Arkiv 288 Ah 1 - J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

Identitet

Referenskod

SE S-SBS 288 Ah 1

Titel

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

Datum

  • 1719 - 1907 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

ca 200 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1822-1896)

Biografiska anmärkningar

Biblioteksman, född i Växjö, bibliotekarie vid Vetenskapsakademien

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva från Ahlstrands dödsbo 1896

Innehåll och struktur

Innehåll

omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, det vill säga Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Samlingen är numrerad. Signum: Litt. Eng. Robinsonad. + nr.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Litteratur: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936,monterat urklipp: Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl. bibl. Br.qv. 936.)
Hoffman, Margit, The J.A. Ahlstrand collection of Robinsonades at the Royal Library in Stockholm. Otium et negotium :
studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 16, s. 142-150.)
Cronqvist, Theodor, August Ahlstrand - en märklig bibliotekarie. (Bokvännen 1977, s. 86-90.)

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

2019-11-06

Språk

Skript

Källor

Översikt över särskilda samlingar och deras kataloger

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.