Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 59901 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

862 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Afrikanskt konsthantverk, stipendiater

Svenska kommittén för stöd åt afrikanskt konsthantverk: korrespondens, marknadsföring, tidningsklipp m.m. 1961-1969, odat
Handlingar kring den kenyanska stipendiaten Tryphosah Kariukis vistelse i Sverige: dokument, korrespondens, tidningsklipp och foton 1965-1983, odat

Fotografialbum

Fotografialbum (ritblock), fotografier från konstresa till Worpswede 1988. samt album med foton och text sammanställd av Britta Wallner 1994 1950-tal-1994

Sammanställningar ur databaser, teaterprogram

Sammanställning över Berta Hanssons utställningar (utskrift ur databas ”Konstnärer I Västerbotten”) 2003
Sammanställning över publikationer om Berta Hansson (utskrift ur databas ”Konstnärer i Västerbotten”) 2003
Sammanställning över Skellefteå kommuns innehav av konst utförd av Berta Hansson (utskrift ur databas) odat
Teaterprogram till föreställningar om Berta Hansson 2012, 2018

Fotografier på familj, släkt, vänner, resor m.m.

Familje- och släktfotografier 1800-tal-1900-tal
Fotografier från lärartiden i Fredrika och Västerås 1930-tal-1940-tal
Fotografier från resor till Schweiz 1947, Egypten 1948 och Afrika 1950-tal 1940-tal-1950-tal
Foton av vänner, hus och miljöer m.m. 1900-tal
Äldre fotografier och vykort 1800-tal-1900-tal

Kassettband, rullband, videoband

Kassettband, rull- och trådband med intervjuer, föreläsningar, radioinspelningar m.m. (23 st) digitaliserade 1950-tal – 1990-tal
Videoband med inspelningar av Berta Hansson (2 st) digitaliserade 1980-tal-1990-tal

Artiklar, anteckningar och poesi

Diverse manuskript till artiklar samt lösa anteckningar i dagboksform 1930-tal -1990-tal
Poesi (handskrivet) 1980-tal – 1990-tal

Anteckningsböcker

Anteckningsböcker med dagboksanteckningar, skisser och dikter m.m. 1950-tal -1980-tal

Diverse affärskorrespondens

Diverse affärskorrespondens (innehåller även brev från vänner och besökare i samband med debututställningen på Färg och Form 1943) 1942-1968

Utställningskataloger m.m.

Utställningskataloger, program och marknadsföring - Berta Hanssons egna utställningar 1943-1994, odat
Utställningskataloger från utställningar efter hennes död 1994-2018
Diverse prislistor/kontoutdrag vid konstförsäljningar 1943-1994, odat
Inbjudningslista och lista över besökare odat
Kopia av gästbok vid utställning januari 1994 (Galleri Embla) 1994

Andras manuskript

Texter om Berta Hansson i diverse publikationer och utställningskataloger 1940-tal – 1990-tal, odat
Diverse texter skickade till Berta Hansson från bl.a. Gerda Antti, Elsa Björkman-Goldschmidt, Karl Fahlgren, Walter Ljungqvist, Maria Swjetlana Hoffman m fl. 1940-tal-1980-tal, odat

Mina ungar

Mina ungar: arbetsmanuskript samt korrespondens, avtal och recensioner 1970-tal, 1980-1982

Släkterna Blix, Lund och Modin

Släkten Blix: avskrifter, kopior, brev och fotografier 1880-tal, 1970-tal
Släkten Lund: sammanställningar, kopior, brev 1800-tal, 1970-tal – 1980-tal
Släkten Modin: sammanställningar, kopior, brev och fotografier 1800-tal, 1970-tal-1980-tal

Egen och andras konst

Egna teckningar Hermodskurser 1923-1924, 1929
Kvitton Hermodskurs 1924
Tidskriften Korrespondens, juli 1924
Övriga teckningar och målningar av Berta Hansson 1920-tal – 1940-tal
Barnteckningar och linoleumtryck från Sydafrika 1950-tal
Diverse teckningar och målningar av andra konstnärer 1934-1958, odat

