Visar 121 resultat

Arkivbeskrivning
Delarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev

1. Kopior av brev från Gösta Oswald 1946-19492. Brev med bilagor till Ranveig Brodd från oidentifierade avsändare, 1990-1994

Manuskript

1. Tillfällighetsdikt "Ode till Borg"2. Sagospel "Resan till Gonje"3. "Karlfeldtsrapsodin", diktfragment på papperslappar4. Pjäs "Liten man + liten fru"5. Dikt "Siljan lyser blank och sval" (Bellma...

Christoph Sulzbach

Delarkivet innehåller brev till Christoph Sulzbach, brev mellan andra personer, manuskript, samt diverse biographica.Därutöver dagboksanteckningar (25 spiralblock), fotografier (bl.a. familjefotografier, samt från uppsättningar av ett antal pjäser...

Sulzbach, Christoph

Pressklipp

1. Artiklar av Gösta Oswald 1947-1950, odat.2. Artiklar om Gösta Oswald, bl a recensioner, 1949-1995, odat.3. Recensioner av "Breven till Ranveig" beställda från Pressurklipp av Ranveig Brodd 19954. Pressklipp om annat, ibland indirekt k...

Diverse biographica och tryck

1. Pressklipp om "Barnet i enklykan" 1957-1958 samt brev om uppläsning i radio (oläslig signatur)2. Diverse biographica och tryck:Förteckning inför packning till skolan 19364 rekvireringsblanketter för glasögon 1932-1936Broschyr: "B...

Diverse

1. Handlingar angående Selma Lagerlöf: Kopierade brev, pressklipp, tryck, fotografier m m, 1930, 1940, odat.2. Handlingar angående Liberala partiet: Brev, anteckningar, pressklipp, tryck 1924-19283. Handlingar angående Kvinnorådet: Protokoll (kopi...

Digitalt material

Huvudsakligen textdokument i form av utkast till brev från Gunilla Hultgren och manus/utkast till verk

Digitalt material

Carl Gustaf Buréns handlingar rörande dagböckerna (Avskrifter, analys, innehållsbeskrivning, referenser m.m.) :1. "Acc2012_44_Bilaga 2 – Historietter m fl Del 2 Referenser CDB litteraturhänvisningar"2. "Acc2012_44_Burén_Bilaga 1 - H...

Burén, Carl Gustaf

Nils Linder

Innehåller brev, dagböcker, anteckningsböcker, almanackor, samt pressklipp

Linder, Nils

Tor Englunds arkiv

Handlingar rörande Nils Ferlin-sällskapet: korrespondens, diverse handlingar, Ferlinstipendiet m.m. 1962-1994, 2002, 2005. Internationella bokklubben 1962-1969. Handlingar rörande folkkampanjen mot kärnkraft, Järfälla lokalavdelning 1980-1988

Englund, Tor

Carl-Emil Englunds arkiv

Samlingen innehåller Carl-Emil Englunds brevsamling 1919-1927, 1959 och odaterade brev samt biographica 1923-1925 och ett protokoll 1921, bemärkta personers högtidsdagar 1946-1964 och Boklotteriets protokoll m.m. 1948-1950, 1952-1953 och 1955

Englund, Carl-Emil

Lars Gyllensten: Arbetsböcker, dagböcker m.m.

Arbetsböcker, dagböcker m.m.:Ask I: Arbetsböcker, dagböcker 1953-2004Ask II: [Arbetsanteckningar, dagböcker 1979-2004.]Ask III: [Arbetsanteckningar, dagböcker maj 1979- sept 2004.][Ask IV]: Heterogent innehåll, från 1938-1977, bl.a. tidiga skisser...

Lars Gyllensten: Skrifter och korrespondens

LÅDOR:Skrifter vari L.G. har medverkat, 1960 ca -1972Skrifter vari L.G. har medverkat + L:G:s avhandling ochandra vetenskapliga arbeten, 1972 - 1986Skrifter vari L.G. har medverkat, 1979 -1987Skrifter vari L.G. har medverkat, 1987 -1994Skrifter va...

Resultat 1till100av121

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.