Visar 59428 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

856 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Karl Örngrims arkiv

 • SE Q Handskrift 94
 • Arkiv
 • 1922 - 2022
17 volymer med främst manuskript, korrespondens och tidningsurklipp.

Örngrim, Karl

Diverse personliga handlingar

Fakta kring Karl Örngrim sammanställd av dottern Greta Örngrim 2022
Arbetsintyg och intyg 1927–1949
Pass och Id-kort 1942–1974
Diverse kvitton 1933–1976
Korrespondenskurs i bokföring, Brevskolan 1950-tal
Medlemskort och medlemsförteckningar 1957–1982
Handlingar från semesterresor 1958–1964
Diverse personliga handlingar 1931–1945, odat
Begravningshandlingar och minnesord efter föräldrarna Jon-Erik och Hulda Eriksson 1944–1947
Handlingar efter hustrun Gunhild Örngrim. (Respass, begravningshandlingar, tidningsklipp m.m.) 1936–1947

Handlingar rörande Lars Norberg

Manuskript. Ett samtal om samernas rättigheter som urfolk
I deras hemlands Sápmi.
Manuskript. Havars krig. Det tysta och det osynliga.
Manuskript. Christian Dior och Koreakriget.
Manuskript. Flottare, kolare och tjärbrännare.
Manuskript, skådespel. Junka Kalle.
Notmanuskript. Jokkmokks skogar tillägnad Lars Norberg.
Brev till partiordförande Lar Ohly, Vänsterpartiet.
Brev till generaldirektör Stig Larsson, SJ.
Tidningsurklipp. Lars Norbergs engagemang som diplomat och
Författare.
Samlingar. Böcker och fotografier av Lars Norberg samt filmklipp
om Lars Norberg. 3 kvinnor 3 historier.
Begrav mitt hjärta Udtjaure.
Bury My Heart at Utdjaure.
Minnen och historier från Lappmarken.
Fotografier.
Film (USB). Lars Norbergs erfarenheter av den svenska kolonialismen.
Film av Tor Lennart Tuorda.

Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv

 • SE Q Handskrift 219
 • Arkiv
 • 1925 - 2021
Arkivet omfattar 2 volymer. Volym 219:1 I handlingar rörande Lars Norberg återfinner man manuskript, brev fotografier, böcker, ett filmklipp med Norberg (USB) och fotografier.
Volym 219:2 innehåller Karin Norbergs dagböcker och diktböcker.

Norberg, Lars

Brev/Diverse

8. Brev från agenturer, konsertarrangörer …
några kontrakt från 40 – 60-talen

9. Fler brev, kort, telegram, efter-konserter-tack….

10. Diverse material: (eventuella dubletter):

Christer Erikssons samling: Manuskript m.m.

 • SE S-HS Acc2020/61
 • Arkiv
 • 1980-2020
Samlingen innehåller i huvudsak Christer Erikssons manuskript.
Dessutom material relaterat till såväl fadern, konstnären Elis Eriksson, som poeten Lars Fredin

Eriksson, Christer

Michael Meschkes arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2020/74
 • Arkiv
 • 2020
Kompendium: "Donation Marionettmuseet och Donation Michael Meschke - Kunskapsförmedling från Michael Meschke Marionettmuseets skapare/dockmakare/regissör och Elisabeth Beijer Meschke, museets intendent/restauratör/curator" Stockholm 2020

Meschke, Michael

Övriga brev

Brev från Eidsvold-Mankell, Kari (f. 1936, död i Portugal), norsk barnmorska. (Gift med HM 1987-1997).
1 st. (vykort), 1987
(kom tillsammans med brevet från HM, 1987-08-29)

Brev till/från Leopard förlag, Stockholm, 2004-2020

Manuskript, anteckningar, m.m.

• ”Trynsnara”, manuskript, 1 volym (Omslag med Oscar Wilde)
• ”Trynsnara”, manuskript, 1 häfte
• ”Språket kommer efteråt”, manuskript, 1 pärm
• Anteckningar 1980-1984, 1 bunt + A6-block
• Brevbok maj 2017-sep. 2020, 1 häfte
• Utgifter 2005-2007, 3 häften
• Bokföring 1990-2004, 1 volym
• Inramade fotografier
• Målning försedd med anteckningen ”Kan vara en tidig målning av Tage Nordmalm från hans tid på Persby måleriskola”

Dessutom 1 ask med illustration i botten

Fotografier och tidningsklipp

Fotografier med anknytning till Island odat.
Studentfotografier (Polyfoton Ingegerd och väninnor) 1940
Familjefotografier m.m. (även digitala foton) 1924-1988, odat.
Tidningsklipp om Ingegerd Fries med fl. 1916-2020, odat

