Showing 63122 results

Archival description
Print preview View:

966 results with digital objects Show results with digital objects

Birgitta Bjurströms arkiv

  • SE Q Handskrift 221
  • Fonds
  • 1964-2018
Arkivet omfattar framför allt skisser, föredragsmanus, fotografier, tidningsurklipp, VHS-kassetter från Nyårsrevyer och några föremål.

Untitled

Anna Bjurstöms arkiv

  • SE Q Handskrift 35
  • Fonds
  • 1893-1937
Tre album med fotografier, vykort och andra högtidskort.

Untitled

Kursmaterial

Kursmaterial Umeå universitet 1991
-Old english for C Level
-Middle English for C-level

Mapp "Young Shakespear" odat

Biographica- C F Lundström

Biografiska uppgifter, skrivbok - saga av C F Lundström 1832, diverse kort, medlemskap och kvitton rörande föreningar 1873-1916, handlingar rörande gåvor och bidrag 1875-1913, testamente och kontrakt m.m. 1877-1913, handlingar rörande gravplats 1874-1917, kondoleanser vid C F Lundströms död 1917, ritningar till C F Lundströms gravvård 1919, handlingar rörande begravningar 1897, handlingar rörande duplicering av C F Lundströms "Minnen" 1962-1963.

Handlingar rörande C F Lundström

Brev och tryck rörande brännvinsbolaget 1850-1890, anförande vid Carlsviks AB:s bolagsstämma 1870, anteckningar från direktionssammanträden vid Carlsviks AB 1863-1872, handlingar rörande Kungsholms AB 1872.1876, bilder av Carlsvik, Stockholm och Strand, Jönköping; litografi av B: Fleurys egendom i Frankrike, gåvobrev med tillhörande handlingar 1895-1919, förteckning över värdepapper 1908-1916, specifikation över räntor och aktieutdelning 1913-1917, handlingar rörande F W Malbergs affärer m.m 1887-1914, handlingar rörande Finne von Melsted 1912-1913

Handlingar rörande C F Lundström

Handlingar rörande bouppteckningar 1864-1873, handlingar rörande bouppteckning efter Sophie Lundström 1897, handlingar rörande testamente och bouppteckning efter C F Lundström 1899-1921, handlingar rörande bouppteckning efter C F Lundström 1916-1918, kassabok och verifikationer för C F Lundströms sterbhus 1917

Tryck

Av C F Lundström 1871-1902, rörande Jönköping och tändsticksfabriken m. m 1889-1950, Jönköpings tidning 1809-1810

Föremål

En träask med 4 sigillstämplar, 1 exlibriskliché, 1 namnkliché och 1 blindstämpel. Ett plåtskrin med elfenbensetui med käpp och krycka (lysningspresent till Maria Elisabeth Anger gift Curman 1800), vigselring som tillhört Maria Carolina Strömberg (Carl Curmans mor), annotationsbok med innehåll tillverkad av Augusta Hollman (minnesgåva till Carl Curman 1853), etui med läkarutensilier, plånbok av läder, plånbok av rött läder, plånboksklämma?, sämskskinnspåse med kameraobjektiv, Carl Curmans palett.

Fotografier från Floragatan 3

Exteriör och interiör med och utan personer, interiör-friser, blommor vid Carl Curmans 60-årsdag, reproduktioner

Innehåll i ett av omslagen:
1. EXTERIÖRER

2. EXTERIÖRER OCH INTERIÖRER
- Exteriörer och interiörer med personer, 26 fotografier
- Exteriörer och interiörer, 10 fotografier

3. INTERIÖRER
- Blommor vid Carl Curmans 60-årsdag
- Floragatan 3, interiörer (litet format)
- Floragatan 3, interiörer (mellanformat)
- Floragatan 3, interiörer: Friser
- Floragatan 3, interiörer, spridda år (notformat)
- Floragatan 3, interiörer , 1964 (oktavformat)

4. REPRODUKTIONER
- Floragatan 3
- porträtt av Carl Curman

Handlingar rörande klimatologiska observationer

Klimatologiska observationer - vindrosor Sverige 1860-1890 tal; Klimatologiska observationer - vindrosor Danmark, Norge, Holland, Tyskland, Italien 1860-1870 tal; Klimatologiska observationer Västervik 1886-1890; Omberg 1889, Tuddal, Norge 1901-1904; Meterologiska observationer 1885-1896,inb.; Meterologiska observationer 1897-1907, inb.

Handlingar rörande klimatologiska observationer

Klimatologiska studier 1865-1866; Klimatologiska observationer - Gullmarsberg 1868-1892; Klimatologiska observationer - Kärringön 1870-1880 tal; Klimatologiska observationer - Västkusten 1880-1890 tal; Klimatologiska mätningar - vindmätningar och uträkningar 1885-1908

Handlingar och tryck rörande badhus och badorter

Handlingar rörande bad och badhus i Sverige 1892-1893; Enkät från Svenska Läkarmötet rörande varmbadhus i Sverige 1891; Ritningar och skisser till bad i Göteborg 1872; Planskisser till div. byggnader; Tryck rörande badinrättningar i Sverige 1857-1905; Tryck - Helsingborgs Warmbadhusaktiebolag 1875-1889; Tryck - Malmö Badhus Aktiebolag 1872-1894; Tryck - Renströmska badanstalten, Göteborg 1873-1900; Pressklipp rörande bad 1886-1897.

Handlingar rörande badortsverksamheten i Lysekil

Kartor över Lysekil 1866-1898, tryckta; Kartor över markområden i Lysekil 1916-1925; Ritningar och skisser för byggnader tillhörande badinrättningen 1895; Byggnadsritningar till badgästvillor 1905; Skisser till societetshus i Lysekil, 4 st odat; Handlingar rörande Släggö 1909; Tryck rörande byggnadsfrågor i Lysekil 1885-1906; Tablå över fastighetsvärden 1884

Handlingar rörande badortsverksamheten i Lysekil

Handlingar rörande markfrågor 1874, 1889, 1898; Handlingar rörande "Grötö-affären"1881-1883; Handlingar rörande markförsäljning m.m. 1907-1909; Handlingar rörande mark på Stångehuvud 1916-1920; Handlingar rörande Lysekils expropriation av mark 1919-1920; Handlingar rörande Pinnevikplatsen och idrottsföreningen 1925-1933; Handlingar rörande idrottsplatsen i Lysekil 1930.

Handlingar rörande badortsverksamheten i Lysekil

Styrelseberättelser 1910-1929; Brev rörande badinrättningen 1923-1928; Tablå över bolagets inkomster och utgifter 1910-1923; Tablå över badfrekvens 1910-1923; Handlingar rörande indententtjänst 1913, PM 1929; Räkenskapssammandrag 1922-1923,1930-1932; Handlingar rörande familjen Curmans utlägg till bolaget 1924-1925; Handlingar rörande rekonstruktion av bolaget 1924-1925; Handlingar rörande bolagets likvidation 1931; Handlingar rörande bolagsstämma 1931-1933; Handlingar rörande Lysekils badsällskaps understödsfond 1913-1923; Styrelseberättelser 1920-1921, 1924 AB Lysekils Badrestaurant.
Results 1 to 100 of 63122

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.