Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 58954 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

848 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Georg Anderssons arkiv

 • SE Q Handskrift 161
 • Arkiv
 • 1960 - 2012
Framför allt manuskript till tal, anföranden och artiklar, korrespondens samt en klippsamling och fotografier

Andersson, Georg

Samlingar

Serien omfattar pressklipp av och om Georg Andersson samt pressklipp som behandlar frågor/ämnen som berört Georg Anderssons arbete

Tidningsklipp på abonnemang

Serien omfattar framför allt pressklipp från ett abonnemang från observer rörande Västerbottens län. Några enstaka lösa urklipp som inte ingick i abonnemanget ingår också.

Fotografier

Fotografier från arkivbildarens yrkesutövning
Där årtal saknas anges det troliga tidsintervallet fotot är taget.
Samt några odaterade

Tidningsklipp om arkivbildaren

Pressklipp om arkivbildaren, 1983-1988
2 minnestidningar om Olof Palme
Odaterade pressklipp som härrör troligen 1982-1988
Samt några svårdaterade klipp troligen 1980-1990

Lars Englunds boksamling

 • SE S-SBS 288 En 6
 • Arkiv
 • 1930-1950-talet
Böcker och litterära tidskrifter

Englund, Lars

Brev från Ebba Ramsay

 • SE S-HS Acc1974/62
 • Arkiv
1 odaterat brev från Ebba Ramsay (1828-1922), född Karström

Ramsay, Ebba

Olov Pehrsson: Blåbandsrörelsen

 • SE S-HS Acc1974/59
 • Arkiv
Olov Pehrsson, En kort redogörelse om Blåbandsrörelsens införande i Sverige och dess verksamhet inom Örebro län
Kopia

Pehrsson, Olov

Vilhelm Holmgrens samling

 • SE S-HS L239
 • Arkiv
 • 1878--1975
Brev, biographica, tryck och fotografier.

Holmgren, Vilhelm

Diverse material

 • SE S-HS Acc1974/57
 • Arkiv
 • 1885 - 1943
3 omslag innehållande:
1. Inbjudningskort med mera till grosshandlare Axel Abrahamson åren 1885-1912
2. Carl O. Segerbergs exlibris, kliché
3. Brev från psykiskt sjuka personer från bland annat Konradsbergs mentalsjukhus, åren 1933-1943. Det omslaget är spärrat. Kontakta Handskriftssamlingen

Abrahamson, Axel

Nina Dahlgren: Sex sagor

 • SE S-HS Acc1974/48
 • Arkiv
Innehåller kopia av manuskript till Sex sagor upptecknade av faster Nina. Sagorna enligt tradition berättade av F.A. Dahlgren för dottern Nina
Nina Dahlgren gift Ödberg

Dahlgren, Nina

Föreningen 1887 års män

 • SE S-HS Acc1974/34
 • Arkiv
 • 1933 - 1970
Kapsel 1: Protokoll [infogade accessionen 1976/65]
Kapsel 2: Minnesböcker [infogade accessionen 1976/65]
Kapsel 3: Verksamhetsberättelser, Revisionsberättelser, Räkenskaper, Matriklar, Pressklipp och diverse handlingar
Kapsel 4: Korrespondens 1933-1961
Kapsel 5: Korrespondens 1962-1970
Kapsel 6: Handlingar rörande sammankomster 1947-1961
Kapsel 7: Handlingar rörande sammankomster 1962-1970
Kapsel 8: Kallelser och Meddelanden

Norström, Lennart

Biographica

 • SE S-HS Acc1974/33
 • Arkiv
 • 1684 - 1808
Biographica hittade på vinden i huset Humlegårdsgatan 11 inlämnat till KB av Bertil Michanek som hittat papperen

Michanek, Bertil

Ellen Key: Brev

 • SE S-HS Acc1974/20
 • Arkiv
 • 1875 - 1920
Kopior på brev från Ellen Key till Urban von Feilitzen 23/7 1875, till Viktor Rydberg 17/3 1889, till Hilma Angered-Strandberg, till Oscar Levertin 20/12 1898, till Martha Edlic 28/1 1905, till Karl Warburg 8/6 1917, till Lotta Scholander 17/10 1917, till Tolfterna 1919, och till J.A.G och Eva Acke 27/1 1920

Key, Ellen

Erik B. Rinman: Brev till föräldrar mfl

 • SE S-HS Acc1974/17
 • Arkiv
Innehåller brev från Erik Benjamin Rinman till föräldrarna med flera i avskrift av Sven Rinmans (d.ä.) testamente. Anteckningar om Carl Rinman (d.y.)

