Arkiv ACC1995/11 - Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC1995/11

Titel

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Datum

  • 1893--1917 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 0,3 hyllm.
* 3 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1870-1948)

Biografiska anmärkningar

Sprängämnestekniker och ämbetsman; son till tidningsmannen August Sohlman

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Tillägget består av brev och biographica härrörande från Ragnar Sohlman.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

* Annat material rörande Ragnar Sohlman kan finnas i Kungl. bibliotekets personarkiv L10a (Ragnar Sohlman), L10b (Rolf Sohlman), båda tidigare Acc1974/114, samt i accessionerna 1974/51 och 1976/28. Vidare material finns även på Riksarkivet.
* Ytterligare material kan finnas i andra delar av Handskriftssamlingen. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Anmärkningar

Anmärkning

Ragnar Sohlman är mest känd för sin insats som grundare av Nobelstiftelsen.

Anmärkning

Han var son till tidningsmannen August Sohlman. Vid tjugo års ålder avlade han civilingenjörsexamen i kemi och kemisk teknologi vid Kungliga tekniska högskolan. 1893 kom han i Paris i kontakt med Alfred Nobel och blev hans handsekreterare och tekniske assistent i San Remo. I Nobels testamente från 1895 nämns Sohlman tillsammans med Rudolf Liljeqvist som testamentsexekutorer.

Anmärkning

Efter Alfred Nobels död 1896 var Ragnar Sohlman i flera år sysselsatt med att verkställa Nobels avsikter. Åren 1936-1946 var han verkställande direktör vid Nobelstiftelsen. Han hade även uppdrag som generaldirektör vid Kommerskollegium (1935-1936) och satt under många år i Bofors styrelse samt i flera andra bolags styrelser. Sohlmans insatser på näringslivets område var betydande och han hedrades under årens lopp med ett flertal förtroendeuppdrag och offentliga utmärkelser.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:980735:1200314103

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-10-04

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.