Showing 5039 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

369 results with digital objects Show results with digital objects

Amelie Posses samling

 • SE S-HS Acc2002/32
 • Fonds
Samlingen innehåller en stor mängd brev, biographica, manuskript, ämnesordnade handlingar (bl.a. rörande Tisdagsklubben, Tjeckoslovakien, flyktingar m.m.), fotografier, pressklipp m.m. Det ingår även en hel del brev mellan andra personer i samlingen.

Untitled

Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne

 • SE S-HS Acc1995/31
 • Fonds
 • 1991-1994
Axel von Heijne: Bjelkesta och ätten von Heijne I-II, 2 häften; Axel von Heijne: Anlängder för överstelöjtnant Georg Leonhard von Heijen 1772-1851 och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen 1780-1840, 1 häfte

Untitled

Isak Collijns arkiv

 • SE S-HS Acc2012/43
 • Fonds
 • 1890 - 1948
Arkivet innehåller bland annat brev, telegram, anteckningsböcker, dagböcker, klippböcker och fotografier

Untitled

Vilhelm Scharps efterlämnade papper

 • SE S-HS L136
 • Fonds
 • 1917-1978
Samlingen består av 1276 brev till Vilhelm Scharp från 432 brevskrivare; 229 brevkopior från Vilhelm Scharp till 145 brevmottgare; manuskript; tidnings- och tidskriftsartiklar, utkast till föredrag och artiklar; anteckningar; arbetsmaterial; tyska och svenska pressklipp

Untitled

Åtskillige conceptpapper af Emanuel Swedenborg

 • SE S-HS ES.C.IV.1.14
 • Fonds
1. Inbundna anteckningar?
2. Bilaga: Fragment av juridisk handling från Joh. Georg Ridderbielke?
3. Bilaga: Utdrag ur register "Afledne Assessorens Herr Emanuel Swedenborgs Respective Arfwingar"

Untitled

Anita Salomonssons arkiv

 • SE Q Handskrift 200
 • Fonds
 • 1945-2021
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Untitled

Galleri Aronowitsch: Korrespondens

 • SE S-HS Acc2008/145
 • Fonds
Galleri Aronowitsch korrespondens för åren 1966 till 2004. Korrespondensen är ordnad alfabetiskt per år.

Untitled

A. L. Brems: Bericht über Polen

 • SE S-HS Acc1968/108
 • Fonds
Bericht über Polen. An die Zentralverwaltung der Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken.
[Duplikat. Fol.]

Kerstin Thorvalls samling

 • SE S-HS Acc2010/63
 • Fonds

Samlingen innehåller brev, manuskript, teckningar, pressklipp, fotografier, m.m.:

BREV: Acc 2010/63:1-26
• Acc 2010/63:1-22, Brev TILL Kerstin Thorvall
• Acc 2010/63:23-24, Brev FRÅN Kerstin Thorvall
• Acc 2010/63:25, Brev och minnen
• Acc 2010/63:26, Ur gamla brev och anteckningar

MANUSKRIPT: Acc 2010/63:27-61 & Acc 2010/63:67

KORREKTUR: Acc 2010/63:62-66

ANTECKNINGAR: Acc 2010/63:68-71

TECKNINGAR- OCH ILLUSTRATIONER m.m.: Acc 2010/63:72-95
• Acc 2010/63:85-87, Tidiga teckningar
• Acc 2010/63:88-90a, Teckningar och illustrationer
• Acc 2010/63:91-92, Skissblock
• Acc 2010/63:93-94, Klippdockor m.m.
• Acc 2010/63:95, Teckningar

ALMANACKOR: Acc 2010/63:96-97

BIOGRAPHICA: Acc 2010/63:98-101

PRESSKLIPP: Acc 2010/63:104-118

TRYCK: Acc 2010/63:119-132

FOTOGRAFIER: Acc 2010/63:133-136

FÖREMÅL: Acc 2010/63:137

Untitled

Adolf Fredrik Lindblads papper

 • SE S-HS L48
 • Fonds
 • 1781--1909
Samlingen innehåller brev till och från Adolf Fredrik Lindblad, brev till och från Sophie Lindblad samt brev mellan andra och olika manuskript.

