Showing 1987 results

Archival description
Print preview View:

204 results with digital objects Show results with digital objects

Papyrus Graecus Holmiensis
Papyrus Graecus Holmiensis
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Karl XI:s syn
Karl XI:s syn
Avskriftssamling omfattande 64 dokument från 1592-1603
Avskriftssamling omfattande 64 dokument från 1592-1603
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Bellmansvisor
Bellmansvisor
"Le Vainqueur du Diable. Comédie populaire avec chant en cinq actes" de Th. Overskou
"Le Vainqueur du Diable. Comédie populaire avec chant en cinq actes" de Th. Overskou
Axel Lindström: Handskriftssamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Visbok
Visbok
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Medeltida riksrådsätter
Medeltida riksrådsätter
Läkebok
Läkebok
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Edvard Gyldenstolpe (1679-1709), Anteckningar från Konstantinopel 1702. Kopia av original i Gyldenstolpeska samlingen, vol. 12, Sjöholmsarkivet, Riksarkivet
Edvard Gyldenstolpe (1679-1709), Anteckningar från Konstantinopel 1702. Kopia av original i Gyldenstolpeska samlingen, vol. 12, Sjöholmsarkivet, Riksarkivet
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart...
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart, af Er. Dahlberg
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Glüsing, Johann Otto: Wissa stycker af Guds första tempel i Christo...
Glüsing, Johann Otto: Wissa stycker af Guds första tempel i Christo...
Historia suecana av Eric Benzelius i avskrift av [sannolikt] Reinhold Rüdker
Historia suecana av Eric Benzelius i avskrift av [sannolikt] Reinhold Rüdker
Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia
Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Samling af Bellmans Poesier
Samling af Bellmans Poesier
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Poetiska arbeten till år 1772
Poetiska arbeten till år 1772
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Johan Diedrich Wiebe: "Til hennes kongl. maijt wår allernådigsta drottning Lowisa Ulrica wid hennes maijts återkomst til kongl: residence-staden Stockholm, den 30 november 1772"
Johan Diedrich Wiebe: "Til hennes kongl. maijt wår allernådigsta drottning Lowisa Ulrica wid hennes maijts återkomst til kongl: residence-staden Stockholm, den 30 november 1772"
Collegium diæteticum: Samtida avskrift av Linnés dietetik
Collegium diæteticum: Samtida avskrift av Linnés dietetik
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död ...
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död 1779]
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 -  "Hemkommen ädla wän från Barbariets w...
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 - "Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda..."
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Carl Michael Bellman: Mantalsskrifningen
Carl Michael Bellman: Mantalsskrifningen
Rapport och förslag till ett decret öfver Religion af Robespierre. Samtida översättning.
Rapport och förslag till ett decret öfver Religion af Robespierre. Samtida översättning.
Carl Michael Bellman: Diverse skrifter
Carl Michael Bellman: Diverse skrifter
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor...
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor finner sig älskad och wälkommen
"Essay sur les Elzevirs" av J. F. Adry med följebrev
"Essay sur les Elzevirs" av J. F. Adry med följebrev
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Principes d'écriture à l'usage de la jeunesse, présentés à madmoiselle Caroline Burenstam par son très humble et tiès obéiss. serviteur Pierre Le Febre
Principes d'écriture à l'usage de la jeunesse, présentés à madmoiselle Caroline Burenstam par son très humble et tiès obéiss. serviteur Pierre Le Febre
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Handskrift: Om Reguliere Fortification
Handskrift: Om Reguliere Fortification
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Samling af Bellmans Poesier (Mintons ex.)
Samling af Bellmans Poesier (Mintons ex.)
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Fan-i. Manchurisk handskrift
Fan-i. Manchurisk handskrift
Salighetens Christeliga Lära för Nattvards Ungdomen
Salighetens Christeliga Lära för Nattvards Ungdomen
"Tienstemanna-ödet" Epigram fritt efter N.L. Sjöberg
"Tienstemanna-ödet" Epigram fritt efter N.L. Sjöberg
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avsk...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avskrift)
Fingerade kalendrar skrifna av Gabriel Anrep
Fingerade kalendrar skrifna av Gabriel Anrep
Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius
Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius
Kompendium i "Elementar fysik"
Kompendium i "Elementar fysik"
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Prosten Johan Kullmans predikningar
Prosten Johan Kullmans predikningar
Berättelse om revolutionen i Stockholm den 13 mars 1809
Berättelse om revolutionen i Stockholm den 13 mars 1809
Minnenas rosor och törner. Släktanteckningar, fars och mors minne samt kommande generationer med kärlek ägnade (kopia)
Minnenas rosor och törner. Släktanteckningar, fars och mors minne samt kommande generationer med kärlek ägnade (kopia)
Results 1 to 100 of 1987

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.