Showing 63268 results

Archival description
Print preview View:

975 results with digital objects Show results with digital objects

Adrian Molins efterlämnade papper

  • SE S-HS L46
  • Fonds
  • 1902-1942
Arkivet innehåller Adrian Molins efterlämnade papper:
- Brev till AM: 2 428 brev och 16 telegram från 634 brevskrivare. Från AM: 103 brev till 67 adressater.Kopior)
- Manuskript (Adrian Molins uppsatser, tidningsartiklar, föredrag m.m.)
- Handlingar rörande svensk utrikespolitik
- Fotografier
- Pressklipp

Untitled

Manuskript: Finska respektive estniska frågan

24. FINSKA FRÅGAN
A: Castrén, J: PM ang. finska frågan [korr.] samt 1 brev, 1915
B: Erich, R: PM ang. ett påtänkt nordiskt förbunds organisation samt 1 brev. 1916
C: Hornborg, E: [Ryska maktens frammarsch i Finland]. 1915
D: Nordensvan, G. O: Denkschrift über die Loslösung Finnlands von russischer Hersschaft.
E: Sario, S: Stämningen och önskningarna i Finland (PM + 2 brev). 1916
F: Theslöf, G: PM aug. 1915, För en "mindre aktion" i Finland med Åland som utgångspunkt.
G: Lundberg, H: PM med anledning av Theslöfs d:o.
H: Wetterhoff, A: Über eine militärische Aktion in Finnland (PM).
I: PM n:r 1-2...planer, början af augusti 1915.
J: PM om stämningar i Finland under kriget 1915. (Sammanfattning af upplysningar lämnade på ett möte med aktivisterna...1915 af. prof. Erich och baron Bonsdorff)
K: [Finska frågan]

25. ESTNISKA FRÅGAN
A: An die Patrioten Schwedens.
B: Denkschrift des Baltischen Vertrauensrats... 1915
C: Entwurf eines politischen Programmes für den Fall eines Einmarsches der deutschen Armeen in das Land der Esthen.
D: Über die Underdrückung der Russen durch die Esthen.

Manuskript: Politiska frågor m.m.

16. POLITISKA FRÅGOR
A: Aktivismens historia 1914-1917.
B: Högerns stämning efter 1905 års val. Några reflexioner.
C: Det "moderata" partiet.
D: Läget i Sverige.
E: De ministeriella flyttningsbekymren.
F: Monarkiens kris.
G: Neutralitet och aktivitet i Sverige.
H: Sverige och världskriget.
I: PM ang. planerna på bildandet av svensk filial till danska importtrusten.
J: Aktionen mot Lucius

17. EGNAHEMSRÖRELSEN
A: Egnahemsrörelsen på Baltiska utställningen.
B: PM ang. statliga åtgärder i Sverige till främjande av egnahemsrörelsen.

18. EMIGRATIONEN
A: Germansk utvandring i världskrigets aspekt.
B: Svensk utvandring i världskrigets aspekt.
C: Den svenska utvandringsfrågan.
D: Det svenska arbetet och emigrationen.
E: Det svenska arbetets rätt.
F: Utvandringspolitiska uppgifter efter kriget.
G: Ölandsemigrationen och ölänningarna.
H: PM ang. emigrationen (1920-talet)

19. JORDFRÅGAN
A: Godsstyckningen.
B: Jord åt folket.
C: Jordjobberiet.
D: Jorden och folket.
E: Mot jordjobberiet.

20. ÖVRIGA MANUSKRIPT
A: Malmtullsfrågan inför riksdagen.
B: En replik till prof. Bertil Ohlin. 1933
C: Skogsbruk och trävarurörelse.
D: Sverige.
E: Under skummet. (Om Helmer Keys "De vitas världsproblem och Japan").
F: Vad jag sagt..., 1935
G: Vår värnpliktshär. Reflexioner och iakttagelser (För Göteborgs Aftonblad av Torgeir (=A. Molin).
H: Är vår beprisade folkbildning ett slagord eller en verklighet?
I: Svensén, Emil: Kommunikationsväsendets utveckling och nuvarande tillstånd.
J: Truedsson, Sven: Iakttagelser och kortfattad skildring av en 10-dagars resa i Tyskland. 1937

Manuskript: Diverse rörande svensk utrikespolitik 1915-1916 m.m.

