Arkiv L70 - Funckska släktarkivet

Identitet

Referenskod

SE S-HS L70

Titel

Funckska släktarkivet

Datum

  • 1631--1968 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 3,15 hyllm.
* 72 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

* Arkivet var ursprungligen en deposition (nr 192).
* En mindre del av arkivet, huvudsakligen brev till Fredrik Alexander Funck, har tidigare överlämnats som gåva av annan släktmedlem (se L 45).

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

* Det Funckska släktarkivet från Bolltorp (Skönberga socken Östergötland) består framför allt av bergsrådet friherre Alexander Funcks (1716-1797), hans äldre sons bergsnotarien Gustaf Johan Funcks (1775-1852) och dennes sons kabinettskammarherren Fredrik Alexander Funcks (1816-1874) papper, samt handlingar rörande av dem innehavda egendomar: Tomtaholm (Drothems socken, Östergötland, köpt av Alexander Funck 1770), Bolltorp (köpt av Gustaf Johan Funck 1815) och Liljestad (Skönberga socken, Östergötland, köpt av Fredrik A. Funck 1875), med flera.
* I samlingen ingår även fragment av andra släktmedlemmars arkiv, i de flesta fall endast spridda handlingar. Av större betydelse är rester av landshövdingen friherre Gustaf Funcks (1670-1736) och assessorn i Bergskollegium Petter Cronströms (1651-1708) arkiv, samt en del papper röranden Gustaf Johan Funcks svärföräldrar, kaptenen Johan Daniel Ehrenborg (1744-1815) och dennes hustru Wilhelmina Douglas (1753-1839).

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Annat material rörande släkten Funck finns även i personarkivet L 45 samt i accession 1987/8, båda på Kungl. biblioteket, i Johan Funcks (1703-1773) arkiv på Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsenhet. Alexander Funcks dagböcker finns på Nordiska museets arkiv.

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:980975:1415088624

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-11-04
Reviderad av AKZ 2018-02-23

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.