Visar 2245 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

152 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Autografer av Robert Douglas och Eleonora Säfström
Autografer av Robert Douglas och Eleonora Säfström
Släkten Braconiers samling
Släkten Braconiers samling
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Urkunder från Trettioåriga kriget
Urkunder från Trettioåriga kriget
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Gustaf Regnérs papper
Gustaf Regnérs papper
Drottning Kristina: Brev
Drottning Kristina: Brev
Sölve Anderzéns arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.
Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.
Erik Dahlberg: Brev
Erik Dahlberg: Brev
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Släkten Ruuth: Brev och handlingar
Släkten Ruuth: Brev och handlingar
Kokbok från 1865 som tillhört Octavia Gillberg, receptbok från 1700-talet, lösa recept, brev, räkenskaper från tidigt 1900-tal
Kokbok från 1865 som tillhört Octavia Gillberg, receptbok från 1700-talet, lösa recept, brev, räkenskaper från tidigt 1900-tal
Otto Påhlman: Papper rörande släkterna Påhlman och Raab på Ugglansryd
Otto Påhlman: Papper rörande släkterna Påhlman och Raab på Ugglansryd
Brev från personer i släkten von Düben
Brev från personer i släkten von Düben
Eva Dahlstedts arkiv
Eva Dahlstedts arkiv
Levertinska familjepapper
Levertinska familjepapper
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Carl August Ehrensvärd: Brev med teckningar
Carl August Ehrensvärd: Brev med teckningar
Nils Gripenhielm: Brev
Nils Gripenhielm: Brev
Erik Persson Sparre: Ansökan om resepass för Otto Damcke
Erik Persson Sparre: Ansökan om resepass för Otto Damcke
Olof Östergrens arkiv
Olof Östergrens arkiv
Anna Rosina Schneidler: brev daterat 1735 med brevhuvud av Anna Maria Thelott
Anna Rosina Schneidler: brev daterat 1735 med brevhuvud av Anna Maria Thelott
Sex brev rörande familjen Eichhorn
Sex brev rörande familjen Eichhorn
Släkten Rasmusson
Släkten Rasmusson
Sköldebrev för Andreas Streng
Sköldebrev för Andreas Streng
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Diverse autografer: Karl XIII, Erik Blomberg, Albert Bonnier, Fredrika Bremer, A. U. Bååth, Sven Lidman, Einar Malm, Carl Snoilsky
Diverse autografer: Karl XIII, Erik Blomberg, Albert Bonnier, Fredrika Bremer, A. U. Bååth, Sven Lidman, Einar Malm, Carl Snoilsky
Kamrer Hugo Hennigs räkenskaper åren 1902-1905, 1908-1932 samt två handskrifter från 1748 och 1757
Kamrer Hugo Hennigs räkenskaper åren 1902-1905, 1908-1932 samt två handskrifter från 1748 och 1757
C. C. Gjörwells brevsamling
C. C. Gjörwells brevsamling
Klemans släktarkiv
Klemans släktarkiv
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Handlingar till Lars von Engeström
Handlingar till Lars von Engeström
Magnus Troilius: Brev
Magnus Troilius: Brev
Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv
Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv
Anders Alenius arkiv
Anders Alenius arkiv
Släkten af Ugglas papper
Släkten af Ugglas papper
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Victor Hugo Wickströms papper
Victor Hugo Wickströms papper
Carl Michael Bellman: Skrivelse till Schröderheim
Carl Michael Bellman: Skrivelse till Schröderheim
Carl Michael Bellman: Brev till Patrik Alströmer
Carl Michael Bellman: Brev till Patrik Alströmer
Fredrik Lilljekvist: Diverse handlingar
Fredrik Lilljekvist: Diverse handlingar
Carl Michael Bellman: Två brev i samtida avskrift
Carl Michael Bellman: Två brev i samtida avskrift
Olof Tempelman: Brev
Olof Tempelman: Brev
Boksamling och stambok
Boksamling och stambok
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Carl Michael Bellman: ”Tjälvestabreven”. 18 versbrev (1784-1787) från Bellman till Daniel och Gus...