Tönu Puus arkiv

 • SE Q Handskrift Acc 2021/21
 • Arkiv
 • 1987 - 2020

Puu, Tönu

Sverker Sörlins arkiv

 • SE Q Handskrift 88
 • Arkiv
 • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Sörlin, Sverker

Efva Liljas samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2019/82
 • Arkiv
 • 2015-2019
Samlingen innehåller korrespondens, inbjudningar till konferenser, program, manuskript, nyhetsbrev och pressklipp m.m. i samband med uppdraget som chef för Dansehallerne i Köpenhamn och övrig verksamhet

Lilja, Efva

Annika Elmqvist, Pål Rydberg m.fl.: Underlag till flera böcker

 • SE S-HS Acc2022/36
 • Arkiv
 • 1970-1990-tal
Innehåller underlag till böcker i form av teckningar, skisser, arbetsmaterial, brev, recensioner m.m. Skrivna gemensamt eller individuellt av Annika Elmqvist, Pål Rydberg, Annmari Langemar och Gittan Jönsson
Böcker som ingår i samlingen:
Historieboken
Sprätten-böckerna
Sveriges historia
Tryckfrihetens historia
Farliga tankar
Sundsvall brinner

Elmqvist, Annika

Lars C. Stolts exlibrissamling

 • SE S-KoB Stolts exlibris
 • Arkiv
 • 1960-2019 (Arkivbildning)
Stolts samling innehåller främst erotiska exlibris, men även heraldiska. Samlingen är till stor del samlad och ordnad i 221 pärmar. Exlibris med erotiskt motiv har främst ordnats efter konstnär i två alfabetiska sviter, en för lite större exlibris och en för lite mindre. Det finns även några pärmar ordnade först på ursprungsland och sedan, inom pärmen, på konstnärer. Exlibris med heraldiskt motiv är ordnade efter ursprungsland. I samlingen ingår även 197 portföljer med originalexlibris samt i de flesta fall en kort presentation av t ex en konstnär, flera konstnärer från ett specifikt land eller en samling med exlibris från en utställning el.dyl.

Stolt, Lars C.

Manuskript och tryck

Manuskript m.m.:
• Manuskript, samt omslagsskisser till Christer Erikssons böcker (bland annat till ”Klösande börda”, 2003)
Tryck:
• Lyrikvännen, 1976 (nr 6)
• ” Rolf Jacobsen på atten språk”, broschyr, 1982
• Coops almanacka, 2014-2019

Richard Wahlgrens herpetologiska samling

 • SE S-KoB Herp
 • Arkiv
 • 1970-2019
Samlingen innehåller en liten del av allt det material Richard Wahlgren under sin livstid samlade på gällande herpetologi. Främst återfinns kolorerade och svartvita bilder ur böcker och tidskrifter från 1700-talet fram till 1900-talet med temat ormar, ödlor, sköldpaddor, ormtjusare etc. I samlingen finns även ett flertal s.k. ormspel samt ett antal särtryck, artiklar och urklipp ur tidskrifter och tidningar.

Wahlgren, Richard

Sara Lidman och Afrika

Diverse egna artikelmanuskript om Sara Lidman och Afrika (publicerade och opublicerade). 2010-tal
Diverse underlagsmaterial till artiklarna i form av kopior ur förlagsarkiv (Bonniers och George Brazieller, Inc) , fotografi, klipp, originalbrev till Sara Lidman, översättningar m.m. 1960-tal
Kopior av publicerade diverse engelska texter om Sara Lidman, 1970-tal

Manuskript och korrektur

• ”Helt utanför – texter från gränsen”, manuskript, olika versioner
• ”Vid orons gränser”, handskrivet och maskinskrivet manuskript med rättningar med blyerts resp. bläck
• Manuskript utan titel, handskrivet, maskinskrift med rättningar med blyerts, samt datorutskrift
• Korrektur: ”Utanför boxen” 2019. (Utg. 2020. Stockholm: Östlings Bokförlag Symposion)

Margareta Dellefors arkiv

 • SE S-HS L323
 • Arkiv
 • 1940-tal - ca 2019

Arkivet innehåller Margareta Dellefors handlingar, i synnerhet kring verksamheten på teater/operascenen Dalhalla i Rättvik, Dalarna. Korrespondens, sponsringsansökningar, program, ekonomiska redogörelser, ritningar, fotografier över anläggningen, samt handlingar och domar kring uppsägningen av Dellefors som konstnärlig ledare.

Pressklipp, tryck, biographica, etc.