Rinman, Erik

Släkten Gottlieb: Stamtavla

 • SE S-HS Acc1974/13
 • Arkiv
Släkten Gottliebs (Nicolai's) stamtavla sammanställd av Eigil C.F.N. Gottlieb

Gottlieb, Eigil C.F.N.

Adolf Rydell: Brev

 • SE S-HS Acc1974/12
 • Arkiv
 • 1863 - 1889
Innehåller avskrifter av brev från Adolf Rydell till modern och brodern. Avsända från Australien och Fidjiöarna 1963-1889
Maskinskrivna avskrifter

Rydell, Adolf

Gunnar Tilander: Brev till Gustaf Fredrik Gadde

 • SE S-HS Acc1974/8
 • Arkiv
 • 1964 - 1971
Innehåller 2 omslag med brev till Gustaf Fredrik Gadde (1882-1975), lektor, från Gunnar Tilander (1894-1973) åren 1964-1971

Gadde, Gustaf Fredrik

Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar

 • SE S-HS Acc1974/7
 • Arkiv
Kopior ur Otto Lillies exemplat av Fredmans epistlar med Bellmans egenhändiga anteckningar. Kopior av sidorna med anteckningarna

Bellman, Carl Michael

Albert Engström: Strix 1869 12 maj 1919

 • SE S-HS Acc1974/5
 • Arkiv
 • 1919
"Ritbok för Strix" till Albert Engström på 50-årsdagen av Carl Michaellogen, SHT.
1 volym 4:o i helskinband med tillhörande kassett

Engström, Albert

Släkten Örtendahl: Släkttavlor

 • SE S-HS Acc1974/1
 • Arkiv
Innehåller kopior av tre släkttavlor rörande släkten Örtendahl från Nyed i Värmland

Örtendahl (släkt)

Karl XI:s spöksyn

 • SE S-HS Acc1989/86
 • Arkiv
 • 1696
Antimonarkistisk pamflett, även kallad Karl XI:s syn, som cirkulerat sedan 1700-talet i skilda versioner, även många tryckta. Denna handskrift med föregivet datum 16 dec 1696. Kopia, 6 blad, folioformat. 1 kuvert.

Karl XI, kung av Sverige

Torsten Klackenberg: Brev av svenska författare till honom rörande Georg Brandes

 • SE S-HS Acc1989/82
 • Arkiv
 • 1934 - 1938

14 brev från 11 personer (huvudsakligen svenska författare) till Torsten Klackenberg som svar på förfrågan ang. brev till dem från den danske författaren och kritikern Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927). 29 numrerade kopior av original. 1 portfölj.

Sid. 1.

Fröding, Hedda (1863- ). 1 brev.

1934

Sid. 2-3.

Hallström, Per (1866-1960), författare. 1 brev.

1934

Sid. 4-11.

Heidenstam, Verner von (1859-1940), författare. 3 brev.

1934

Sid. 12-13.

Key, Helmer (1864-1939), publicist. 1 brev.

1935

Sid. 14-17.

Lagerlöf, Selma (1858-1940), författare. 2 brev.

1934, och odat.

Sid. 18.

Larsson, Hans (1862-1944), filosof, professor. 1 brev.

1934

Sid. 19-20

Leche-Löfgren, Mia (1878-1966), författare. 1 brev.

1935

Sid. 22-23.

Söderberg, Hjalmar (1869-1941), författare. 1 brev.

1934.

Sid. 24-25.

Österling, Anders (1884-1981), författare. 1 brev.

1934

Sid. 26-29. (Sid.27 är en dubblett av sid. 26.)

Oidentifierad (ev. Elgström, Anna Lenah). 1 brev.