Untitled

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2012/103
 • Fonds
 • 1901--1979

Tillägget innehåller brev, manuskript, anteckningar, biographica, pressklipp, samt material rörande Kerstin Thorvalls föräldrar och släktingar. Tyngdpunkten ligger på ungdomsåren, i synnerhet 1940-talet, men här finns även material från 50-, 60- och 70-talet.

Materialet rör främst perioden innan Thorvall hade etablerat sig som konstnär. Det omfattar handlingar från hennes uppväxt och skolgång i Sollefteå, Eskilstuna och Uppsala. Det speglar även tiden i Stockholm, dit hon flyttade efter studentexamen för att utbilda sig till modetecknare på Beckmans skola 1945-1947. Under 1940-talets senare hälft förde modetecknandet henne även till Vingåker och Paris. Dessa olika perioder har lämnat sina spår i brevens fysiska ordning (se rubriken -Arkivets struktur-). Breven till Kerstin Thorvall är till antalet ca 430 och kommer huvudsakligen från ungdomsvänner, familj och släktingar. Här finns bland annat brev från Thora Thorvall, Lars-Erik Falk och ett odaterat brev från Astrid Lindgren.

Tillägget innehåller material från fler arkivbildare än Kerstin Thorvall, bland annat brev och manuskript efter fadern Åke Thorvall (1889-1936) och brev till modern Thora Thorvall (1898-1980, född Christianson) och fastern Dagny Thorvall (1883-1933).

Untitled

Frida Åslunds arkiv

 • SE Q Handskrift 41
 • Fonds
 • 1910 - 1936
Arkivet består av manuskript, brev och fotografier
Digitiserat material

Untitled

Axel och Jeanie Lundegårds papper

 • SE S-HS L47
 • Fonds
 • ca 1880 - 1908
Samlingen innehåller huvudsakligen brev till Axel & Jeanie Lundgård: ca 2330 st

Untitled

Tor-Ivan Odulfs samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2024/36
 • Fonds
 • 1960-tal

Accessionen innehåller en pärm med fotografier från Kungsträdgården i Stockholm under 1960-talet. (Visande olika aspekter på folkliv). 63 blad, paginerade 1 - 116. Inne i pärmen finns en lista över ”kuverten”, där numren påförts olika sidor i albumet:

MOTIV
1. Promenaden
2. Montrarna
3. Dammarna
4. Tourist Center
5. ”7 sekel”
6. Hamngatssidan
7. Konstverken
8. Sandplanen (sep) (OBS! Fler blad med fotografier från kuvert 8 nederst i listan)
9. Lyktallén
10. Lantmäteribacken
11. Scen – framträdanden
12. Scen – publik
13. Öl-taverna
14. Jacobs kyrka
15. Molins fontän
16. Arsenalsgatan
17. Tetley [Tehuset?]
18. Karl XII
19. Strömkajen
• 8. Sofforna (sep)
• 8. Sandlådorna (sep)
• 8. Karl XIII m. fot (sep)
• 8. Blomsterlådorna (sep)

KATEGORIER:
• Helbild
• Halvbild
• Närbild
• Gående
• Stående
• Sittande
• Barn
• Ungdomar
• Äldre
• Djur
• Bilar
• Bussar, spårvagnar
• Öken
• Vatten
• Park
• Människor

DESSUTOM:
1 st. pressklipp ur DN 1999-07-06. Gunilla Eldh & Thomas Lerner:"Från toppen ner i helvetet", publicerat på avdelningen "Insidan". (Om "Adams bok" av Åsa Moberg och Adam Inczeèdy-Gombos).