Afrika, dagbok

Dagboksblad från Afrika: manuskript för radio 1950-tal-1960-tal
Diverse texter om Afrika (maskinskrivet och handskrivet) 1950-tal-1960-tal
En gång Afrika, alltid Afrika. Försenad dagbok: Datorutskrift av delar av Bertas dagböcker från Afrika odat

Diverse egna manus

Kamratporträtt: handskrivna arbetsmanuskript till bokens inledning samt artiklar om Vera Nilsson och Ninnan Santesson 1980-tal
Möten i hembygden: diverse manus 1980-tal
Victoria Nygren: manuskript till artiklar, utkast, utställningskataloger, klipp och fotografier 1960-tal
Elsa Björkman-Goldschmidt: arbetsmanuskript, brev och teckningar 1980-tal, odat
Walter Ljungqvist: Manuskript till artikel publicerad i ”Vår Lösen” nr 1/1985 1980-tal

Studiehandlingar, resehandlingar, gästböcker m.m.

Studiehandlingar
Anmärknings- och betygsbok, Mo skola Hammerdal 1917-1923
Studiekort Skansen, Otte Skölds målarskola 1941
Skrivning i franska vid Stockholms Borgarskola 1952

Adress- och gästböcker
Adress- och telefonböcker (med anteckningar och skisser) odat
Gästbok - ”Min bilderbok” 1939-1950

Handlingar från tiden i Fredrika
Protokoll från Viska studiecirkel 1/10 1936 1936
Program vid Gymnastikfest 7/4 1937 1937
Gratulationer på Berta-dagen 8/2 1938 från skolelever 1938

Resehandlingar
Handlingar från resa till Paris-Rom-Egypten (kvitton, menyer, visitkort m.m.) 1948
Handlingar från Afrikaresan 1952-1953 (menyer M/S Klipparen, nyårsdikt 1952/1953, karta Johannesburg) 1952-1953

Ekonomiska handlingar
Bilaga till deklarationen 1971, konstnärlig verksamhet 1971
Förlagsavtal och Royaltyredovisningar 1983-1988
Donationshandling – Konststiftelsen Berta Hansson (ej genomförd) 1992

Övriga personliga handlingar
Sånger vid fester och uppvaktningar 1940-tal, 1989
Flyttningsbetyg inom Stockholms stad 1951
Utmärkelser, priser 1988-1992
Dikt till Berta Hansson på hennes 80-årsdag 1990
Griftetal och sonett vid Berta Hanssons begravning 16/9 1994 1994

Berta Hanssons arkiv

 • SE Q Handskrift 222
 • Arkiv
 • 1880 - 2018
Arkivet efter Berta Hansson består till stor del av manuskript, teckningar, korrespondens, fotografier och tidningsklipp.

Hansson, Berta

Christoffer Eichhorn: Förarbeten till Svensk porträttkatalog

 • SE S-HS Acc2022/126
 • Arkiv
 • Andra hälften av 1800-talet
Information utifrån anmärkning i materialet:
Eichhorns bidrag till Svensk porträttkatalog.
Ofullständiga förarbeten.
2 halvark tryckta på Conradsberg.
Några excerpter ur verk innehållande porträtt