1936

Klackenberg, Torsten

Johan Olof Wallin: 1 brev, 1 PM

 • SE S-HS Acc1989/81
 • Arkiv
 • 1833--1838
1 brev 5 juli 1833 till okänd adressat och 1 P.M. 14 augusti 1838 ang. utbetalningar. 1 omslag.

Wallin, Johan Olof

Sylvi Möller: Anders Byström, fullblodsgustavian och barn av sin tid

 • SE S-HS Acc1989/80
 • Arkiv
 • 1980-talet
Årg. 1981 av Helsingfors stadsmuseums årsbok Narinkka samt svensk översättning av artikeln om Anders Byström (1724-1802), politiborgmästare i Helsingfors, på s. 9-48: Anders Byström, täysverien kustavilainen ja aikansa edustaja. Artikeln är skriven av Sylvi Möller och översättningen, i elstatkopia av den handskrivna anteckningsboken, med noter och källhänvisningar på 6 lösa kopior, är gjord av Solweig Karlsson. 1 kuvert.

Möller, Sylvi

Clas Albert Fredén: Värnpliktsbok 1898

 • SE S-HS Acc1989/79
 • Arkiv
 • 1898 - 1906
Inskrivningsbok Nr 314 72/1898 med noteringar tiden 1898-1906. 1 häfte i kuvert.

Fredén, Clas Albert

Wilhelm och Christina Masreliez: Telegram till deras bröllop 1894

 • SE S-HS Acc1989/72
 • Arkiv
 • 1894--1909
20 telegram till Wilhelm och Christina Masreliez på bröllopsdagen 20 nov 1894 på Assartorp, Näsbyholm, i 1 klotbandsvolym. I volymen ligger även 3 telegram 1898, 1 telegram 1902 och 1 telegram på den femtonåriga bröllopsdagen 1909, samt en beviljad anhållan om pass 1860 gällande annan släktmedlem. 1 kuvert.

Masreliez, Wilhelm

Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer

 • SE S-HS Acc1989/70
 • Arkiv
 • 1914
Elstatkopior av brev 27 och 29 mars 1914 från juristen och kulturpersonligheten Conrad Pineus till Ivan Atmer i fråga rörande advokatbyrå. 1 kuvert.

Pineus, Conrad

Hjalmars Söderbergs anteckningar i ett exemplar av Strindbergs kammarspel

 • SE S-HS Acc1989/68
 • Arkiv
Författaren Hjalmar Emil Fredrik Söderberg (1869-1941) har på 3 blanka sidor i ett exemplar av Strindberg, August, Kammarspel, Stockholm 1907, gjort korta anteckningar ang. I (Oväder), II (Brända tomten) och IV (Pelikanen). 6 elstatkopior av anteckningarna och de aktuella titelsidorna. 1 kuvert.

Söderberg, Hjalmar

Släkten Ullström: Diverse material

 • SE S-HS Acc1989/60
 • Arkiv
Släktutredningar bestående av avskrifter, sammanställningar, pressklipp, tryck och kopior av rättshandlingar rörande släkten Ullström från 1700-talet till 1970-talet, utförda bl.a. av Elsie Åhsberg, f. Rydberg.
1 kuvert.

Ullström (släkt)

Gabriel Alexander Hård af Segerstad: Dikt vid hans silverbröllop 23 juni 1835

 • SE S-HS Acc1989/59
 • Arkiv
 • 1835
Dikt vid silverbröllopet på Klefverud 23 juni 1835 mellan Gabriel Alexander Hård af Segerstad och hans hustru, född Carin Lillie (1784-1852), möjligen författad och skriven av Gabriel Alexanders äldre bror prosten i Källby (Skara stift) Nils Ulrich Hård (1778-1860). Häfte om 4 blad (1 blankt) i 1 kuvert.

Hård af Segerstad, Gabriel Alexander

Huskurer och recepter som tillhört Anders Fryxell

 • SE S-HS Acc1989/54
 • Arkiv
 • 1800-talet
Bok "Huskurer och recepter" som tillhört historikern, prosten och professorn Anders Fryxell (1795-1881) och troligtvis skrivits och använts i hans hushåll och kompletterats under åren med nya anteckningar och inhäftade lappar, t.ex. en med apoteksstämpel 3 okt 1882. Häfte i 8:o, 72 s. 1 kuvert.

