Visar 58625 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

837 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Skisser, akvareller, bilder och kartor

Kapsel 1:
- Krokier, skisser, ritningar och akvareller
- Diverse skisser för ombyggnad av Säby corps de logis sannolikt omkring 1835
- Skissblock tillhöriga Adolf Herman Wrangel och Helmuth Wrangel
- Ritning över en torklada för tegel
- Fortifications ritningar af herr baron Ulric Wrangel 1782
- Gravyrer över landskap och byggnader, bland annat i Barcelona
- Lista över konstverk på Fånö m.m.
- Karta över Kungl. Södermanlands regementes kasernområde och övningsfält 1935
Kapsel 2:
Tryckta planscher och porträtt:
- Sveriges regenter (1874)
- Porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer (1841)
- Margaret. Ett minnesalbum utgivet till förmån för kronprinsessan Margaretas minnesfond (1920)
- Kvär-Maja. Målning af A. Zorn (1903)
- "Julrosor", dikt ur tidning med illustration

Biographica

Studentkamrater från Södra Latin 1921, 30-årsjubileum på Hasselbacken 1951 m.m.

Diverse manuskript

Sommarbarn 1966, sommarminnen musik: Lille bror Söderlundh, Carl Anton - På Tapeten, Sagan om Vasa, Lille Vigg, Vart vägen tar vägen musik Lille bror Söderlundh 1964, Droppen Dripp och droppen Drapp, Gökvisan. filmförslag till Edvard Persson Solvikingar 1947, radioföredrag Uppsala är bäst. Hans Wihlborg och Carl-Henrik Gillberg sjunger ur Gunnar Wennerbergs Gluntarna, Finnarnas missöde, utkast till Fantastiskt radiospel 1920-talet, Havet tog. Innehåller även Nack-Spegeln Jul 1918.

Barna Hedenhös

Synopsis 1955, ur Barna Hedenhös liv och leverne, scenisk bearbetning av Fritz Gustaf, musik; Lille Bror Söderlundh, Barna Hedenhös blir stockholmare för Stadsteatern 1963, line-up till en operaversion av Barna Hedenhös och filmatisering av Barna Hedenhös

Svenska humanistiska förbundet

 • SE S-HS Acc2022/15
 • Arkiv
Kapsel 1-8 innehåller ekonomiska handlingar för åren 2013-2019, 2021. Året 2020 har inte inkommit till KB
Kapsel 9 innehåller svar på en enkätundersökning gjord år 2006

Svenska humanistiska förbundet

Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”

 • SE S-HS Vf24
 • Arkiv
 • 1700-tal

”Bellmansvisor”, ingår i en svit på fyra handskrifter, Vf 24:1-4

Uppgift på katalogbladet:
"Handstilen troligen H.U. De Geers, gift Grefvinna Dohna. (Innehåller äfven några få poesier som icke äro af Bellman men förr tillskrefvos honom)"

Bellman, Carl Michael

Aspö skola

- Räkningar rörande Aspö skola, bland annat räkningar över "fribrödsbarnens" kost och logi, reparationsarbeten, inköp, lärarens lön
- Historik ang, skolväsendet i Aspö. (Till) H. Baron Herman Wrangel af kontraktsprosten Sohlberg Strengnäs (1897)

Teckningar/målningar

Teckningar och skisser.
Huvudsakligen blyerts på papper.
Bl.a. porträtt av hans far Lev Tolstoj , drottning Kristina och självporträtt på Lev i flera versioner.

Margareta Dellefors arkiv

 • SE S-HS L323
 • Arkiv
 • 1940-tal - ca 2019

Arkivet innehåller Margareta Dellefors handlingar, i synnerhet kring verksamheten på teater/operascenen Dalhalla i Rättvik, Dalarna. Korrespondens, sponsringsansökningar, program, ekonomiska redogörelser, ritningar, fotografier över anläggningen, samt handlingar och domar kring uppsägningen av Dellefors som konstnärlig ledare.

Pressklipp, tryck, biographica, etc.

Dellefors, Margareta

Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792

 • SE S-HS Vf28
 • Arkiv
 • 1791-1792
Borddivertissement. De lösa bladen är brev från Anna Sophie Hagman till Bellman 14/6 1791, med en anteckning av Bellman. På titelbladet en tuschritning föreställande Bellman sittandes på trappan till Heleneberg (Lilla skuggan) spelandes på sin mandolin. På frampärmen : Frun på Heleneberg

Bellman, Carl Michael

Trakteringen på Kräftriket

Processionsordningen beskriven i Bellmans brev till Elisabeth Westman 31/8 1793
Tuschlavering av Bellman, monterad på kartongen (Upphovsperson till målningen utgår från angivelse i materialet- se anmärkning i fältet Publikationsanteckningar för alternativ upphovsperson)
Resultat 1 till 100 av 58625

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.