Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 57738 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

816 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Blandat fotografiskt material 1907-1917 (luckor, samt odaterat

Volymen omfattar:
- Kopia på artikel "Båtar och båtbyggnad i ryska lappmarken" av Gustaf Hallström, publicerad i Fataburen 1909 med 4 foton som förekom i artikeln
- 5 st oidentifierade foton monterade på fotoskiva troligen från 1907
- Blandade foton från Sverige, Runstenar o.dyl. 1908 samt odaterade
- Negativ porträttfoton med förteckning, odaterat

Samt också negativremsor och en glasplåt som hittats bland papperskopiorna och som ej skannats till den digitala samlingen
Omfattar
1909:116-123
1910:403
1913:108
1917:80
1917:94
1917:96-97
1917:99-101

Märta Dahlbergs receptsamling

Receptsamling - Urklipp och handskrivna recept inklistrade i receptbok (1950-tal-1980-tal) . Har tillhört Märta Dahlberg (daterad 1955).

Diverse handlingar

  • SE Q Handskrift 23
  • Arkiv
47 delarkiv med enstaka dokument av skiftande karaktär (brev, manuskript, kontrakt m.m.)
Digitiserat material

Övriga brev m.m.

Övriga brev m.m.:

ELGSTRÖM, Anna Lenah, gift Collijn (1884- 1968), författare, verksam inom freds- och kvinnorörelsen
Brev till Sigrid Fridman, 2 st.,1948-1956

KEY, Ellen Karolina Sofia (1849-1926), pedagog, författare och kvinnosaksideolog
Brev till Sigrid Fridman, 9 st.& bil.(fotografier), 1919-1925

OLSSON, Hagar (1893- 1978), finländsk författare, kritiker
Brev till Sigrid Fridman, 16 st.,1932-1941

BARKMAN, Ragnhild (1883- ), gymnastikdirektör
Brev till Klara Johanson, 31 st.,1925-1947

GYLDÉN, Elsa Emilie Pauline (1866-1948)
Brev till Klara Johanson, 1 st.,1938

VETTERLUND, Fredrik Mauritz (1865-1960), författare, litteraturforskare, litteraturkritiker
Brev till Klara Johanson, 1 st.,1935

JOHANSON, Klara Elisabeth,
Brev till Ragnhild Barkman, 2 st.,1932

Dessutom:
Pressklipp, samt 4 st. särtryck med essäer av Klara Johanson ur ”Ord och bild”

Sigrid Fridmans brevsamling

  • SE S-HS EpF12
  • Arkiv

Brev till och från Sigrid Fridman och Klara Johanson, m.m.:

:1-3 Brev TILL Sigrid Fridman från Klara Johanson, 244 st. & bilagor
:4-9 Brev FRÅN Sigrid Fridman till Klara Johanson, 484 st. & bilagor
:10 Övriga brev till Sigrid. Fridman och Klara Johanson, 63 st., samt diverse pressklipp, särtryck m.m.

Totalt 791 st. brev, samt bilagor

Fridman, Sigrid

Intervjuer med Sigrid Nygren

Intervjuer med Sigrid Nygren, huvudman för Västerbottens-teatern 1978

Intervjuer med Helmer Grundström (se volym B1:15) 1975-1981
Intervjuer med norrländska författare (se volym D3:2) 1981-1982

Egna noveller, andras manuskript

Egna noveller (opublicerade), uppslag till olika skrivprojekt 1965-1991
Andras manuskript: Ture Danielsson, Grundsjö – återblickar i tiden, Marjatta Balgård, diverse texter

Västerbottens län 350 år, Bilder från Irland

Västerbottens län 350 år, Utkast till utställning och texter till Västerbottens läns 350-års jubileum. Även kopior ur äldre tryck om Västerbotten och länets landshövdingar 1987-1988
Bilder från Irland, manuskript (utkast) till utställning med fotografier och lyrik, även utkast till andra dikter 1988-1989

Gruppteaterintervjuer, Norrländskt bokförlag?, Västerbotten skriver

Gruppteaterintervjuer, utskrifter av intervjuer med representanter för gruppteatrar inför artikel i författarförlagets Tidskrift, även korrespondens och klipp 1973
Norrländskt bokförlag? Rapport av Gunnar Balgård till Norrländska Författarsällskapets årsmöte 1975
Västerbotten skriver, Studiehandledning till skrivarkurs i radio manuskript, kontrakt, programupplägg, körscheman 1981-1982

Stadsbranden i Umeå 1888

Stadsbranden i Umeå 1888, Avtal och korrespondens med Grotteatern m.fl . i samband med teateruppsättning om branden i Umeå 1888. 1987-1988
Tidningsklipp kring teaterspelet om branden 1987-1988
Lågornas rov, synopsis och manuskript av Gunnar Balgård 1987-1988
Spelet om den stora branden, slutmanuskript av Frank Kelber 1988

Fågel Grön, manuskript och korrespondens

Fågel Grön, manuskript till Balgårds översättning av Carlo Gozzis teaterstycke L’Augellino Belverde
L’angellino Belverde m fl. teaterstycken av Carlo Gozzi (på italienska)
Korrespondens kring uppsättningen av Fågel Grön på Jönköpings länsteater 1988
Program och klipp kring teaterföreställningen Fågel Grön 1988

Diverse TV- och radiopjäser

Landet vi far till, manuskript till Radioteatern 1968
Norrland, manuskript till TV2-teatern 1970
Lars Larsson, manuskript till Västerbottenensemblen, även programtext och tryck om konstnären Lars Larsson i Åbyn 1974
Regnet i Cautín, manuskript till Västerbottensensemblen 1974
Avståndet till Holmen, manuskript till TV-film u å
Expansion, Tv-spel om samhället u å
Obestånd, tankar om en uppsökande teaterpjäs om svenskt 30-tal (och 70-tal). Korrespondens, klipp, kopior av tryck och arbetsnoteringar 1977-1978

Baggböle, forskningsmaterial

Forskningsmaterial kring Baggböle och sågverkshistorien i form av tidningsklipp, uppsatser och tryck. Även kopior och avskrifter ur arkiv.

Vårt goda namn och rykte (Baggböle)

Vårt goda namn och rykte (Baggböle), utkast till pjäs planerad att framföras på Baggböle herrgård sommaren 1977
Korrespondens och klipp kring teaterpjäserna Vårt goda namn och rykte samt Obestånd
Forskningsmaterial kring Baggböle och sågverkshistorien i form av kopior av arkivhandlingar och tryck (bl.a. om familjen Dickson)

Diverse Grundström

Handlingar kring föreningen Helmer Grundströms sällskap 1987‐2003 Korrespondens kring forskning och utgivning av boken om  Helmer Grundström  1992‐2006   Handlingar kring Helmer Grundströmutställning  2003   Helmer Grundströms levnadskronologi sammanställd av Gunnar Balgård   

Bandade intervjuer

Bandade intervjuer med Helmer Grundström gjorda av 
Gunnar Balgård 1970‐tal och Yngve Hedin 1981
Utskrifter av intervjuer med Helmer Grundström  

Kopior, ämnesordnade

Kopior – ämnesordnade (Adak, Vindeln, Östersund‐57,  Petsamo, Nykterhet, Valborg Pihlblad, Irland och London, Om  litteratur och författare, Typiska halvbra noveller och pjäser)
Resultat 1 till 100 av 57738

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.