22. DIVERSE RÖRANDE SVENSK UTRIKESPOLITIK 1915-1916
A: Hallendorff, Carl: Svenska intressen (Svenska dagbladet 20 maj 1915)
B: Några frågor till professor Hallendorff.
C: Hammarskjölds Programm.
D: Järte, O: PM rörande audiensen hos Konungen den 1 dec. 1915.
E: Marcus, Die Lage der schwedischen auswärtigen Politik.
F: Sveriges utrikespolitik. Diverse korr. m.m.
G: Krieg und Frieden mit Russland. [Rohrbachs Denkschrift till Douglas...]

23. BREV OCH HANDLINGAR RÖRANDE VARUTRANSITERING TILL RYSSLAND 1915
A-G: 11 brev till och från Adrian Molin [+ 1 koncept]
H: Kulsprutehistorien
I: PM. ang. exportförbud

Manuskript: Diverse tidiga manuskript

A: En gammal visa.
B: Geijers professur.
C: Martin Bircks ungdom. Berättelse af Hjalmar Söderberg.
D: Sol.
E: Spridda blad (Tankar och infall av L-d [= A. Molin], För Göteborgs Aftonblad).
F: Utile dulci.
G: Diverse fragment och koncept.

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

  • SE S-HS L27
  • Fonds
  • 1873-1933
Samlingen innehåller manuskript, almanackor, anteckningar, biographica, fotografier m.m. rörande Gustaf Cederström.

Untitled

Koncept: Allmän samling: P - Ö

Partiväsen
Perevolotnia
På utkiken
Quo vadis?
Den rena bädden
Resebrev
Rom förr och nu
Roma antiqua rediviva
Roma-brev
En (gammal) Romafarares funderingar
[Från Rom-resan. Klipp ur Aftonbladet [1929]. (Se även Till Rom)
Se upp, stockholmare
Skyfall [Om ordensväsen; se även Om ordnar]
Det sovande Stockholm
Stadsplanen
Striden om byxorna
[Sturemonumentets i Uppsala placering]
[Svenska arméns blivande fältuniform]
Den svenska herrgårdskulturen
Sällskapsliv i Stockholm på kung Carls tid
Tankar vid hemkomsten (jämför Hemkomsten)
Tendentiösa filmer
Till Rom (jämför Rom)
De tre stora
Trottoar-konst
Uppsala
Vi efter kriget
Våra bronzgubbars placering
Våra löjtnanter
Våra middagar
Våra portar
Våra tidningar
Vårt vatten - en brännande fråga
Ynkedom
Ådalens poesi
Ålandsrapporten
85 år
Ett önskemål. Bort med sammanbindningsbanan

Koncept: Allmän samling: A - O

Akta Stockholm
Betraktelser
Beväringshämtning
Bland zigenare och chouaner
En blick riktad hemåt
Brev till min far på hans sjuttiofemårsdag
Bruka förståndet
Consummatum est
Damoclessvärdet
Dödsdansen
Flaggans dag
Frescomålning
En fråga
Från skånska badorter
Funderingar vid Kogrundsrännan
Försvarsvänlig
En Gräsöjakt
Helgeandsholmsfrågan
Hemkomsten (jämför Tankar vid...)
Hemma
Huru jag blev knekt (Ett av de livdömda)
Ingen
Jordbruksfrågan
Jordbunden
Karl XII:s filmen
Karoliner loppet
Konstens irr- (krok-) vägar
Konståkningens förfall
Kvinnan i mitt liv (Två kvinnor)
Den kvinnliga värnplikten
Kvinnofrågan
Köpenhamn genom en stockholmares glasögon
Minnen från Trossnäs fält
Minneskapellet på Björkön
Den omoderna dansen
Nationalmonumentet
1905
Det nordiska samarbetet
Nordpolen
Den nya polisuniformen
Om hövlighet
Om komposition
Om monument
Om ordnar
Om oss
Om statens konstinköp
Om umgänge
Om uteliv, umgänge, brottning, idrott och herrmoder
Oraklet har talat

Koncept. Konstakademien, biografier m.m.

Konstakademien och konstundervisningen
Tal till eleverna vid avslutning i Konstakademien
Konstakademien (högskolan): reglementsförslag
Lilljevalchs konsthalls utställning av måleri från 1880- och 1890-talen
Konstutställning 1897
Internationella konstutställningen i München 1901
Konstutställningen i S:t Louis 1904
En återblick på den svenska konstutställningen i Paris (1929)

Fotografier m.m.

Fotografier m.m.
a. Gustaf Cederström
b. Gustaf Cederström på dödsbädden samt från begravningen, 1933
c. Gruppbilder
d. Carola Cederström
e. Diverse
f. Amatörfotografier från utländska resor, 1929?