Dellefors, Margareta

YouTube

 • SE S-HI VL18:1:1-4
 • Enhet
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Del avVal 2018

Filmer och metadata hämtat från YouTube

Tryckt Material (320 Statsvetenskap)

 • SE S-HI VL18:2
 • Delarkiv
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Del avVal 2018

Diverse vardagstryck och handskrifter som insamlats under valet 2018. (Affischer, informationsblad m.m.)

Twitter

 • SE S-HI VL18:1:1-1
 • Enhet
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Del avVal 2018

Rådata

Pass, betyg, intyg, meritförteckning, medlemsböcker mm

Pass, körkort, medlemsböcker, medlemskort, inskrivningsbok 1942, försäkringar 1923-1946,
betyg 1929-1967 arbetsintyg 1940-1968, meritförteckning 1968, dödsfallsintyg och släktutredning 2018 (Skatteverket), egna visitkort, privata handlingar (hemtjänst mm)

Erland Nygrens arkiv

 • SE Q Handskrift 220
 • Arkiv
 • 1940 - 2018
Arkivet omfattar i huvudsak ekonomiska handlingar och korrespondens.

Nygren, Erland

Svenska humanistiska förbundet. Tillägg

 • SE S-HS Acc2022/47
 • Arkiv
 • 2015 - 2018
Innehåller, protoll, årsberättelse, korrespondens och varia från åren 2015-2018
Sorterat under år

Svenska humanistiska förbundet

Staffan Beckmans samling Tillägg

 • SE S-HS Acc2018/13
 • Arkiv
 • 2016-2018
1. 4 dagböcker 2016-2018
2. Manuskript - "Minns du?" 2017

Beckman, Alice Staffan

Hedersdoktor, inbjudningar, gratulationer mm

Tempelriddarorden 1965-1995
Projektet Umeå kommuns historia 1950-2000, 2 st. CD
Hedersdoktor 1992
Torsten W Persson 80 år
Inbjudningar och gratulationer
Släktforskning
Ritning och arbetsbeskrivning Velobåten
Minnesstund Torsten W Persson 25 oktober 2018

Kristo Ivanovs arkiv

 • SE Q Handskrift 162
 • Arkiv
 • 1960 - 2018
Kristo Ivanov har till Umeå universitet överlämnat ett arkiv med publikationer och arbetsmaterial från sina år vid svenska universitet. Han har även donerat ett digitalt arkiv bestående av datafiler och dokument från sin verksamhet både inom akademien och privat. Hans webbpublicerade material i form av hemsidor och debattinlägg finns även sparat i arkivet som är fritt tillgängligt för forskning.

Ivanov, Kristo

Dan Jonssons bildsamling

 • SE S-KoB DanJ
 • Arkiv
 • 1955-2018
Dan Jonssons samling innehåller bla skisser, grafiska blad, affischer, reklam och tidningsurklipp

Jonsson, Dan

Torsten W. Perssons arkiv

 • SE Q Handskrift 16
 • Arkiv
 • 1923 - 2018
Arkivet omfattar personliga handlingar, almanackor, korrespondens, manuskript, småtryck, urklipp och fotografier.

Persson, Torsten W

Torgny Lindgrens arkiv

 • SE Q Handskrift 144
 • Arkiv
 • 1964 - 2017
Handlingarna består till största delen av manuskript och utkast till delar av Torgny Lindgrens litterära produktion. Arkivet rymmer även korrespondens och samlade tidningsklipp om Torgny Lindgren och recensioner av hans böcker.

Lindgren, Torgny

Ola Nybergs teckningssamling

 • SE S-KoB OlaNy
 • Arkiv
 • 1960-2017
Ola Nybergs teckningssamling innehåller teckningar och akvareller. Det är i första hand illustrationer till läromedel, böcker och tidskrifter.

Nyberg, Ola

Mats Hagners arkiv

 • SE Q Handskrift 159
 • Arkiv
 • 1996 - 2017
Arkivets omfång är ca 0.5 hyllmeter. De nio volymerna korrespondens omfattar tidsperioden 1996-2017. Korrespondensen rör bl.a. debatter kring ämnen som trakthyggesbruk respektive naturkulturmetoden, forskningsetik och tillgänglighet till forskningsmaterial.

