Visar 57154 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

799 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Liggare: Societémedlemmarnes namnteckningar

 • SE S-HS Acc2021/67
 • Enhet
 • 1890-1922
Inbunden liggare med årsvisa namnlistor.
-1890-1986 består av namnlistor skrivna av en person (eller ett fåtal personer)
-1896-1922 består av namnlistor där respektive person på listan verkar ha skrivit in sig själv.
"Namn", "Bostadslägenhet" och "Antal personer" framgår.
Dessa utgörs huvudsakligen av namnkunniga personer från 1890-1920-talet. (Bl.a.: August Strindberg)
Samma namn återkommer flera gånger i volymen.
Liggarens ursprung framgår inte.

Mats Paulsons samling

 • SE S-HS Acc2016/26
 • Arkiv
 • 1938--2016

Samlingen innehåller officiella och privata handlingar genererade i Mats Paulsons verksamhet som sångare, poet, målare, författare och visdiktare.

Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.

Korrespondens/Brev mellan andra

Korrespondens mellan Mats Paulson och andra: A-Ö,
Sorterade på förnamn 1973 - 1978,
Brev mellan andra: A-Ö 1966-1986,
Sorterade på förnamn 1963-1971,
Okända brevskrivare 1967-1985

Diverse

Att fånga en pil (diktsamling),
Dikter (första diktsamlingen) 1956-1957,
Jesus kom aldrig till Branäs (bok) (Även anteckningar och underlag),
Musiken genom tiderna (föreställning)(Även anteckningar och underlag)

Diverse

Korrektur/utkast/underlag/anteckningar:
Det tillfälliga (Visbok),
Även uppslag till visor från 1950-talet samt dikter från Mats Paulsons tid i Frankrike 1959,
Oidentifierad bok

Diverse

Korrektur/utkast/underlag/anteckningar:
Visa vid vindens ängar (fransk översättning),
Att fånga en pil (diktsamling),
Äventyr i akvarietceller Familjen Guppi(bok),
Det går en vind (Vis-, dikt- och målningsbok),
Sånger 2 (Visbok),
Sånger 3 (Visbok),
Engelsk översättning av visan Visa vid vindens ängar (Vishäfte),
Diverse publicerade texter,
Diverse framträdandemanus,
Religiösa sånger och dikter skickade till Mats Paulson från hans mor Ester Johansson

Diverse

Diverse 1959-2005,
Handlingar rörande Mats Paulsons 50-års firande 1988

Planering av program för tv, radio samt liveframträdanden

Gyllne morgon 1976,
Go morron 1978,
Musik att skriva till u.å (Förslag till programidé),
Hur en skiva kommer till u.å (Förslag till programidé),
Barnprogram, på barndaghem u.å. (Förslag till programidé),
Musik för religioner, radioprogram u.å.,
Vill ni följa med på zoo?,
radioprogram u.å.,
Diverse (bl.a. Östgötaspel, Joe Hill, Arbete, tro, hopp och kärlek, rikskonserter, stäm upp och klinga) 1976-1996

Planering av program för tv, radio samt liveframträdanden

Folkparksprogram 1967 (Förslag till programidé),
Promotion av Sörgården-LP release 1967,
Joe Hill LP-release,
framträdanden 1968,
Barnprogram på Kolmården djurpark 1969,
"Yrkesvisor" TV-program 1969,
Skolkonsertsturné 1969,
Tivolivat 1969,
Utan strumpor och skor+ förslag till trafikvisor 1971,
Barfota (Förslag till programidé) 1971,
Det ska vi fira,
radioprogram 1971,
Skolkonsertsturné 1971

Diverse tryck

Vykort med motiv på Mats målningar (2 delar),
Diverse u.å,
Diverse 1966-1986

Tryck ej rörande Mats Paulson:
Diverse u.å.,
Diverse 1938-1983

LP-, EP- och CD-skivor

LP-skivor: Mats Paulsons musik, Mats Paulson medverkar
EP-skivor: Mats Paulsons musik, andra artisters tolkningar av Mats Paulsons musik, andra artister där Mats Paulson medverkar som kompositör
CD-skivor: Mats Paulsons musik, Mats Paulson medverkar, artisters tolkningar av Mats Paulsons musik

Öyvind Fahlströms papper

 • SE S-HS L181
 • Arkiv
Arkivet innehåller brev till och från Öyvind Fahlström, manuskript och biographica. En stor del utgörs av skrivböcker, teckningar och andra handlingar från hans barn- och ungdomstid. Ett tiotal volymer utgörs av böcker, tidskrifter och kataloger. Består av Acc1994/122.