Eichhorn, Christoffer

Christopher Eichhorns papper. Tillägg

 • SE S-HS Acc2002/116
 • Arkiv

BREV TILL:
• Anrep, Johan Gabriel (1821-1907) genealog, skriftställare, 1 st., odat. (1874?)
• Carlander, Carl Magnus (1837-1911) grosshandlare, bokhållare, författare, 1 st., 1883
• Cronhamn, Frithiof August (1856-1897) biblioteksman, musikskriftsställare, hovkamrerare, 3 st., 1886-1887 & odat.
• Hagdahl, Johan Emil (Janne) (1836-1906) kapten, konstnär., 3 st., 1878-1887 & odat.
• Hallbeck, Carl Svante (1826-1897) tecknare, xylograf, litograf, skriftställare, 1 st., 1874
• Hammer, Christian Monsen (1818-1905) juvelerare, konstsamlare, 1 st., 1888.
• ”Herr Bibliothecarie”, 1 st., 1856
• Nilsson, Anders (1832- ) adjunkt, 1 st., 1883 (?)
• ”Red. af Nya Dagligt Allehanda”, 1 st., odat. (14/7)
• Okänd/”B.B.”, 10 st., 1885-1887 & odat. (3)
• Sohlman, Per August Ferdinand (1824-1874) redaktör, 1 st., odat. (+ anteckn. av G. Anrep recto)
• Törnå, Oskar Emil (1842-1894) landskapsmålare, etsare, konstnär, 1 st., odat. (27/10)
• ”Välborna fröken”, 2 st., 1862-1863

ANTECKNINGAR/MANUSKRIPT:
• Recension, 4 bl. (8 sid.) av Warburg, Karl (1887). Anna Maria Lenngren : Ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria. Stockholm: Bonniers.
• Kvitto, 1 st., 1887
• ”Frihetstidens konstnärer (1719-72)”, 1 st. dubbelark
• [Utlåtande betr. utställda alster (?)], 1 bl., odat.
• Utkast (?) betr. E:s dotters vigsel, 1 bl., odat.

TIDNINGSKLIPP:
• ”Hvad nytt från Stockholm?, 31 okt. 1885, 1 bl.
• 4 st. klipp, 1889 (i samband med Eichhorns död).

BILDER:
3 bilder föreställande Eichhorn (varav 1 st. fotografi [18]63)

Eichhorn, Christoffer

Christoffer Eichhorns papper

 • SE S-HS Acc1964/81
 • Arkiv
Innehåller excerpter och avskrifter. Samlingen omfattar manuskript till Eichhorns Bellmansutgåva, avskrifter av Columbus samlade vitterhets-arbeten, Thomas Hiärnes Vitterhetsarbeten, Peter Lagerlöfs vitterhetsarbeten, diker upplästa i olika ordenssällskap, "Tryckta ex. af mina poëtica" etc.

Eichhorn, Christoffer

Stockholms stadsteater: Pjäsmanuskript

 • SE S-HS Vp11e
 • Arkiv
 • 1960--2017

Vp. 11e-sviten innehåller Stockholms stadsteaters pjäshäften fr.o.m. spelåret 1960/1961.

Repertoaren omfattar allt från klassiker som Sofokles, Euripides, William Shakespeare och Ludvig Holberg, till nyare dramatik såsom Lars Norén, Kristina Lugn, Maria Blom och Jonas Hassen Khemiri. För förteckningar, se pdf-filer som bifogats varje spelår.

Stockholms stadsteater

Kopia av Lev Lʹvovič Tolstoys testamente

 • Acc2022/122
 • Arkiv
 • u.å.
Xerox-kopia av Lev Lʹvovič Tolstoys testamente samt två transkriptioner på svenska respektive ryska

Tolstoj, Lev Lʹvovič

Kenneth Nilssons arkiv

 • SE Q Handskrift 205
 • Arkiv
 • 1887 - 2016
Arkivet efter Kenneth Nilsson innehåller bl.a. manuskript och forskningsmaterial från hans verksamma tid vid Lunds och Umeå universitet. I arkivet återfinns även handlingar från hans skoltid samt material från hans sociala och politiska engagemang.

Nilsson, Kenneth

Fotografier och film

Foton av Kenneth och Bodil Nilsson (även passfoton) 1940-tal-2010-tal
Foton av vänner, släktingar och kollegor 1960-tal-2010-tal
Försvarets fotoskola, enstaka foton 1964-1965
Fotonegativ, privatfoton 1960-tal 1960-tal
VHS-kassett ”Det värdelösa arbetet” Ny teknik med datorer 1974
VHS-kassett "ECSCW '95 - Video review" 1995

Lic. avhandling COBOL

Utformningen av objektsprogrammet i COBOL för en liten datamaskin (Lic. avhandling), manuskript och underlagsmaterial. 1972
”Dagbok” Anteckningar förda kring avhandlingsarbetet 1970-1971

