Arkiv 297 E 8 - Björkmans tryckeriarkiv

Identitet

Referenskod

SE S-SBS 297 E 8

Titel

Björkmans tryckeriarkiv

Datum

  • 1954-1970, 1982-1989 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1266 kapslar
89 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

Administrativ historik

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Arkivet överfördes 1990 till KB genom förmedling av Sten G. Lindberg

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare från 1950- till 1980-talet, trycksaker som enkla kölappar från myndigheter samsas med exklusiva konstkataloger
Årsvis ordnade handlingar rörande cirka 22 000 trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. Alfabetiskt kortregister över beställare i anslutning till samlingen

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Register sist i samlingen

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Publikationsanteckning

Lindberg, Hubert Johansson. Konstförvant och Hovboktryckare. En översikt av Sten G. Lindberg. (Biblis 1991)

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

2018-06-26
Reviderad av LS 2020-04-24

Språk

Skript

Källor

Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.