Brecht, B.: 7 Studien

3 blad dupl. (i två ex.), samt en notis: ”Die STUDIEN sind dem Band GESAMMELTE GEDICHTE entnommen. Nach der Einnahme Prags durch Hitler wurde der schon fertiggestellte Satz vernichtet-”, (Acc. 1963/52)

• :2:1 Sonett über Die Gedichte des Dante auf die Beatrice
• :2:2 Sonett über Shakespeares Stück "Hamlet"
• :2:3 Sonett über Kants Definition der Ehe in der Metaphysik der Sitten
• :2:4 Sonett über Schillers Gedicht "Die Glocke"
• :2:5 Sonett über Schillers Gedicht "Die Bürgschaft"
• :2:6 Sonett über Goethes Gedicht "Der Gott und die Bajadere"
• :2:7 Sonett über Kleists Stück "Der Prinz von Homburg"

Fotografier

Fotografier bland annat från uppsättningar av Brechtpjäser: "Die Dreigroschenoper", "Die Gewehre der Frau Carrar".
Dessutom porträtt av Brecht och andra, samt affischer från Brechts teater "Berliner Ensemble" am Schiffbauerdamm.
(69 pos., 42 neg.).

1. Porträtt av Bertolt Brecht och andra personer, 7 st. fotografier (pos.)
2. Fotografier från pjäsuppsättningar, rollfotografier etc. (pos.)
3. Fotografier av affischer, teaterprogram etc. (pos.)
4. Porträtt av Bertolt Brecht, hustrun Helene Weigel och andra personer (neg.)
5. Fotografier från pjäsuppsättningar, rollfotografier etc. (neg.)
6. Fotografier av affischer, teaterprogram etc. (neg.)

Brecht, B.: Mutter Courage und ihre Kinder

Manuskript:
- Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem dreissigjährigen Krieg.
44 sidor duplic. (i två ex.) Det ena inb. och med egenh. dedikation från B. Brecht till Naima Wifstrand.

- Mor Courage och hennes barn. Krönika från 30-åriga kriget.
Övers. av Etty Santesson. 88 sidor. Genomslagskopia.

Brev till H.P. Matthis m.fl.

Brev:

- Berlau, Ruth till Matthis, H.P., 7 st., 1939 & odat. (Ett av breven med en blyertsskriven hälsning från Brecht)
- Brecht, B. till Matthis, H.P., 7 st., 1940 & odat.
- Santesson, Ninnan till Matthis, H.P., 1 st., odat. (xeroxkopia)
- Steffin, Grethe till Santesson, Ninnan, 9 st., 1940 & odat.
- Weigel, Helene till Santesson, Ninnan, 1 st., 1940 & odat. (Med hälsning från Brecht)

Brecht, B.: Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung

- Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung. (Notizen zu einer Plastik der Nina Santesson).
4 sidor maskinskr. Fotostatkopior

- Betraktande av Konst och Konsten att Betrakta. (Anteckningar till en skulptur av Ninnan Santesson). Övers. av Etty Santesson.
4 sidor maskinskr.

Bertolt Brechts papper

 • SE S-HS L77
 • Arkiv
Manuskript, brev, pressklipp, fotografier, kopior av handlingar m.m. rörande Bertolt Brecht, hans familj och andra

Lisa Welanders arkiv

 • SE Q Handskrift 60
 • Arkiv
 • ca 1950-1975

Professor Welanders arkiv innehåller till största delen hennes forskningsmaterial i form av primärmaterial och bearbetningar.
Däri ingår det mycket omfattande primärmaterial som ligger till grund för hennes avhandling där hon beskriver en ny sjukdom, en distinkt klinisk entitet, en hereditär sjukdom med dominant ärftlighetsgång bestående av sent uppträdande distala atrofier och pareser, framförallt i små handmusklerna. Bland övrigt omfattande primärmaterial kan nämnas den systematiska registrering som gjorts av det polikliniska klientelet vid Sahlgrenska sjukhuset på vars bas hon gjort statistiska bearbetningar av organisatoriskt intresse samt det material som ligger till grund för hennes undersökning avseende neurologiskt invalidiserade i Västerbotten.