Biographica

3. Strödda biographica
a. Tjänsteförteckningar, uppdrag m.m.
b. Akademier, sällskap o. dyl.
c. Födelsedagar
d. Begravningen 27/6-1933 (tal, verser m.m.)
e. Genealogi
f. Diverse papper

4. Minnesalbum från utställningen av några av Gustaf Cederströms tavlor å officersmässan [vid Kungl. Upplands regemente] i samband med Regemetets dag, söndagen den 1 juni 1947

5. Förteckningar över studier och arbeten. 3 st. sambundna maskinskrifter:
• Förteckning över Gustaf Cederströms skisser och studier. Upprättad 1924.
• Förteckning över mina arbeten, upptecknad ur minnet 1911-1916
• Förteckning över Gustaf Cederströms arbeten, gjord 1911-1916

6. Diverse förteckningar över tryckta arbeten, dispositionsutkast m.m.

Biographica och tryck

Kapseln innehåller:

10. Carl von Platen: Biographica

11. Stéphanie von Wedel: Biographica m.m.
a. Biographica
b. Räkningar m.m.
c. Beskrifning på några av mina taflor [bl.a. om ett Molière-porträtt]
d. Vitterhet

12. Tryck
a. Notifikationer
b. Bjudningskort
c. Placeringslistor
d. Matsedlar
e. Diverse tryck

Fotografier

Innehåller fotografi-porträtt m.m.
13 a. Stéphanie von Wedel. 30 st.
13 b. Carl von Wedel. 2 st.
13 c. Gruppbilder. 12 st.
13 d. Stora Sundby. Vykort
13 e. Diverse. 14 st.

Pressklippsalbum m.m.

Kapseln innehåller:

7. Album med pressklipp av biografiskt innehåll från 1880- till 1890-talen, ett par teckningar m.m.

8. Album med inklistrade monogram och vapen. [Tillhört:] Stéphanie Hamilton 9/9 1870

9. Indiscretionernas bok. Album för sjelfporträttering. Kristianstad, tryckt 1881. [Tillhört:] Stéphanie von Platen. Med 74 autografer från 1881-1930 av personer ur hennes umgänge.

BREV, övriga

Portföljen innehåller:

3. Brev (koncept) från Stéphanie von Wedel, 1875 - 1937 & odaterad

4. Brev till Carl von Platen, 1857 - 1894 & odaterad

5. Brev till Carl von Wedel, 1901- 1911 & odaterad

6. Diverse brev, 1869 - 1906 & odaterad

Anita Salomonssons arkiv

  • SE Q Handskrift 200
  • Fonds
  • 1945-2021
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Untitled

Manuskript till noveller och andra kortare texter

Manuskript till noveller och andra kortare texter. Samt ett romanmanus
Både publicerade och opublicerade

Sorterat kronologiskt (de odaterade sorterade alfabetiskt)
-Hon var inte som andra Hildur, 1989
-Porträtt av bror Ö, 1989
-Radion, 1993
-Lavoaren, 1993
-Då världen började sjunga, 1994
-Flöjtspelaren, trol. 1995
-Utan titel, 1995
-Det tysta vackra språket, 1995
-Om det tysta språket, 1995
-Smärtpunkten, 1998
-Mannen på myren, publicerat som Veckans bok 1998
-Den ovärderliga skiftnyckeln, 1999
-Dagmamman, 2000
-Men försanningen, 2002
-Det smärtsamma ljuset, 2003
-Armade cykel, 2005
-A Sara å jig, 2009 (inkl diskett)
-Flöjtspelaren, 2017
-Pandoras ask, 2017
-Tankar kring ett gulnat fotografi, 2017
-Den tålmodige pennstumpen/Sagan om den lilla pennstumpen 2018

Odaterade:
-Anisbröden
-Bläckfisken
-De första skolåren
-De svartklädda männen
-Den röda regnkappan
-En mugg hjortronlikör
-Fyndet
-Förväntan
-Källarmannen
-Lilla Lovisa
-Längta hem
-Nyårstankar
-Olyckan
-Rosenfinken
-Sodom och Gomorra. Anita Salomonsson berättar om livet i Hjoggböle västra
-Sommargyllingen
-Svart fågel (3 versioner)
-Tusenårsskiftet
-Vad sjöng det västerbottniska landskapet
-Var jag så ensam

