Showing 3248 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

11 results with digital objects Show results with digital objects

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Åbo Akademis bibliotek. Stencilserie nr 16--33, 39, 41--45

Åbo Akademis bibliotek. Stencilserie nr 16--33, 39, 41--45

Claëson, Signhild: Brev

Claëson, Signhild: Brev

Elgström, Ossian: 2 brev

Elgström, Ossian: 2 brev

Brev från Werner Aspenström till Hans Isaksson

Brev från Werner Aspenström till Hans Isaksson

Konung Carl XI:s syn

Konung Carl XI:s syn

Kerstin Strandbergs samling

Kerstin Strandbergs samling

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Verser av C. A. Ehrensvärd

Verser av C. A. Ehrensvärd

Adam Heymowskis papper

Adam Heymowskis papper

Jacques Outins arkiv, tillägg

Jacques Outins arkiv, tillägg

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...

Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...

Svenska sällskapet för antropologi och geografi

Svenska sällskapet för antropologi och geografi

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

Bjarne Beckman: Biografisk studie

Bjarne Beckman: Biografisk studie

Brev till Gärda Chambert

Brev till Gärda Chambert

August och Tekla Larsons papper

August och Tekla Larsons papper

Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer

Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer

Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedteck...

Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749

Diverse brev samt ett manuskript

Diverse brev samt ett manuskript

Hallberg: Visbok

Hallberg: Visbok

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen

Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen

Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling

Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling

Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref

Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref

Bertil och Rosa Lagers efterlämnade papper

Bertil och Rosa Lagers efterlämnade papper

August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)

August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)

Varia

Varia

Avazuorden

Avazuorden

Gustaf och Otto Nordenskjölds samling

Gustaf och Otto Nordenskjölds samling

Ahlströmska samlingen

Ahlströmska samlingen

August Strindberg: Mesopotamiska [En Blå bok]

August Strindberg: Mesopotamiska [En Blå bok]

Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon: Anderika discurser

Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon: Anderika discurser

Carl-Gustaf Berglin: Brev från Olof Kinberg m.m.

Carl-Gustaf Berglin: Brev från Olof Kinberg m.m.

Andersson, Dan: brev till Mauritz Måtte Schmidt

Andersson, Dan: brev till Mauritz Måtte Schmidt

Hjalmar Hjorths handlingar, tillägg

Hjalmar Hjorths handlingar, tillägg

Carl Fredric Dahlgrens opublicerade dikter

Carl Fredric Dahlgrens opublicerade dikter

Nils Herrmans papper

Nils Herrmans papper

August Strindberg: Isaacs julkväll

August Strindberg: Isaacs julkväll

August Strindberg: Gustaf III

August Strindberg: Gustaf III

Släktpapper rörande familjerna Isaacsson och Valter

Släktpapper rörande familjerna Isaacsson och Valter

Nils Sjöberg

Nils Sjöberg

Brita Edfelts efterlämnade papper

Brita Edfelts efterlämnade papper

August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföran...

August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen.

Louis de Geer: brev

Louis de Geer: brev

Rolf Sohlmans papper. Tillägg

Rolf Sohlmans papper. Tillägg

Tor Bjurströms samling

Tor Bjurströms samling

August Strindberg: Swedenborg i Paris

August Strindberg: Swedenborg i Paris

Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma

Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma

Fotografier ur Gröna Säcken

Fotografier ur Gröna Säcken

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Le Theatre de la Foire ou l´Opera Comique, inbunden bok

