Visar 69 resultat

Arkivbeskrivning
Särskilda boksamlingar - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

Stockholms universitetsbibliotek-Ö

Stockholms universitetsbibliotek-Ö

A. Nees & Co., Buntpapierfabrik, Aschaffenburg

A. Nees & Co., Buntpapierfabrik, Aschaffenburg

Almqvist &Wiksells Almanack 1965, 1970-73

Almqvist &Wiksells Almanack 1965, 1970-73

Drakenberg, Eriksson, Falk, Forsberg, P.

Drakenberg, Eriksson, Falk, Forsberg, P.

Privattryck: Åberg

Privattryck: Åberg

Tillägg

Tillägg

Bernhard Anderssons bandsamling

Bernhard Anderssons bandsamling

Hedbergs bokbinderi

Hedbergs bokbinderi

Svenska raritetssamlingen

Svenska raritetssamlingen

Henrik Alms psalmbokssamling

Henrik Alms psalmbokssamling

Inkunabler

Inkunabler

Bruno Bassis samling av schacklitteratur

Bruno Bassis samling av schacklitteratur

Kungliga bibliotekets stämpelsamling

Kungliga bibliotekets stämpelsamling

Ernst Abramsons samling av Münchhausenutgåvor

Ernst Abramsons samling av Münchhausenutgåvor

Carolina Benedicks-Bruces samling av Japonica

Carolina Benedicks-Bruces samling av Japonica

Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare_Stäket

Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare_Stäket

A-Diverse "R"

A-Diverse "R"

Appel Pappersmanufaktur Hagalund

Appel Pappersmanufaktur Hagalund

Wärmlings egna marmorerade överdragspapper

Wärmlings egna marmorerade överdragspapper

Almqvist & Wiksells, Behrens, Billow

Almqvist & Wiksells, Behrens, Billow

Forsberg, K-E, Gothia, Gourdie, Hagdahl

Forsberg, K-E, Gothia, Gourdie, Hagdahl

Alfabetiskt efter tryckare

Alfabetiskt efter tryckare

Blandat

Blandat

Utan titel

Utan titel

Helgtryck

Helgtryck

Tryck före 1956

Tryck före 1956

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

Utländska raritetssamlingen

Utländska raritetssamlingen

Konstnärsböcker

Konstnärsböcker

Svenska praktsamlingen

Svenska praktsamlingen

1500-talstryck

1500-talstryck

Birgittasamlingen

Birgittasamlingen

Diverse "S"-H. M. Konungens

Diverse "S"-H. M. Konungens

Provböcker

Provböcker

Aktiengesellschaft für das Papierfach in Darmstadt

Aktiengesellschaft für das Papierfach in Darmstadt

Provpärmar

Provpärmar

Bergendahl (Buskqvist)

Bergendahl (Buskqvist)

Heine, Hellmark, Helms, Ingemarsson, Kumlien, H. Lidman, S. Lindberg, S. Nors...

Heine, Hellmark, Helms, Ingemarsson, Kumlien, H. Lidman, S. Lindberg, S. Norstedts, Nyström, Rundqvist

Skansen, Skolan för bokhantverk, Sv. reprodukt. AB, Svensson, O. Söderberg, L...

Skansen, Skolan för bokhantverk, Sv. reprodukt. AB, Svensson, O. Söderberg, L. Tempe, Thomson, F.A. Thulins antikvariat, Wingstedt, K. Zachrisson, B.

Utan titel

Utan titel

Utan titel

Utan titel

Stig Wärmlings provbokssamling

Stig Wärmlings provbokssamling

Frans G. Bengtssons samling av schacklitteratur

Frans G. Bengtssons samling av schacklitteratur

Anders Billows skisser till böcker med mera

Anders Billows skisser till böcker med mera

Blindskrift (braille)

Blindskrift (braille)

Bokband: fotografier med mera

Bokband: fotografier med mera

Bokbindarmaterial

Bokbindarmaterial

Björkmans tryckeriarkiv

Björkmans tryckeriarkiv

Registerkort

Registerkort

Holmberg-Stockholms städindustri

Holmberg-Stockholms städindustri

Albihn & Sandell

Albihn & Sandell

La Belgica S.A. Turnhout

La Belgica S.A. Turnhout

Almqvist &Wiksells Almanack 1901-64

Almqvist &Wiksells Almanack 1901-64

Berndahl, Blumenthal, Bofenix, Bokvännen, Bonniers

Berndahl, Blumenthal, Bofenix, Bokvännen, Bonniers

Privattryck: Nordqvist, Thule

Privattryck: Nordqvist, Thule

Utan titel

Utan titel

Helgtryck och julönskningar, förteckning

Helgtryck och julönskningar, förteckning

Artiklar ur grafiska tidskrifter

Artiklar ur grafiska tidskrifter

Tryck placerade i samlingen fr o m 1956 oavsett tryckår

Tryck placerade i samlingen fr o m 1956 oavsett tryckår

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

Henrik Alms bandsamling

Henrik Alms bandsamling

Tryckfrihet

Tryckfrihet

Isak Collijns samling av Birgittalitteratur

Isak Collijns samling av Birgittalitteratur

Bokillustrationer och skisser till Karl Asplunds böcker

Bokillustrationer och skisser till Karl Asplunds böcker

Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck

Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck

Anders Beckmans samling

Anders Beckmans samling

Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur

Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

Eva Bohms samling av svensk skönlitteratur

Eva Bohms samling av svensk skönlitteratur

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.