Visar 30 resultat

Arkivbeskrivning
Historia
Förhandsgranska utskrift Visa:

Konung Carl XI:s syn

Konung Carl XI:s syn

Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma

Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena

Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena

E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893

E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893

Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefv...

Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefvulen

Lenindokument från Zürich

Lenindokument från Zürich

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av ...

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749

Nils Henrik Vult von Steyerns papper

Nils Henrik Vult von Steyerns papper

Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang

Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang

Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland

Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland

Isbergs biografikasamling

Isbergs biografikasamling

Hertig Carls slacktarebänck

Hertig Carls slacktarebänck

Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"

Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"

Girod de l ´Ain: Bernadotte

Girod de l ´Ain: Bernadotte

Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750

Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750

Olle Hägers samling

Olle Hägers samling

Eli Heckschers efterlämnade papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Drottning Kristina: marginalanteckningar

Drottning Kristina: marginalanteckningar

Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI

Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI

Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt

Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt

Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung ...

Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi

Skyddspass för János Székely

Skyddspass för János Székely

Drottning Kristina: autograf

Drottning Kristina: autograf

Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Nd...

Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Ndola-haveriet

Christianus Rosbeck: Dissertation

Christianus Rosbeck: Dissertation

Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar

Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper

Kungliga biblioteket
Kontakta oss