Fryxell, Anders

Sven Rinman: Mottagna brev

 • SE S-HS Acc1989/53
 • Arkiv
Ett 40-tal brev till Sven Rinman samt några brev (i utkast) från honom. Avsändare bl.a. biblioteksmännen Arne Bergstrand (1920-1989), Paul Fröberg (1899-1997) och Olof Mustelin (1924-1999), ambassadören Eyvind Bratt (1907-1987), författarna Johannes Edfelt (1904-1997), Rabbe Enckell (1903-1974) och Erik Hjalmar Linder (1906-1994) samt förlagsmannen Ragnar Svanström (1904-1988). 1 kuvert.

Rinman, Sven

Knut Alfred Ekwall: "En afton 1868 på hösten": Album med tuschlaveringar, bl.a. med porträtt av medlemmar av Sällskapet Litteraturvännerna

 • SE S-HS Acc1989/50
 • Arkiv
 • 1868
Album med tuschlaveringar, med illustrerad titelsida "En afton 1868 på hösten" samt ytterligare 12 sidor teckningar från en sammankomst i Sällskapet Litteraturvännerna. På bilderna förekommer bl.a. bokförläggaren Knut Sigfrid Flodin (1827-1909), Johan Hugo Andreas Flodmark (1837-1927), arkivarie, Ulrika Sofia von Strussenfelt (1801-1973), författare, och E.F.M. Frisch, telegrafkommissarie. 1 häfte i kuvert.

Ekwall, Knut Alfred

Gustaf Fjaestad: 5 brev till Olle Bonniér

 • SE S-HS Acc1989/49
 • Arkiv
 • 1941 - 1942
5 brev till Olle Bonnér från konstnären Gustaf Adolf Christensen Fjaestad (1868-1948), varav 4 st 1941-1942 och 1 odaterat. 1 kuvert.

Bonniér, Olle

Johan Stricker: Brev till Martin Georg Wallenstråle

 • SE S-HS Acc1989/41
 • Arkiv
 • 1778--1791
12 brev 1778-1791, elstatkopior av original i Kalmars stadsbibliotek, till Martin Georg Wallenstråle från Johan Christoffer Stricker (1726-1792), bibliolog. 1 kuvert.

Wallenstråle, Martin Georg

De Geer, släkten: Div. brev av medlemmar av släkten de Geer under den gustavianska tiden

 • SE S-HS Acc1989/37
 • Arkiv
 • 1790-talet
Brev, eller delar av brev, i avskrift eller kopia: 1 brev 1794 från Jean Jacques de Geer af Finspång (1737-1809), fänrik och överkammarherre hos drottning Fredrica Dorothea Wilhelmina, till friherren och statsmannen Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813) samt 1 brev från de Geer 1799 till den danske konstnären och professorn Jens Juel (1745-1802). 1 brev 1794 från den danske målaren och arkitekten Nicolai Abildgaard (1743-1809) till Carl August Ehrensvärd (1745-1800), greve, konstnär och arkitekt. 3 odaterade brev från de Geers hustru Fredrika Aurora Taube de Geer (1753-1806), alla odaterade, till Gustav III, Reuterholm och okänd mottagare. 1 kopia ur Codex Lincopensis. 1 omslag.

Frykenstedt, Holger

Viktor Rydberg: Brev

 • SE S-HS Acc1989/3
 • Arkiv
1 brev daterat 1875 från Viktor Rydberg till historikern och politikern Hans Ludvig Forssell (1843-1901) samt 1 brev från Rydberg till bokförläggaren Joseph Seligmann (1836-1904), daterat 1877. 1 omslag.

Rydberg, Viktor

Gunilla Bielke: Egenhändigt undertecknad skrivelse

 • SE S-HS Acc1989/8
 • Arkiv
 • 1593
Av Gunilla Bielke (1568-1597) egenhändigt undertecknad anvisning till Thord Gunnarsson på utskänkt spannmål, daterad 1593. 1 omslag.