Hagner, Mats

Diverse manuskript 1989-2016

A Model of Relational Algebra. 1989
Designing for Creativity – Towards a Theoretical Basis for the Design of Interactive Information Systems (även svensk version). 1989
On the Theory of Human Activity as a Basis for the Design of Interactive Information Systems. 1989?
Some Presuppositions for Computer Support for Interactive Problem Solving and Design (Preliminary draft). 1989?
Designing for Creativity –Some Epistemological Questions in Connection with Design of Interactive Information Systems (Preliminary draft). 1991
Introduktion till operativsystemet Unix. 1992
Policy och anskaffningsplan för datorutrustning 1994-1999 1994
Informationsteknik, kommunikation och social förändring. Kapitel 1 och 2. 1996
Kompendium i datakommunikation och datornät. 1997
Informationsteknik, kommunikation och social förändring 1998
Informatiks historia. Att etablera ett nytt akademiskt examensämne (originalmanus samt tryckt redigerad version). 2016-2017

Anita Salomonssons arkiv

 • SE Q Handskrift 200
 • Arkiv
 • 1948-2017
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Salomonsson, Anita

Personliga handlingar 1965-2016, odat

Anteckningsbok 1969
Diverse personligt; barnteckning, tidningsurklipp, självbiografiska anteckningar, Intyg för ArtDatabankens expertkommitté 2006 – 2010, Spridda år 1965 –2016
Adresslistor Odat

Biografier

Horatius: liv och tänkesätt 2006
Vreden och begäret: introduktion till Rumi 2016

Övriga personliga handlingar

Inskrivningskort Kristianstads Nation, Lunds universitet 1957-1962
Id-kort, Pass, Visitkort 1966-1982
Kassabok, adressbok 1965, odat
Diverse medlemskort 1975-2005
Vigselbevis (kopia) 1966, hyreskontrakt 1967, taxeringsbesvär 1982 1966-1982
Diverse utrustningslistor och lösa anteckningar 1970-tal -1990-tal
Utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” 1995
Barndomsminnen nedtecknade av Kenneth Nilsson odat.
Handlingar från skoljubileum 2007
Anfäderna till Anna och Nils Nilsson, Svinön Loshult. Släktforskning av Kenneth Nilsson (248 sid) 2014
Minnesord och handlingar från Kenneth Nilssons begravning 2016

Stig Lundbergs arkiv

 • SE Q Handskrift 206
 • Arkiv
 • 1940 - 2016
Arkivet består av 29 volymer där den största delen utgörs av yrkesrelaterad korrespondens (brev och e-post) mellan Stig och främst andra svenska och utländska entomologer men även ornitologer. Det finns även en projektserie med diverse material angående olika projekt som Stig varit delaktig i och några kortare manuskript och utkast till manuskript samt en del art- och förteckningslistor över framförallt skalbaggar.

Lundberg, Stig

Carl-Göran Ekerwalds arkiv

 • SE Q Handskrift 177
 • Arkiv
 • 1949 - 2016
Manuskript, brev, fotografier, klipp

Ekerwald, Carl-Göran

Osby kyrkobok 1647-1690

Osby kyrkobok
Korrespondens och arbetsmaterial kring transkription och utgivning av Osby Kyrkobok 1647-1690 1995-2016
Kopia av Osby Kyrkobok 1647-1690 (original i Landsarkivet Lund)

Förlagskorrespondens, utmärkelser, teater och film

Förlagskorrespondens och utmärkelser
Kontrakt, intyg om upplagor och royalty 1964-1995
Korrektur till diverse bokomslag 1994-2005, odat
Priser och utnämningar 1970-2011

Teater, film och övriga arrangemang
Programblad och affischer till svenska och utländska uppsättningar av teaterpjäser, operaföreställningar och filmer baserade på Torgny Lindgrens texter bl.a. Pölsan, Batseba, Ormens väg på hälleberget, Ljuset, Skräddar Molins berättelser m.fl. 1989-2016
Program och affischer till musikarrangemang, författarmöten, seminarier m.m. där Torgny Lindgren deltagit 1970-tal - 2009

Sven Lindqvists samling

 • SE S-HS L308
 • Arkiv
 • 1932-2016

Samlingen innehåller officiella och privata handlingar genererade i Sven Lindqvists verksamhet som författare, journalist och samhällsdebattör. Samlingen innehåller huvudsakligen handlingar kopplade till hans publicerade verk – i.e. manuskript, underlag, anteckningsböcker samt brev.
Andra vanligt förekommande handlingstyper är dagböcker, pressklipp och ekonomiska handlingar.

Pressklipp
Finns i serien för pressklipp samt i brevserien.

Ekonomiska handlingar
Samlingen innehåller även en stor del ekonomiska handlingar som bevarats per Svens önskemål.

Brev:
Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.
Flera brev är ställda till Cecilia Lindqvist eller Agneta Stark tillsammans med S.L.
Stor del brev från författar-/journalistkollegor.
Brev från Tomas Tranströmer har plockats ur brevsviten. (Enstaka brev kvar)
Diverse-serien till S.L. innehåller huvudsakligen arbetsrelaterade brev inkl. juridiska/ekonomiska brev
Brevserierna innehåller även bifogade klipp och utkast till texter

Lindqvist, Sven

Resultat 1 till 100 av 59428

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.