Förutom forskningsmaterial finns i arkivet även svensk och utländsk korrespondens samt manuskript.

Brev till Johannes Elmblad, P-T

Avsändare:
Scholz, Richard
Schulz-Curtius, Alfred
Sjögren, Emil
Stenhammar, Wilhelm
Stockhausen, Julius
Strauss, Jack
Tappert, Wilhelm
Torén, ? A.
Törner,
Paudler, Heinrich
Peterson-Berger, Wilhelm
Rappe, D.
Rehbadz ?, Fr.
von Reichenberg, F.
Reichmann, Theodor
Riego, Amalia
Röntgen, Julius
Schiebel, Carl
Schjederup, Gerhard

Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc1987/20
 • Arkiv
Sigrid och Johannes Elmblads efterlämnade papper innehåller bl.a brev, biographica, teckningar, fotografier och pressklipp. Material även rörande äldre medlemmar av släkten Elmblad

Brev till Johannes Elmblad, J-N

Avsändare:
Lejdström, Carl
Lind-Goldschmidt, Jenny
Lindgren, ?
Lizzt, Frans
Levi, Hermann
Litolff, Theodor
Ludwig, Georg
Lundqvist, Carl Fredrik
Mahler, Gustav (samt renskrift av brevet)
Merlatti
Muck, Karl
Nilsson -?, Christina
Nilsson, Victor
Nyblom, Sven
Nygren, Helmer
Janson Svea
Johansen, Charles K.
Johnke, Edm.
Josephson, Ludwig
Järnefält, Armas
Kniese, Julius
Kniese, Olga
Koch, M
Kranich, Friedrich
Kürschner, Joseph
Lautenschläge, L
Lehmann, L

Brev till Johannes Elmblad, A-H

Avsändare:
d'Albert, Eugen
Audrén, Vicke
Aulin, Tor
Bartholin, Marie
Beidler
Blumenthal, Oscar
Bulthaupt, Heinrich
Börjeson, f. Bartholin
Cahier, Charles
Crelinger, Ludwig
Cronqvist, A. Werner
Davidsson, I. A.
Draeske?, Felix
Ehrl, Felix
Elling, Catherinus
Forsell, John
Fredriksson, Gustaf
Friedrichs, Fritz
Gilck, Karl
von Gross, Adolf
Gross, Ferd
Guuz, G
Hallén, Andreas
Hallin, Ingeborg B
Hedenblad, ?
Henneberg, Rickard
Huss, Frans Joh

Övrigt

Diverse tryckta skrifter
Innehåll bl a: Föreningen Handarbetets vänners årsberättelse för år 1880.
Brudgåfvan till kronprinsessan Victoria från medlemmar av föreningen
"Handarbetets vänner", ur Tidskrift för hemmet, Stockholm 1881.
Gamla Stockholm, Stockholm 1897 ( Axel Lindahls fotografiaffär)
Pilgrimsharpan, andeliga sånger samlade av B Wadström, Stockholm 1865.
Davids psaltare , Stockholm 1872.
Utdrag ur svenska kyrkohandboken att begagna vid sådana presterliga förrättningar som icke ovillkorligen skola ske i kyrka, Västerås 1874.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, 1-2,1940.

Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”

 • SE S-HS Vf24
 • Arkiv
 • 1700-tal

”Bellmansvisor”, ingår i en svit på fyra handskrifter, Vf 24:1-4

Uppgift på katalogbladet:
"Handstilen troligen H.U. De Geers, gift Grefvinna Dohna. (Innehåller äfven några få poesier som icke äro af Bellman men förr tillskrefvos honom)"

Brev till Elof Tegnér och Esaias Tegnér d.y.

 • SE S-HS Acc2021/46
 • Arkiv
 • 1838 - 1919
Innehåller 6 brev:
- 4 brev till Elof Tegnér från släktingar, 1838-1892
- 1 brev till Esaias Tegnér från Carl Milles, 4 april 1919
- 1 brev tillEsaias Tegnér från Verner von Heidenstam, 7 april 1919
Resultat 1 till 100 av 57154

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.