Le Theatre de la Foire ou l´Opera Comique, inbunden bok

Gustaf von Düben: dikter

Gustaf von Düben: dikter

Södergren, Nina: brev och dikter

Södergren, Nina: brev och dikter

PEN-klubben: Thomas von Vegesacks papper

PEN-klubben: Thomas von Vegesacks papper

August och Célie Brunius samling. Tillägg

August och Célie Brunius samling. Tillägg

Alfred Levertins efterlämnade papper

Alfred Levertins efterlämnade papper

August Strindberg: Samlade romaner och berättelser

August Strindberg: Samlade romaner och berättelser

Jacob Böhme: De triplica vita kominins

Jacob Böhme: De triplica vita kominins

Pjäsmanuskript av Eugene O'Neill och Allan Nordholm

Pjäsmanuskript av Eugene O'Neill och Allan Nordholm

Lindegren, Erik: Brev

Lindegren, Erik: Brev

Sjögren. Gunnar P. O.: 2 uppsatser om Rom

Sjögren. Gunnar P. O.: 2 uppsatser om Rom

Anne Charlotte Lefflers papper

Anne Charlotte Lefflers papper

August Strindberg: Svanehvit

August Strindberg: Svanehvit

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Sjögren, Gunnar P. O.: Lars Månsson i Tranemåla

Sjögren, Gunnar P. O.: Lars Månsson i Tranemåla

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

Erland Lagerlöf (1854-1913), Homerosöversättaren : Erland Lagerlöf samt hans ...

Erland Lagerlöf (1854-1913), Homerosöversättaren : Erland Lagerlöf samt hans hem och hans närmaste. Vad de gamla breven berättar och vad jag minns.

Olle Holmberg: "Den främmande passageraren"

Olle Holmberg: "Den främmande passageraren"

E. W. och Esther Olson

E. W. och Esther Olson

Ivar Andersons papper

Ivar Andersons papper

Solveig Landquist efterlämnade handlingar

Solveig Landquist efterlämnade handlingar

Roland Svenssons arkiv, tillägg

Roland Svenssons arkiv, tillägg

August Strindberg: Förspel till Drömspelet

August Strindberg: Förspel till Drömspelet

Brev från Clas Johan Livijn till okänd

Brev från Clas Johan Livijn till okänd

Carl Estlander: 1 brev till Carl Estlander från Paul Bataillard

Carl Estlander: 1 brev till Carl Estlander från Paul Bataillard

Karin Smirnoff: Brevväxling med Staffan Dahl

Karin Smirnoff: Brevväxling med Staffan Dahl

Carl David af Wirséns efterlämnade papper

Carl David af Wirséns efterlämnade papper

Mats Paulsons samling

Mats Paulsons samling

Hushållsbok 1856 - 1877

Hushållsbok 1856 - 1877

Axel H. Hägg: 1 brev

Axel H. Hägg: 1 brev

Brev från Agnar Mykle till Barbara Lucas

Brev från Agnar Mykle till Barbara Lucas

Ludvig Nordström: Första gången i Norge

Ludvig Nordström: Första gången i Norge

Henning Mankells arkiv

Henning Mankells arkiv

Brev till Anna Maria Öhnell

Brev till Anna Maria Öhnell

Axel Herman Hägg: brev till "Broder Hasselberg"

Axel Herman Hägg: brev till "Broder Hasselberg"

Mälaröarnas kommunikationer: en historik

Mälaröarnas kommunikationer: en historik

Nils Strindbergs samling

Nils Strindbergs samling

Brev från Signe och Ulf Boye

Brev från Signe och Ulf Boye

Manuskript av P.C. Jersild

Manuskript av P.C. Jersild

Stig Carlsons samling : Pressklipp m.m.

Stig Carlsons samling : Pressklipp m.m.

August Strindberg: Fransk Ethnographie

August Strindberg: Fransk Ethnographie

Laurentius Tammelins almanacka från 1720

Laurentius Tammelins almanacka från 1720

Morris Redman Spivack: Diverse manuskript, bl.a. om kubismen

Morris Redman Spivack: Diverse manuskript, bl.a. om kubismen

August Strindbergs breflåda från Genève

August Strindbergs breflåda från Genève

Roland Persson: anteckningar rörande egna litterära arbeten

Roland Persson: anteckningar rörande egna litterära arbeten

Carl Larsson: Inramning för titelblad till Strindbergs Svenska Folket

Carl Larsson: Inramning för titelblad till Strindbergs Svenska Folket

Adolph Törneros: Brevsamling

Adolph Törneros: Brevsamling
Results 1 to 100 of 3248

The National Library of Sweden
Contact us