Sundhetskollegii hus

Strindbergs bostäder. Övriga bostäder, kronologiskt

Strindbergs bostäder. Övriga bostäder, kronologiskt

Diverse

Diverse

Varia

Varia

Anteckningar och fragment med litterär anknytning, avskrifter, koncept, medde...

Anteckningar och fragment med litterär anknytning, avskrifter, koncept, meddelanden

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Meta Falkner: Kvitto på betalning för inackordering

Meta Falkner: Kvitto på betalning för inackordering

Nyårshälsning från Minna Sickinger

Nyårshälsning från Minna Sickinger

Banderoll med på skrift av okänd hand [möjligen Börjesson].

Banderoll med på skrift av okänd hand [möjligen Börjesson].

Tänkespråk av okänd hand

Tänkespråk av okänd hand

Postanvisningar och dyligt

Postanvisningar och dyligt
Resultat 201till300av41586

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.