Untitled

Informationsblad från 11. bataljonen i Kongo 1961

 • SE S-HS Acc2024/74
 • Fonds
Accessionen innehåller:
- 6 lösblad med nyhetssammanfattningar, uppsatta i mässen hos FN:s 11. bataljon i Kongo 1961 (rörande Dag Hammarskjölds död)
- 3 nummer av Krokodilposten
- 13 nummer av Kamelposten
- 1 färgbilaga från tidskrift (okänt vilken)

Bertil Malmberg: Bränder

 • SE S-HS Acc2005/68
 • Fonds
Accessionen innehåller diktsamlingen "Bränder" (1908) av Bertil Malmberg, med dedikation av Bertil Malmberg till Gustaf Molander.

Untitled

Bertil Malmbergs papper: Tillägg

 • SE S-HS Acc2008/127
 • Fonds
 • 1902 - 2008
Accessionen innehåller brev, manuskript (dikter, artiklar, uppsatser), föredrag, tryck, pressklipp, fotografier, föreningsmaterial, samt musikalier.

Untitled

Bertil Malmbergs papper : Tillägg

 • SE S-HS Acc1991/90
 • Fonds
 • 1900-talet

Innehåller brev (inklusive ett oidentifierat fotografiskt barnportätt), manuskript, div. handlingar rörande Åke och hans värld, 1 testamente (av Bertil Malmbergs föräldrar), pressklipp. - 1 kapsel, folio.

BREV
Brev till Bertil Malmberg, 8st 1931 -- 1959.

Brev från Bertil Malmberg till hustrun, 7 st.

Brev från Bengt Holmqvist till obekant adressat rörande urval av dikter av Bertil Malmberg 1989.

MANUSKRIPT
"Överstycke" m. fl. manuskript av Bertil Malmberg.

Manuskriptfragment (vers), av Bertil Malmberg, 5 blad.

"Askungen", filmmanuskript, samt "Säg mig, du doftande vind" (prosa) av Bertil Malmberg.

"Trollkarlen på San Michele : bilder ur doktor Axel Munthes liv". Filmmanuskript av B. Malmberg, kopia.

"Åke och hans värld". Filmmanuskript av Allan Edwall, fritt efter Bertil Malmberg. Maskinskrift 1983.

"Bertil Malmberg". Tryckmanuskript av Bengt Holmqvist.

Minnesord om Bertil Malmberg. Ett flertal manuskript i samband med ett radioprogram 1958 (?).

ÖVRIGT
Div. handlingar, inkl. brev, rörande "Åke och hans värld", dess utgivning och återgivning i olika former.

Biographica: Testamente efter Teodor och Hanna Malmberg (Bertil Malmbergs föräldrar). Avskrift.

Pressklipp (3 omslag)

Untitled

Släkten Malmberg-Calamnius: brev m. m.

 • SE S-HS Acc1996/78
 • Fonds
 • 1900-talet
Korrespondens efter olika släktmedlemmar, såsom Ernst Malmberg, Sigrid (f. Calamnius), Elof, Sonja och Folke Malmberg.
Därutöver några fotografier, akvareller och något porträtt

Untitled

Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg

 • SE S-HS Acc1996/13
 • Fonds
 • 1800-talet
* Släkthistoriska anteckningar om släkterna Malmberg och Calamnius.
Brev från bl. a. Erik Axel Karlfeldt (kopior), Birger Mörner (1), Albert Engström (1). Skolbetyg (Calamnius,1800-talet), skissbok (Ernst Malmberg), av barn handritade "tidningar" m.m., samt tidningar och pressklipp

Untitled

Eli Heckschers efterlämnade papper

 • SE S-HS L67
 • Fonds
 • ca 1880 - 1955

Samlingen innehåller brev, manuskript, dagboksanteckningar, utredningar, handlingar rörande resor, tryck m.m. Handlingarna efter fadern Isidor Heckscher innehåller brev.

BREVSAMLING, L67:1-86
L67:1-63 - Brev TILL Heckscher (75 enheter)
L67:64-85 - Brev FRÅN Eli Heckscher (34 enheter)
L67:86 - Brev från olika brevskrivare till diverse personer (1 enhet)

ALMANACKOR, L67:98-124
"Almanack för alla", almanackor med dagboksanteckningar

PRESSKLIPPSALBUM, L67:125 - 150

Untitled

Results 1 to 100 of 5039

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.