Carl Michael Bellman: ”Tjälvestabreven”. 18 versbrev (1784-1787) från Bellman till Daniel och Gustaviana Kempensköld på Tjälvesta. Illustrationer av Pehr Hilleström, J.T. Sergel och J.G. Bruselle
Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785
Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785
Sigfrid Lorens Gahm Persson, sex brev till Pehr Fabian Aurivillius
Sigfrid Lorens Gahm Persson, sex brev till Pehr Fabian Aurivillius
Carl Michael Bellman: Brev
Carl Michael Bellman: Brev
Johan Anders Linders arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Bergska familjearkivet
Bergska familjearkivet
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Sju bref 1792, 93, 94 egenhändigt skrifna af B- och försedda med förlagda t...
Carl Michael Bellman: Sju bref 1792, 93, 94 egenhändigt skrifna af B- och försedda med förlagda teckningar + bilagor
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Biljett med bland annat nyårshälsning av Carl Jonas Love Almqvist
Biljett med bland annat nyårshälsning av Carl Jonas Love Almqvist
Brev från Otto Henrik Nordenskjöld till hustrun Beata Jacquette f. Wrangel. Avskrift av avskrift i Åke Nordenskjölds ägo
Brev från Otto Henrik Nordenskjöld till hustrun Beata Jacquette f. Wrangel. Avskrift av avskrift i Åke Nordenskjölds ägo
Gustaf Mauritz Armfelt: Brev
Gustaf Mauritz Armfelt: Brev
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Martin och Greta Lamms arkiv
Martin och Greta Lamms arkiv
H.C. Andersen brevregister
H.C. Andersen brevregister
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Manuskript till teaterpjäser samt diverse papper rörande teater ur grosshandlare Axel Abrahamssons samlingar
Manuskript till teaterpjäser samt diverse papper rörande teater ur grosshandlare Axel Abrahamssons samlingar
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Handlingar rörande laestadianismen
Handlingar rörande laestadianismen
Henric och Louise Ramel: Brev m.m.
Henric och Louise Ramel: Brev m.m.
Diverse handskrifter överförda från Gävle bibliotek
Diverse handskrifter överförda från Gävle bibliotek
Brev från J.O. Wallin till Carl Wilhelm Pettersson
Brev från J.O. Wallin till Carl Wilhelm Pettersson
Cronhielm: Efterlämnade papper
Cronhielm: Efterlämnade papper
Handlingar rörande konteramiral Jarl Casimir Eugene Christierson med brev från Oscar II
Handlingar rörande konteramiral Jarl Casimir Eugene Christierson med brev från Oscar II
Brev till och från Leif Björk m.m.
Brev till och från Leif Björk m.m.
Arfved Nordenssons papper
Arfved Nordenssons papper
Brev till Ebba Svanberg från Fredrika Bremer (10st), brev till Helene Ångström från Ellen Kleman
Brev till Ebba Svanberg från Fredrika Bremer (10st), brev till Helene Ångström från Ellen Kleman
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Susanna Charlotta Linders arkiv
Susanna Charlotta Linders arkiv
Skrivelse av Alexander I rörande estniske Ritterschaftshauptmann von Berg (kopia)
Skrivelse av Alexander I rörande estniske Ritterschaftshauptmann von Berg (kopia)
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Brev till Gustaf Boheman
Brev till Gustaf Boheman
Brev från Hedvig Posse till Carl Kämpe
Brev från Hedvig Posse till Carl Kämpe
Brev (3 st ) från A. C. Kullberg till "Min nådigaste fröken"
Brev (3 st ) från A. C. Kullberg till "Min nådigaste fröken"
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Britta Maria Linders arkiv
Britta Maria Linders arkiv
Brev i avskrift från Henrica Ottiliana von Fieandt till modern Hedvig Gustava Aminoff
Brev i avskrift från Henrica Ottiliana von Fieandt till modern Hedvig Gustava Aminoff
Släkten Bagges papper
Släkten Bagges papper
Brev rörande släkten von Dardel
Brev rörande släkten von Dardel
August Edward von Hartmansdorff (1815-1879) brev till Morian 1870; Kvitto av Gösta Ekman 1932
August Edward von Hartmansdorff (1815-1879) brev till Morian 1870; Kvitto av Gösta Ekman 1932
Alberta Rönnes samling
Alberta Rönnes samling
Tillägg till Carl Vilhelm August Strandbergs papper
Tillägg till Carl Vilhelm August Strandbergs papper
Malvina Bråkenhielms papper
Malvina Bråkenhielms papper
Resultat 1 till 100 av 2245

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.