Samt några manuskript utan rubriker

Övriga försändelser

Försändelser från företag och organisationer 1949-2008
Diverse inbjudningar 1956-2010, luckor
Gratulationskort på 70-årsdagen, 2005
Diverse julkort
Anteckningar från ett telefonsamtal, 2008
Övriga kort och hälsningar där avsändaren ej identifierats

MANUSKRIPT m.m.: Diverse oordnade lösa blad och anteckningsblock. Biographica. Manuskript av andra författare

Diverse oordnade lösa blad och anteckningsblock

Biographica

Manuskript av andra författare:
- Avskrift efter Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft"
- Uppsats av Carl R. af Ugglas, betitlad: "Hjärtats beredskapstjänst"
- Kazimiera Illakowicz (född 1892), "Childlike Verses, translated by the author"

MANUSKRIPT: Diverse manuskript m.m. Tidningskorrespondenser och tal vid skilda tillfällen

a: Frankrike-korrespondenser

b: London-korrespondenser. - Engelsmän och tyskar

c: Sovjet-korrespondenser

d: "Högskoletalet". Kuvert med pressklipp. Ofullständigt manus: När jag blev författare

e: Några ord om engelsmännen. Tal

f: Tal i svenska Pennklubben [1939]

g: Några ord om vänlighet. Tal vid studentafton i Lund, 1942

h: Högtidstal vid Uppsala studentkårs vårfest 15/5-1943

i: Radiodiskussion 30/11-1943

j: Anförande till svenskar i utlandet. Radiotal juldagen 1944

k: Fredsenquêten. Anförande 15/5-1945

l: Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 20/12-1946

m: Tal vid Nobelfesten 1948

n: Utkast till yttrande angående Pär Lagerkvists kandidatur till nobelpriset [1950?]

o: Tal vid Nobelfesten 1950

MANUSKRIPT: Diverse manuskript m.m. Utkast till romaner, uppsatser, korrektur, utdrag

a: Första maj-demonstrationen ur "Dagdrömmar"

b: Från redingot till kavajkostym (ofullständigt)

c: Moraliskt moratorium. Ofullständigt manus till roman (tidigare utkast till "Den gången")

d: Lekholm i verkligheten

e: Manus febr. 1953:
1. Opublicerad novell, Grammofontimmen;
2. Utkast till inlägg i diskussion i Dagens Nyheter om demokratien

f: Oidentifierade, ofullständiga manuskript

MANUSKRIPT: Dramatiska arbeten

a. Han träffas inte här (tryckt 1947).
Korrekturexemplar med ett fåtal rättelser, s. 1 - 205

b. Ung man gör visit (tryckt 1950).
2 st kollegieböcker med handskrivet manus i 2 versioner.
- Maskinskrivet manus med titeln: Ung man med portfölj, Komedi i tre akter, s. 1-119 (med många rättelser).
- Maskinskrivet manus med titeln: Ung man med portfölj, Komedi i tre akter, s. 1-132 (med rättelser).
- Maskinskrivet manus med titeln: Ung man med portfölj, Komedi i tre akter, ehuru titeln genom överstrykning och tillskrivning ändrats till: Hans portfölj, s. 1-134.
- Tillägg till: Ung man gör visit. Flera versioner och exemplar, s. 1-8, respektive 1-9, motsvarande de sista sidorna i den tryckta boken

Böcker utgivna av Anita Salomonsson

Följande titlar utgivna av Anita Salomonsson finns i arkivet
- Änglabilder, 1994
- Genom tidens handflata, 1995
- Vackrast var ändå mamma, 1996
- Det gudomliga barnet, 1998
- Mannen på myren, 1998
- I själen förskräckt, 2000
- Osalig längtan, 2000
- Vattenbärerskan, 2007
- Lika som kärlek, 2010
- I enslighet framfödt, 2013
- Oloflig beblandelse, 2015

Övrigt arbetsmaterial

Övrigt arbetsmaterial
-Handlingar inkl pressklipp, texter o.dyl angående Röda villan 2000-2003
-Kortare texter troligen skrivna av andra än Anita Salomonsson ca 1983-1984
-Anteckningar, 1988 & odat
-Nedteckning om barndomens språk, odat
-4 tidskrifter och en broschyr

Arbetshandlingar till romaner

Arbetshandlingar till romaner, inkl. manusutkast, dispositioner, anteckningar, underlag o.dyl.)
-Genom tidens handflata
-I själen förskräckt
-Armade cykel
-I enslighet framfödt
-Ängeln i posthuset
-Huldas hus (?)
Results 1 to 100 of 63268

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.