Övriga personliga handlingar

Inskrivningskort Kristianstads Nation, Lunds universitet 1957-1962
Handlingar kring militärtjänstgöringen 1963-1965
Id-kort, Pass, Visitkort 1966-1982
Kassabok, adressbok 1965, odat
Diverse medlemskort 1975-2005
Vigselbevis (kopia) 1966, hyreskontrakt 1967, taxeringsbesvär 1982 1966-1982
Diverse utrustningslistor och lösa anteckningar 1970-tal -1990-tal
Utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” 1995
Barndomsminnen nedtecknade av Kenneth Nilsson odat.
Handlingar från skoljubileum 2007
Anfäderna till Anna och Nils Nilsson, Svinön Loshult. Släktforskning av Kenneth Nilsson (248 sid) 2014
Minnesord och handlingar från Kenneth Nilssons begravning 2016

Betyg och studiehandlingar

Betyg från folkskola, realskola och läroverk 1944-1957
Intyg Hermodskurs i engelska , informationsmaterial Hermods 1955
Skolpremier och arbetsintyg sommarjobb 1955-1956
Anteckningsböcker i kemi och engelska 1950-tal
Växtkatalog 1950-tal
Tentamensbok och betyg från Lunds universitet 1957-1972
Skrivningar i grekiska vid Lunds universitet 2009-2011

Fleming, Elsa Ebba

1 dokument med kort levnadsteckning över Elsa Ebba Fleming. Den börjar: "Den 2 Augusti Anno 1667...föddes min lilla kära dåtter Elsa Ebba"
1 brev adresserat till Elsa Ebba Fleming, från Maria Fleming, daterat 1734

Diverse räkningar och kvittenser

Räkningar och kvittenser, bland annat:
- 1782 års räkningar och kvittenser
- Fröken Charlotte Wattrangs års-räkning från 1 novembre 1798 till den 1 novembre 1799
- Nota på omhänget och tilbehöret til en antique säng af silver moir
- Liquid med torparen Anders Jansons änka och barn uti Källstugan vid deras avflyttning 14 mars 1842
- Nota på den utsatta potatisen våren 1849 vid Tibble
- Nota över skor till tjänstefolket 1850
- Motbok med apoteket i Daga härad 1849 och1850
- Husesyn vid Tibble soldattorp hösten 1840

Signe Henschens samling, tillägg

 • SE S-HS L320
 • Arkiv
 • 19uu -- 19uu
I sviten L320:2009/80 finns bland annat brev, manuskript, anteckningar m.m.
Sviten L320:2019/126 innehåller xx

Henschen, Signe

Fotoalbum

Ett album/ramar med porträttbilder på Signe, Ragnar, Carin och Olof Thiel. Ett fotoalbum med bilder från Rosenvik med texten "God jul önskas av Anders 1925" samt ett album med texten "Några bilder från en glad Rosenvikssöndag den 9 september 1956".

Biographica

Adressböcker, anteckningsböcker, utdrag ur födelseböcker, betyg, pass, handlingar rörande Signe Henschens verksamhet bland annat engagemang i föreningar, konferenser och utmärkelser samt handlingar rörande Signe Henschens testamente m.m.

Biographica

Handlingar rörande tillställningar, fastighetsförsäljning, räkenskaper, handlingar rörande barnen Henschen, Ernest Thiels anvisningar till barnen, handlingar rörande Oskar Vogt samt handlingar rörande Signe Henschens morföräldrar.

Biographica

Avskrift av Anna Thiels testamente och andra handlingar rörande Anna Thiel, julklappsverser, anteckningsböcker och adressböcker som tillhört andra personer än Signe Henschen, kondoleansbrev till Lars Henschen vid Signe Henschens död.

Tryck och pressklipp

Tryck från the British Association for the Advancement of Science Liverpool meeting 1896, kartor, tidningar och diverse annat tryck samt pressklipp och dödsrunor.
Resultat 1 till 100 av 59901

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.