Bielke, Gunilla, drottning av Sverige

Manuskript 1960-2002

Dikter och sångtexter 1960-c:a 1969, 1989 & c:a 1995-2001
Övriga tal, avskedstal & bröllopstal 1980, 1986, 1988, 1996
Sakrala anföranden såsom predikningar och böner, 1973-2002 med luckor samt några odaterade

Manuskript 1995-2002

Daterade tal och anföranden 1995-2000 & 2002
Odaterade tal och anföranden 1995-2001
Daterade och odaterade manuskript till artiklar samt dylika texter 1995-2001

Manuskript 1991-1995

Daterade manuskript till dagspress 1991-1994
Odaterade manuskript till dagspress 1991-1995
Daterade manuskript till tidningen Broderskap 1991 & 1993
Daterade manuskript med oklart syfte samt övriga politiska texter 1991-1993
Odaterade manuskript med oklart syfte samt övriga politiska texter 1991-1995

Manuskript 1985-1991

Daterade manuskript till dagspress och annat media 1986-1991
Odaterade manuskript till dagspress 1985-1991
Daterade manuskript till tidningen Broderskap, Dagen och EFSbudbäraren 1986-1991
Daterade manuskript/texter med oklart syfte samt övriga politiska texter 1986-1991
Odaterade manuskript/texter med oklart syfte samt övriga politiska texter 1986-1991
Odaterade artikelmanus till tidningen Broderskap, Dagen och EFS-budbäraren

Manuskript 1971-1985

Daterade manuskript till dagspress 1974-1985
Odaterade manuskript till dagspress 1976-1985
Daterade artikelmanus till tidningen Broderskap, Dagen, EFSbudbäraren och dyl. 1974-1985
Daterade manuskript/texter med oklart syfte samt övriga politiska texter 1972-1985
Odaterade manuskript/texter med oklart syfte samt övriga politiska texter 1971-1985

Övrigt 1974-1991

Lista på styrelsen för Lycksele arbetarkommun år 1974
Minnesanteckningar från författarträff i Bommersvik 1981
Verksamhetsberättelse för Lycksele arbetarkommun 1981
Handlingsprogram för socialdemokraterna i Lycksele kommun inför valet 1982
Lista på kristna gruppens styrelse 1984
Dagboksanteckningar februari 1986
Minnesanteckningar vid uppvaktning i Storuman 1991
Inlandsbanefrågan efter 22 april 1991
Bordsplaceringen vid en middag på Ministère de Affaires Estrangères 16/1 1978
Gudrun Sandströms Luciatal 1978-12-13

Korrespondens, manus, fotografier mm

Korrespondens
Vykort från pappa Jon-Erik, odat (poststämplat Liverpool)
Brev från Baltzar Fröman 19/2-1924 (kopia)
Brev från V.L. Shevlin (Secretary´s Office, Henry Ford) 11/12-1928
Brev från Grafiska Byrån 28/4 1929
Brev från Gustaf Fröman 25/1-1929
Brev från Gustaf Fröman 24/2-1932
Brev från Karl Örngrim 11/8-1936
Brev från tidningen Såningsmannen 12/8-1936
Inbjudningskort till bröllop 10/10-1933
Jul- och påskkort 4 st

Manuskript
Vårglimt , odat
Barnkammarvisa, odat
Fjällfärden, publicerad i ”Nu så kommer julen” 1950
Möte med Dalarna, publicerad i ”Fornby-Kamraten nr 1 1955”
Texter av sonen Stig Örngrim publicerade i Fornby-Kamraten 1953-1954

Urklipp/Recensioner
Recensioner av ”Byavinter” m fl av Frithjof Örngrims böcker, 1935-1963
även brev av Sid Roland Persson i samband med recension 1935

Handlingar ang korrespondenskurser
Noréns Korrespondens-institut och Hermods, 1920-tal-1930-tal

Handlingar ang blockletning,
Handlingar Bolidens gruvaktiebolag samt kartor 1930-tal

Övrigt
Kronodebetsedel för år 1931. Fritjof och Karl Eriksson.
Anteckningsböcker, 4 st, bl.a. om ”Byavinter” m.m., 1935, odat
Fotografier, 6 st
Tidningsurklipp ang. sonen Stig Örngrims död vid järnvägsolycka 1958

Resultat 1 till 100 av 58954

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.